slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIKSLAS............ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TIKSLAS............

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

TIKSLAS............ - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

VISUOMENĖS DALYVAVIMAS (VD) Catarina Freitas Aplinkosaugos planavimo departamentas Almad os miesto konsulė , Portugal. ... Tikslai ir uždaviniai. TIKSLAS. Šios apmokymų sesijos tikslas yra patobulinti dalyvių žinias apie visuomenės dalyvavimo procesus , … kokia yra to esmė ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TIKSLAS............


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VISUOMENĖS DALYVAVIMAS (VD)Catarina FreitasAplinkosaugos planavimo departamentasAlmados miesto konsulė, Portugal
tikslas

... Tikslai ir uždaviniai

TIKSLAS............
 • Šios apmokymų sesijos tikslas yra patobulinti dalyvių žinias apie visuomenės dalyvavimo procesus,
 • … kokia yra to esmė,
 • … kam jį turime adresuoti,
 • … kaip tai planuoti,
 • … kokių taisyklių reikėtų laikytis…
 • Ir vadovauti ir padėti jiems sudaryti visuomenės dalyvavimo programą kuri atitiktų jų specifinius poreikius
u daviniai

... Tikslai ir uždaviniai

Uždaviniai

Įvardinti pagrindinius visuomenės dalyvavimoprogramos parengimo žingsnius;

Pateikti keletą idėjų, taisyklių ir gairių kaip sudaryti visuomenės dalyvavimo programą, būtent būdus ir metodus visuomenės dalyvavimo;

Reikia būti atsargiems su skirtingais visuomenės įsitraukimo lygiais.

temos
Temos...
 • ... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?
 • ... Kokia yravisuomenės dalyvavimo reikšmė?
 • ... visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai
 • ...Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą
 • ...Išvados
temos1
Temos...
 • ... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?
 • ... Kokia yravisuomenės dalyvavimo reikšmė?
 • ... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai
 • ...Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą
 • ...Išvados
slide15

... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas

Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?

 • Mes VISI turime pasikeisti!

(įpročius, požiūrius, vertybes, prioritetus, darbotvarkę …)

 • Tam kad pasikeisti, mes turime surasti bendrą sprendimą, bendrą nuomonę, veikti iš vien …
 • Tam kad pasiekti bendrą sprendimą, mes turime suvokti kiekvienas kito galimybes ir įveikti skirtumus...
slide16

... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas

Mes turime padidintisupratimąapie šios dienos tikrąsias žmonijos problemas …

Mes turime bendrauti ir suteikti informaciją informaciją visuomenei apie tikslus, visiškus ir prasmingus būdus…

Mes turime įtraukti ir sudominti populiaciją planavimo ir sprendimų priėmimo programa …

Mes turime išgauti įsipareigojimus iš visų šalių.

slide17

... Why do we need Public Participation

Mes turime padidintisupratimąapie šios dienos tikrąsias žmonijos problemas …

Mes turime bendrauti ir suteikti informaciją informaciją visuomenei apie tikslus, visiškus ir prasmingus būdus…

Mes turime įtraukti ir sudominti populiaciją planavimo ir sprendimų priėmimo programa …

Mes turime išgauti įsipareigojimus iš visų šalių.

... ypač svarbuyrasukurti atvirą, ankstyvą, universalią, efektingą ir prasmingą galimybes visuomenės dalyvavimui…

temos2
Temos...
 • ... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?
 • ... Kokia yravisuomenės dalyvavimoreikšmė?
 • ... visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai
 • ...Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą
 • ...Išvados
slide19

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

«Visuomenės dalyvavimas yra puiku, bet kai mes ką nors organizuojame, niekas nedalyvauja! »

skeptiškai nusiteikęs tarybos narys…

slide20

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

«Mūsų Tarybai neužtenka politinės valios. Štai taip! »

Vietinės valdžios tarnautojas…

slide21

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

«Jei politikai ir vietinių sprendimų kūrėjai neparengs mūsų miesto ateities iššūkiams,

galima būtų paklausti kam jie mums tada reikalingi.»

miesto gyventojai …

slide22

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Sprendimų kūrėjų, planuotojų ir ekspertų preliminarios idėjos

Visuomenė nenori dalyvauti (tik žmonės, kurie yra prieš) …

Visuomenė nežino kaip dalyvauti …

Visuomenė dalyvauja priimant techninius sprendimus …

Dalyvavimas sukelia chaosą ir atideda projektus...

