Umělá inteligence - PowerPoint PPT Presentation

um l inteligence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Umělá inteligence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Umělá inteligence

play fullscreen
1 / 14
Umělá inteligence
124 Views
Download Presentation
netis
Download Presentation

Umělá inteligence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Umělá inteligence Robin Horniak

 2. Definice • Umělá inteligence (Artificial Intelligence), zkráceně UI (AI) věda, která se zabývá tím, jak přinutit stroje projevovat se takovým chováním, které by v případě člověka vykazovalo potřebu inteligence.

 3. Slabá UI dokáže projít Turingovým testem, tj. vykazuje inteligentní chování. Silná UI disponuje chápáním takovým jakým disponuje lidská mysl. Díky argumentu čínského pokoje není Turingův test postačující pro určení silné UI. Slabá a silná UI

 4. Podoblasti UI • Počítačové vidění • Expertní systémy • Genetické programování a algoritmy • Reprezentace znalostí • Strojové učení a plánování • Neuronové sítě • Zpracování přirozeného jazyka • Robotika • Umělý život • Umělé bytí • Distribuovaná UI • Inteligence roje,multiagentní systémy

 5. Genetické programování a algoritmy • První experimenty Stephen F. Smith - 1980 Nichael L. Cramer - 1985 • „Průkopník“ John R. Koza – 1992 • Klasický algoritmus – Inicializace,začátek cyklu,konec cyklu,konec algoritmu.

 6. Zpracování přirozeného jazyka a) • Natural language processing, NLP, též počítačová lingvistika neboli computational linguistics • obor na pomezí lingvistiky, informatiky (umělé inteligence), popř. též akustiky a dalších. • Zkoumá problémy analýzy či generování textů nebo mluveného slova, které vyžadují určitou (ne absolutní) míru porozumění přirozenému jazyku strojem.

 7. Zpracování přirozeného jazyka b) • Syntéza řeči • Rozpoznávání řeči • Generování přirozeného jazyka • Strojový překlad • Odpovídání na otázky • Získávání informací • Extrakce informací • Korektura textu • Výtah z textu

 8. NLP-Rozpoznávání řeči – ČR • Kreslící systém VoiceCAD (1994) • Hlasový diktát do PC(2003/2004) • MyVoice-ovládání PC (2005)

 9. Umělý život • Hrají si lidé na Pána Boha, nebo napodobují přírodu? • Nová zbraň pro teroristy?

 10. Umělé bytí • je pojem vyjadřují strojovou inteligenci, která přesáhla existujíci infrastruktu, na rozdíl od záměrného navržení a sestrojení za tímto účelem

 11. Multiagentní systemy • princip

 12. Roje • O co jde?

 13. Závěr co na to Isaac Asimov? • Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. • Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. • Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

 14. Zdroje • http://www.automatizace.cz • http://cs.wikipedia.org • http://itakura.kes.vslib.cz • http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/