Építészet
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

Építészet. Az atkéni Akropolisz. A Parthenon: Athéné Parthenosz (Szűz Athéné) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte. A színház épület részei: ·Félkör alakú, lejtős nézőtér (theatron), melyet sugaras irányban lépcsős feljárók tagoltak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nevada-meyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


P t szet

A Parthenon: Athéné Parthenosz (Szűz Athéné) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.


P t szet

A színház épület részei: tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

·Félkör alakú, lejtős nézőtér (theatron), melyet sugaras irányban lépcsős feljárók tagoltak.

·Középen a kör, vagy félkör alakú orkesztra helyezkedett el. Itt állt fel a kórus, mely a színdarab cselekményét szavalt narrációval követte.

·Az orkesztra mögött volt a színpad (proszkénion), ahol a színészek játszottak.

·A színházat a színpad mögött egyenesfalú, hosszúkás épület a szkéné zárta. Ennek falára erősítették a díszleteket, és benne helyezték el a kellékeket, a színészek öltözőjét.


P t szet

A görög tudomány kezdetei tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

1. A milétoszi filozófusok

philo-szophia= a bölcsesség szeretete

„a filozófia ősatyja”

THALÉSZ (Kr.e. 6.sz.)

·a HÉT görög bölcs egyike

·minden létező valamilyen (egy vagy több) ősmatériából, azaz arkhéból ered.

·Thalésznél az arkhé: a VÍZ

·Thalész-tétel

· kiszámította a piramisok magasságát


P t szet

HÉRAKLEITOSZ (~ Kr.e. 530 – Kr.e. 470) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

Nála az arkhé: tűz („.. Volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.”)

A dialektika ősatyja – panta rhei (minden folyik):

·nincs abszolút nyugalom, hanem minden dolog a szakadatlan keletkezés, változás és elmúlás állapotában van

·minden dolog az ellentétes erők kölcsönhatásának az eredménye

Raffaello: Az athéni iskola (részl.)


P t szet

Püthagorasz és a püthagoreus iskola tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

·Arkhéjukat a mennyiségi viszonyokban, a számokban vélték felfedezni

·A tízes (10) számot (az eggyel és néggyel együtt) szent számnak tekintették ( a tíz az első négy szám összegeként adódik):

10 = 1+2+3+4


A szofist k

· tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

A szofisták

Athénban tanító bölcsek

·Pénzért felkészítették az ifjakat a politizálásra.

·Mindent viszonylagosnak ítéltek!

Mindent az ember alakított ki. Jó, vagy rossz. Ő mondja meg. (különböző kultúrák, különböző szokások)

„Minden dolognak mértéke az ember; a létezőknek, hogy (vagy ahogy) léteznek, a nemlétezőknek, hogy (vagyahogyan) nemléteznek.„

Ateizmussal vádolták, s a halálos ítélet elől menekülvén Szicília partjainál vízbe fulladt.

Prótagorasz (Kr.e. 480-410)

homo mensura


Sz krat sz kr e 470 399 s k vet i
Szókratész (Kr.e. 470- 399) és követői tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

·Ez ellen lépett föl!

·NEM minden viszonylagos!

·Vannak örökérvényű értékek!

(szeretet, igazság)

·Ezek önmagukban létező fogalmak.

„Egy épelméjű ember sem akar magának rosszat . És az erény megsértése rossz, fájdalommal jár, veszteség. A legnagyobb veszteség. A legnagyobb rossz az, ha az ember önnön lelkének okoz kárt. Ezért az embereket meg kell tanítani arra, hogy jobb ha az ember elveszti karját, vagy lábát, vagy kiszúrják a szemét mint ha lelkének kárt okozzon>>megvizsgálatlan életet nem érdemes élni <<


P t szet

Anaxagorász tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.(i.e. 500 - 428)

Milétoszban született,

ő volt az első filozófus, aki Athénba ment tanítani.

perbe fogták istentelenség vádjával (a napot izzó fehér kődarabnak nevezte), de valójában Periklésszel folytatott barátsága miatt száműzték

ő hirdette először, hogy a világegyetem alapja a tiszta és vegyítetlen ész, (Plutarkhosz)

Periklész barátai

Pheidiasz (i. e. 500 – i. e. 430 körül)

Mint Periklész bizalmas jóbarátja, i. e. 447-től az athéni Akropolisznak épületekkel és szobrokkal való feldíszítésén munkálkodott. Leghíresebb műve Athéna talapzatával együtt 16,5 méter magas bronzszobra az athéni Akropoliszon.


P t szet

Periklész kortársai tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

Euripidész

(Kr.e.485-406

Szophoklész

(Kr.e.497-405)

Thuküdidész ( c. 460 BC - c. 395 BC )


Plat n kr e 5 4 sz
Platón (Kr.e. 5-4. sz.) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

·

Szókratész tanítványa.

·Fogalmak állandóak.

·Ezek valóságosan az ideák világában léteznek. A világban ennek csak tökéletlen lenyomata van.

filozófusok

őrök

iparűzők, földművesek


P t szet

Akadémia (900 évig) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.


P t szet

Arisztotelész (Kr.e. 4. sz.) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.

·Platón tanítványa

·A dolgok lényege önmagukban rejlik

· ideális államforma: igazságos egyeduralom