Sprendimų kūrėjai dažnai gauna informaciją apie visuomenės nuomonę iš antrinių šaltinių (darbuotojai pateikia instrukcijas ir santraukas)

slide23

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Preliminarios idėjos ir visuomenės nusiskundimai

Visuomenė yra įtraukiama į vėlesnius projekto etapus

“90% dokumentų/projektų yra tiksliai apibrėžti”

Kartais svarbūs tarpininkai lieka nuošalėje

Labai prieštaringi klausimai lieka neatsakyti

Aprūpinama nepilnai parengta informacija(“paslėptos problemos” ar “neįvertinama reali įtaka”)

Blogas problemų/klausimų idėjos suvokimas, remiantis neteisinga informacija

slide24

Geras visuomenės informavimas yra būtina išankstinė sąlyga efektyviam dalyvavimui!

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Preliminarios idėjos ir visuomenės nusiskundimai

Visuomenė yra įtraukiama į vėlesnius projekto etapus

“90% dokumentų/projektų yra tiksliai apibrėžti”

Kartais svarbūs tarpininkai lieka nuošalėje

Labai prieštaringi klausimai lieka neatsakyti

Aprūpinama nepilnai parengta informacija(“paslėptos problemos” ar “neįvertinama reali įtaka”)

Blogas problemų/klausimų idėjos suvokimas, remiantis neteisinga informacija

slide25

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Pavyzdys: (Nepatogi tiesa, Al Gore)

Kalifornijos Universiteto atlikti didelių apimčių tyrimai publikuoti moksliniame žurnale ekspertų straipsniai apie klimato kaitą per ankstesnių 10 metų(pavyzdžiui 10% apie tai sudaro 928 straipsnių)

Greta, kitokios straipsnių apie klimato kaitą studijospublikuotos populiarioje spaudoje yra publikuota pastaruosius14 metų (pavyzdžiui iš 4 laikšačių, 636 straipsniai)

slide26

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Pavyzdys:

% straipsnių apie klimato kaitą

Nr. ekspertų straipsnių apie klimato kaitą išpublikuotų moksliniuose žurnaluose per ankstesnius 10 metų

Nr. straipsnių apie klimato kaitą išpublikuotųpopuliarioje spaudojeper pastaruosius 14 metų

0%

928

626

53%

slide27

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Kokios visuomenės mes norime?

Projektavimas į pasaulio energijos suvartojimą

Scenarijus 1

Scenarijus 2

slide28

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Scenarijus 1:

BAU normalus verslas

Tai scenarijus kurio niekas nenori, bet visi taip elgiasi.

slide36

Almada (A2)

8.00 – 9.00 am

Daugiau eismo

slide41

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Kokios visuomenės mes norime?

Projektavimas į pasaulio energijos suvartojimą

Scenarijus 1

Scenarijus 2

slide42

... Kokia yra visuomenės dalyvavimo reikšmė

Scenarijus 2:

F4 Atlikti dvigubai tiek su dvigubais resursais

Scenarijus kurio visi (dauguma) nori, bet beveik niekas nesiekia.

slide45

Mažiau energijos eksploatacijai

reikalujantys pastatai

temos3
Temos ...
 • ... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?
 • ... Kokia yravisuomenės dalyvavimoreikšmė?
 • ... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai
 • ...Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą
 • ...Išvados
slide50

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Aarhus konvencijagauti informaciją, visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime ir teisė į teisingumą aplinkosauginiais klausimais[Europos direktyva 2003/4/CE]

Priimta 1998m. birželio 25 d. Danijos mieste Aarhuse4-tojoje Ministerijos konferencijojetema,,Aplinkosauga Europai”

