Download
programoz si nyelvek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programozási nyelvek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programozási nyelvek

Programozási nyelvek

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Programozási nyelvek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programozási nyelvek Páll Boglárka

 2. Programozási nyelvek Az algoritmus gép által ismert nyelvre való átírása a programozási nyelvvekkel történik. Ismerünk: • Nem strukturált nyelveket ( pl. BASIC ) • Strukturált nyelveket ( pl. C, PASCAL ) • Objektum orientált nyelveket ( pl. C++, C#, Delphi )

 3. A Pascal programozási nyelv alapjai Megalkotója: Niklaus Wirth (Svájc, 1968) 1973 – ban a legelterjettebb programozási nyelvek közé tartozott. Ismertsége a könnyen tanulható beszédes szintaktikájának köszönhető.

 4. A Pascal program szerkezete Három különálló részből áll: • Programfej – program nevét tartalmazza • Deklarációs rész – változók felsorolása • Programtörzs – utasítások sora, melyekből a program áll

 5. A program szerkezete Pascal nyelvben: programprogramnev; Programfej var valtozo deklaraciok; Deklarációs rész egyeb deklaraciok ; begin utasitasok;Programtörzs end. Fontos!!! Minden utasítást pontosvessző (;) zár, kivételt a“begin”,“end.”és “var” parancsok !!!

 6. Példa: programhellovilag; var szoveg:string; begin szoveg:=‘Hello vilag!’; writeln(szoveg); readln; end.

 7. A Pascal nyelv építő elemei: • Szimbólumok:( ) { } [ ] < > + - * / := .. stb. • Foglalt szavak:program, var, begin, end … stb. • Megjegyzés:(* *) , { } • Azonosítók:az angol abc kis és nagybetűiből, számokból és aláhúzásjelből állhatnak de nem kezdődhetnek számmal • Szám- és szövegkonstansok

 8. Változók a Pascal nyelvben: A változók: a PC memóriájában találhatóak. Rendelkeznek névvel, értékkel, típussaléscímmel. Használatuk: var <változónév> : <típus>; Pl: var a:byte;

 9. Struktúrált típusok Egyszerű típusok A változók típusai Programozó által definiált típus

 10. Egész típusok:

 11. Valós típusok Megjegyzés: -2.9e-39= -2.9*10-39

 12. Karakter Típus (Char)

 13. Logikai Típus (Boolean)

 14. Példa struktúrált adattípusra* Karakterlánc típus (String) • Több karakterből áll. • Maximális hossza 255 karakter, a nulladik karakter tartalmazza a lánc hosszát. Példa: