Download
cicles formatius n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CICLES FORMATIUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS

107 Views Download Presentation
Download Presentation

CICLES FORMATIUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CICLES FORMATIUS INSTITUT L'ESTATUT

  2. QUINES INSTALACIONS TENIM • 5 AULES D’INFORMÀTICA AMB UN ORDINADOR PER ALUMNE. CICLES FORMATIUS: INSTITUT L'ESTATUT

  3. QUINES INSTALACIONS TENIM • A114: LABORATORI DE XARXES (CISCO) CICLES FORMATIUS: INSTITUT L'ESTATUT

  4. QUINES INSTALACIONS TENIM • AULA 209: TALLER DE MUNTATGE I DESMUNTATGE. CICLES FORMATIUS: INSTITUT L'ESTATUT

  5. QUINES INSTALACIONS TENIM • AULA 207: AULA INFORMÀTICA. CICLES FORMATIUS: INSTITUT L'ESTATUT

  6. QUINES INSTALACIONS TENIM • AULA 208: AULA INFORMÀTICA. CICLES FORMATIUS: INSTITUT L'ESTATUT

  7. QUINES INSTALACIONS TENIM • CANTINA • BIBLIOTECA OBERTA • PISTES POLIESPORTIVES CICLES FORMATIUS: INSTITUT L'ESTATUT