Susitarimas susieti aplinkosaugines teisessu žmogaus teises

Nusako kad subalansuota plėtra falima tiktai užtikrinant visų suinteresuotų grupių įsitraukimą

slide51

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

3 Aarhusokonvencijospagrindai

 • Teisė visuomenei gauti informaciją apie aplinką
 • Teisė visuomenei dalyvauti sprendimų dėl aplinkos priėmime
 • Visuomenės teisė į teisingumą aplinkosauginiais klausimais

Right of public access to justice on environmental matters

slide52

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Visuomenės dalyvavimo pagrindai Aarhusokonvensijoje

Privalo dalyvauti priimant ir rengiant planus bei programas susijusias su aplinkosauga išlaikant skaidrisu darbo pagrindus

Būtina informacija turi būti pateikiama visuomenei užtikrinant efektyvų dalyvavimą

Piliečiai turi būti skatinami dalyvauti diskusijose

slide53

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Aarhuso konvencija

“Nepaisant o kad akcentuojami regionai šios Aarhuso konvencijos reikšmė yra globali. Tai ko gero pats aiškiausias 10 Rio deklaracijos principų suformulavimas, kuris pabrėžia piliečių dalyvavimo svarbą sprendžiant aplinkosauginius klausimus bei galimybę pasiekti viešosios valdžios turimą aplinkosauginę informaciją. Tai ambicingiausias žingsnis aplinkosauginės demokratijos srityje, kurį globoja JTO." 

Kofi A. Annan, JTO generalinis sekretorius

slide54

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Pagrindiniai planavimo ir sprendimų priėmimų

žingsniai

SPRENDIMAS

Planai, alternatyvos

PROBLEMA

Klausimas

DIAGNOZĖ

NUTARIMAS

ĮGYVENDINIMAS

VERTINIMAS

slide55

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Pagrindiniai planavimo ir sprendimų priėmimų žingsniai

SPRENDIMAS

Planai, alternatyvos

PROBLEMA

Klausimas

DIAGNOZĖ

VD

VD

VD

NUTARI

MAS

VD

ĮGYVENDINIMAS

VERTINIMAS

slide56

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Pagrindiniai planavimo ir sprendimų priėmimų žingsniai

SPRENDIMAS

Planai, alternatyvos

PROBLEMA

Klausimas

DIAGNOZĖ

NUTARIMAS

Visuomenės dalyvavimas

ĮGYVENDINIMAS

VERTINIMAS

slide57

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Pagrindiniai planavimo ir sprendimų priėmimų žingsniai

SOLUTIONS

Planai, alternatyvos

PROBLEMA

Klausimas

DIAGNOZĖ

NUTARIMAS

Visuomenės dalyvavimas

ĮGYVENDINIMAS

VERTINIMAS

Informacija | Bendravimas

slide58

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Informacija  BendravimasDalyvavimas

 • Kai jūs bendraujate, jūsų kalba susideda iš trijų dalių, kas įtakoja klausytoją skirtingais būdais:

-Žodžiai7%

- Balso tonas38%

-Kūno kalba55%

 • Klausytojų tarpe,

- 80% tai nerūpi !

- 20% bus laimingi, kad jūs turite problemų !!

slide59

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Informacija  BendravimasDalyvavimas

 • Teigiamas bendravimo požiūris ir kalba yra labai svarbu
 • Interpretacija to ką jūs pasakėte priklauso nuo

-kultūrinis jautrumas

-emocijos

-perspektyvos

-vertybės ir prioritetai

-socialinis “vaidmuo”

-bendravimo skirtumai

slide60

29%

Kitos religijos arba netikintys

33%

Krikščionys

19%

Induistai

Budistai

19%

Musulmonai

slide61

... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai

Pratimas:

Bendravimo barjerai:skirtingas supratimas

topics
Topics ...
 • ... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?
 • ... Kokia yravisuomenės dalyvavimoreikšmė?
 • ... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai
 • ...Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą
 • ...Išvados
slide63

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

Visuomenės dalyvavimo programos tikslai,

 • Kurti geresnius palaikymo sprendimus
 • Pasiekti pasirinkto sprendimo/plano/projekto įsipareigojimus.

