Optimalization toolbox
Download
1 / 9

Optimalization Toolbox - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Optimalization Toolbox. Fmincon(). Štefan Kolesár. Inputs. x, b, beq, lb, ub sú vektory , A , Aeq sú matice c(x) , ceq(x) sú funkcie , ktoré vracajú vektor Funkčná hodnota f(x) je skalár f(x), c(x), ceq(x) – môžu b y ť nelineárne. Syntax. x = fmincon(fun,x0,A,b)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Optimalization Toolbox' - aileen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Optimalization toolbox

Optimalization Toolbox

Fmincon()

Štefan Kolesár


Inputs
Inputs

 • x, b, beq, lb, ub sú vektory,

 • A, Aeq sú matice

 • c(x), ceq(x) sú funkcie, ktoré vracajú vektor

 • Funkčná hodnota f(x) je skalár

 • f(x), c(x), ceq(x) – môžu byť nelineárne


Syntax
Syntax

 • x = fmincon(fun,x0,A,b)

 • x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)

 • x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

 • x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)

 • x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)

 • x = fmincon(problem)

 • [x,fval] = fmincon(...)

 • [x,fval,exitflag] = fmincon(...)

 • [x,fval,exitflag,output] = fmincon(...)

 • [x,fval,exitflag,output,lambda] = fmincon(...)

 • [x,fval,exitflag,output,lambda,grad] = fmincon(...)

 • [x,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian] = fmincon(...)


Options
Options

 • options = optimset('GradConstr','on')

 • options = optimset('Hessian','user-supplied');

 • options = optimset( 'HessFcn',@hessianfcn');

 • options=optimset('Algorithm', 'trust-region-reflective');

 • options=optimset('Algorithm','active-set'); %default

 • options=optimset('Algorithm','interior-point');

 • options=optimset('Algorithm',’sqp');


Output
Output

 • [….output….]

 • Iterations – počet iterácií

 • funcCount – počet výpočtov funkčných hodnôt

 • Lssteplength – dĺžka jedno-rozmer. kroku v pomere k smeru vyhľadávania

 • Constrviolation – počet funkcií podmienky

 • Stepsize – dĺžka kroku

 • algorithm


Pr klad 1
Príklad 1.

 • Najdite optimálne x f(x) = –x1*x2*x3, štartovacie body x = [10;10;10], za podmienky

 • 0 ≤ x1 + 2*x2 + 2*x3 ≤ 72.

 • Zapíšeme funkciu:

  function f = myfun(x)

  f = -x(1) * x(2) * x(3);

 • Nerovnice podmienok

  –x1–2*x2–2*x3 ≤ 0

  x1 + 2*x2 + 2*x3≤ 72

 • Obidve podmienky sú lineárne, zostavíme matice pravej a ľavej strany

  A = [-1 -2 -2; ...

  1 2 2];

  b = [0;72];


Pr klad 11
Príklad 1.

 • x0 = [10;10;10]; %štartovacie body

 • [x,fval] = fmincon(@myfun,x0,A,b);

 • Po 11tich interáciach

  x

  x =

  24.0000

  12.0000

  12.0000

  Funkčná hodnota:

  fval

  fval =

  -3.4560e+03

 • Overíme túto lineárnu nerovnosť podmienok (očakávame =<0|:

  A*x-b

  ans =

  -72

  0


Pr klad z cvi enia
Príklad z cvičenia

   options = optimset('Algorithm','interior-point');    x = fmincon(@(x) myfun(x),[1;10],[],[],[],[],[],[],@(x) mycon(x),options)Do zvlášť súborov:

  function [c,ceq] = mycon(x)         c = x(1)^2 + 4*x(2)^2 -100;         ceq = [];       function f = myfun(x)         f = x(1)^2 - 48*x(1) - 48*x(2);      


Interior point algorithm
Interior Point Algorithm

 • Problém (bariérova funkcia):

 • Možné riešenie pre μ>0