Toolbox Klicmeldingen - PowerPoint PPT Presentation

toolbox klicmeldingen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toolbox Klicmeldingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toolbox Klicmeldingen

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Toolbox Klicmeldingen
168 Views
netis
Download Presentation

Toolbox Klicmeldingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Toolbox Klicmeldingen Kliconline & de Klicviewer Melanie Weidner

 2. Inleiding • Wie zijn wij? • Wet WION • Wat doet het Kadaster?

 3. Waarom? Daarom!

 4. Aandachtspunten WION • Tijdig KLIC-melding doen • Actie ondernemen op EV brieven • Graven volgens CROW 250 • Terugmelding afwijkende situatie • Controle AT

 5. SoortenKlic-meldingen Soorten meldingen 1. Oriëntatiemelding • Hier mag je niet mee graven • Voor b.v. verkoop grond, planning projecten • Gebiedgrootte Max. 2500 x 2500 m 2. Graafmelding • Een graafmelding is verplicht als je machinaal gaat graven • Tekeningen moeten op de graaflocatie aanwezig zijn (analoog of digitaal) • Gebiedgrootte Max. 500 x 500 m 3. Calamiteitenmelding • Mag ALLEEN gebruikt worden bij calamiteiten • Gebiedgrootte Max. 500 x 500 m

 6. Kliconline

 7. Stap 1

 8. Stap 2

 9. Stap 3

 10. Het polygoon Het polygoon bepaalt de kwaliteit van de tekeningen!

 11. Het polygoon

 12. Stap 4

 13. Stap 5

 14. Stap 6

 15. De Klicviewer www.klicviewer.nl Tip: Nieuwsbrief

 16. Uitpakken & Opslaan

 17. Openen in de Klicviewer

 18. Let op of er een EV brief bij zit! Neem contact op met de desbetreffende netbeheerder en maak afspraken. Leg deze vast.

 19. EV brief

 20. Meten = Weten

 21. Print instellingen

 22. Printen

 23. Samengevat • Zorgen voor veiligheid tijdens de uitvoering> duidelijke tekeningen • Samenwerking en vooroverleg bespaart tijd en geld • Zet daarom schadepreventie op de kaart binnen uw organisatie

 24. Vragen? Melanie Weidner 06-48457000 Melanie.weidner@mail.usgengineering.nl