… bandyti padėti kitiems mokytis ir keistis

slide64

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

Bet kuriuo atveju yra ribojantys sprendimai,

 • Kaip tai padaryti?
 • Kada tai turi pavaduoti?
 • Kokie turi būti rezultatai?
 • Kaip pamatuoti pasisekimą?
slide65

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

… pagrindiniai planavimo ir sprendimų priėmimų žingsniai…

PROBLEMA

Klausimas

SPRENDIMAS

Planai, alternatyvos

DIAGNOZĖ

NUTARIMAS

ĮGYVENDINIMAS

VERTINIMAS

slide66

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

1 Etapas. Sprendimų analizė

Sprendimų analizei didesnę įtaką turi sprendimų priėmimas nei visuomenės dalyvavimas

 • Išsiaiškinti sprendimų eigoje
 • Įvardinti kas ir kaip priims sprendimus
 • Apibūdinti tiksliai planavimo/sprendimų priėmimo žingsnius ir planą
 • Nuspręsti ar visuomenės įsitraukimas yra reikalingas ir ir kokiu tikslu(pvz. proceso eigoje gali išaiškėti tik viena sprendimo galimybė, suteikianti visuomenei Taip/Ne pasirinkimą)
slide67

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

1 Etapas. Sprendimų analizė

Sprendimų analizei didesnę įtaką turi sprendimų priėmimas nei visuomenės dalyvavimas

 • Išsiaiškinti sprendimų eigoje
 • Įvardinti kas ir kaip priims sprendimus
 • Apibūdinti tiksliai planavimo/sprendimų priėmimo žingsnius ir planą
 • Nuspręsti ar visuomenės įsitraukimas yra reikalingas ir ir kokiu tikslu (pvz. proceso eigoje gali išaiškėti tik viena sprendimo galimybė, suteikianti visuomenei Taip/Ne pasirinkimą)

Patarimas

Kai kurie sprendimai nereikalauja VD

slide68

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

Šis tarpsnis apibūdina VD taikomus būdus, kurie turi būti naudojami taip pat kaip ir jų pratesimas ir laikas

 • Įvardinti VD komandą

Kai sprendimų priėmėjai neįsitraukia, tuomet VD procesų rezultatai yra labiau ignoruojami. Ne visada galima suprasti perteikiamos informacijos intensyvumą (kokį žmonės jaučia viduje).

Pastaba

Sprendimų priėmėjai turėti vaidinti svarbų vaidmenį VD

slide69

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

Įvardinti ką norite pasiekti kiekviename etape padedami visuomenės planavimo/sprendimų priėmimo procesuose (įvardinti problemas, diagnozė, sprendimų priėmimas, nutarimai …)

Pastaba

Parašykite 1 ar 2 sakinius kaip išspręsti ginčus/problemas

slide70

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti suinteresuotas grupes– vidines ir išorines

Kuomet yra nustatomos visos VD proceso metu išaiškėjusios problemos, tuomet yra lengva rasti žmones ,, suinteresuotas grupes”, kurios galėtų geriausiai spręsti tas problemas.

,,Suinteresuotos grupės ” save įvardina kaip svarbų vaidmenį vaidinantys sprendimų priėmime. Ta rolė gali būti ekonomistas, vartotojas, artumas, filosofijos vertė”.

slide71

Kokias suinteresuotas grupes mes norime pritraukti ?

Architektai

Profesinės sąjungos

Energetikos specialistai

Aktoriai

Kultūrinės asociacijos

Energetikos agentūros

Vartotojų asociacijos

Politikai

Workers

Žurnalistai

Finansinės institucijos

Turizmo asociacijos

Prekybinės sąjungos

Ekonomistai

Teisės ekspertai

NVO

Dviratininkų asociacijos

Viešo transporto operatoriai

Universitetai

Kompanijos

.. kt. ...

Piliečiai

Miesto planuotojai

Namų savininkai

Parduotuvių savininkai

Jaunimas

Vietinės asociacijos

Namų ūkiai

Mokyklos

Vaikai

Parapijos

slide72

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Prieštaringo lygmens priėmimas

Nėra stebuklingo būdo numatyti prieštarą, bet yra galimos prieštaros ,,indikatorius”…

… poveikio svarba

… iš anksto jau egzistuoja prieštara tuo klausimu

… klausimai liečia politines temas ir yra politinių debatų pagrindas

… klausimai yra pagrindinė suinteresuotų grupių egzistavimo priežastis

slide73

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Prieštaringo lygmens priėmimas

Nėra stebuklingo būdo numatyti prieštarą, bet yra galimos prieštaros ,,indikatorius”…

… poveikio svarba

… iš anksto jau egzistuoja prieštara tuo klausimu

… klausimai liečia politines temas ir yra politinių debatų pagrindas

… klausimai yra pagrindinė suinteresuotų grupių egzistavimo priežastis

Pastaba

Atsižvelgiant į prieštaringus klausimus, jūs turite būti iniciatyvus (pirmiausia), negu veiklus

slide74

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti būdus dalyvavimo kiekviename proceso etape, atsižvelgiant į visuomenės įvairiapusiškumą

Būdai ir metodai priklauso nuo keleto dalykų:

… problemų ir sprendimų sudėtingumas

… tikslinę grupę apibūdina jų įgūdžiai, žinios apie problemas/klausimus/sprendimus

slide75

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti būdus dalyvavimo kiekviename proceso etape, atsižvelgiant į visuomenės įvairiapusiškumą

Būdai ir metodai priklauso nuo keleto dalykų:

… dalyvių reikalavimų lygio ir kaip mes panaudosime informaciją

… laiko ir išteklių kiekio (pinigai, žmonės)

… bet kokių ypatingų aplinkybių.

slide76

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti būdus dalyvavimo kiekviename proceso etape, atsižvelgiant į visuomenės įvairiapusiškumą

Būdai ir metodai priklauso nuo keleto dalykų:

… dalyvių reikalavimų lygio ir kaip mes panaudosime informaciją

… laiko ir išteklių kiekio (pinigai, žmonės)

… bet kokių ypatingų aplinkybių.

Pastaba

Specialios aplinkybės…

Kultūrinis ir etninis jautrumas.

Nacionalinis suinteresuotų grupių interesas

Politinis jautrumas

Suinteresuotumo lygis

slide77

nesusitarimas

susitarimas

UŽDAVINIAI

Paprasti sprendimai, bet reikia surasti bendrą sprendimą

(pvz.pramoninė bazė, atliekų naikinimas)

Paprasti sprendimai ir susitarimai

(pvz.: Mokyklos, sveikatos centrai)

žinomas

SPRENDIMAIkaipišvengti problemų

Išbandyti naujus sprendimus ir susitarimus

(pvz.senų pramonės šakų atkūrimas)

Kitaip apibrėžti problemą

(pvz. apibrėžti aplinkos išsaugojimo politiką)

nežinomas

slide78

nesusitarimas

susitarimas

UŽDAVINIAI

Paprasti sprendimai, bet reikia surasti bendrą sprendimą

(pvz.pramoninė bazė, atliekų naikinimas)

Paprasti sprendimai ir susitarimai

(pvz.: Mokyklos, sveikatos centrai)

žinomas

… daug painiavos

SPRENDIMAIkaipišvengti problemų

Išbandyti naujus sprendimus ir susitarimus

(pvz.senų pramonės šakų atkūrimas)

Kitaip apibrėžti problemą

(pvz. apibrėžti aplinkos išsaugojimo politiką)

nežinomas

slide79

Dalyviai perima iniciatyvą iš vietinės valdžios

Mobilizacija

Dalyvavimas daugelyje sudėtingų analizių ir numatytose akcijose

aktyvus

Sąveikavimas

Dalyvių konsultavimas ir atsižvelgimas į jų pastabas

Konsultavimas

Dalyvavimo lygmuo

Informatyvumas

Atsakymai į dalyvių iškeltus klausymus

Dalyviai informuojami apie tai kas ir kaip bus

Pasyvumas

pasyvus

Bendravimo lygis

aukštas

žemas

slide80

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti būdus dalyvavimo kiekviename proceso etape, atsižvelgiant į visuomenės įvairiapusiškumą

-PASYVUS(Informacijos pateikimo būdas)

Bryfingas, eksponatas, vietos pakeitimas, konkrečiam adresatui siunčiama techninė informacija, konferencijos, skrajutė, pranešimas saudai, viešųjų paslaugų skelbimai, internetiniai puslapiai.

slide81

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti būdus dalyvavimo kiekviename proceso etape, atsižvelgiant į visuomenės įvairiapusiškumą

- Informavimas/konsultavimas(informacijos surinkimo būdai)

Tikslinė grupė, el. paštu išsiunčiamos formos, nuomonių apklausa, klausimynai.

slide82

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

2 Etapas. VD planavimas

 • Įvardinti būdus dalyvavimo kiekviename proceso etape, atsižvelgiant į visuomenės įvairiapusiškumą

-Sąveika/mobilizavimas(Bendravimo/informacijos apsikeitimo būdai)

Konsultacinės grupės, pagalbos linijos, interviu, vieši svarstymai, mokama reklama, vieši susitikimai, darbiniai susitikimai, forumai.

slide83

Vieša informacija

2 Etapas.

VD planavimas

slide84

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

3 Etapas. Įgyvendinimo planavimas

 • Individualios bendruomenės dalyvavimo veiklos įgyvendinimo planavimas. Pavyzdžiui,

… Vystyti pasitarimų darbotvarkę

… Nuspręsti kur vyks susitikimai

… Nuspręsti kaspalengvins susitikimus

… Nuspręsti kas parengs prezentacijas

slide85

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

Trys etapaiefektyvios visuomenės dalyvavimo programos planavimo

Etapas1.Sprendimų analizė

Etapas2.Visuomenės dalyvavimo planavimas (sujungti metodikas į bendrą planą)

Etapas3.Įgyvendinimo planavimas

Ir tada įgyvendinti savo programą!!

slide86

... Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą

Trys etapai efektyvios visuomenės dalyvavimo programos planavimo

 • Etapas1.Sprendimų analizė
 • Etapas2. Visuomenės dalyvavimo planavimas (sujungti metodikas į bendrą planą)
 • Etapas3.Įgyvendinimo planavimas

Ir tada įgyvendinti savo programą!!

TIP

Užrašas, kad tai jūs turite padaryti ... su gera nuotaika

temos4
Temos ...
 • ... Kodėl mums reikalingas visuomenės dalyvavimas?
 • ... Kokia yravisuomenės dalyvavimoreikšmė?
 • ... Visuomenės dalyvavimo Idėjos ir sprendimai
 • ...Kaip parengti visuomenės dalyvavimo programą
 • ...Išvados
slide88

... Išvados

Išvados

Nėra tokio universalaus būdo pasiekti visuomenę, nėra universalios dalyvavimo programos tinkančios kiekvienam sprendimui ir problemai;

Nėra tokių visuomenės dalyvavimo būdų tinkančių visais atvejais;

Kai mes turime sėmingą visuomenės dalyvavimo procesą, mes kalbame apie metodų naudojimą, kure apibrėžia tikslus ir pasiekia suinteresuotas grupes;

slide89

... Išvados

Išvados

Bet kuriuo atveju taisyklė ir klausimai iškyla kuriant bet kokią visuomenės dalyvavimo programą, kurią mes bandėme parengti sistemiškai šios sesijos metu;

Būk kūrybingas, būk išradingas …

slide90

Neįmanomos svajonės …

Jums jau pasisekė namuose

slide92

Dėkoju Jums už dėmesį!

Catarina Freitascfreitas@cma.m-almada.pt