slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanecikli Madde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanecikli Madde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Tanecikli Madde - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Tanecikli Madde. MADDE BİLGİSİ. KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunabilir. Maddenin katı hali.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tanecikli Madde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Tanecikli Madde fnbilgisi.wordpress.com

  2. MADDE BİLGİSİ • KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDEDENİR. • Maddenin şekil almış haline cisim denir • Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir • Maddeler doğada katısıvıgaz halindebulunabilir fnbilgisi.wordpress.com

  3. Maddenin katı hali • Katı maddelerin belirli şekil ve hacimleri vardır • Tanecikler birbirine çok yakındır ve bu tanecikler arasında güçlü çekim kuvveti vardır • Moleküller titreşim hareketi yaparlar. • Örnekler :Bardak saat masa sıra vs fnbilgisi.wordpress.com

  4. B-Maddenin sıvı hali • Sıvı maddelerin belirli hacimleri vardır • Şekilleri yoktur • İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar • Tanecikler arası boşluk daha fazladır • Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıftır • Akışkandır(moleküller birbirinin üzerinden kayar) • Örnekler :Süt su zeytinyağı vs vs fnbilgisi.wordpress.com

  5. C-Maddenin GAZ hali • Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur • İçinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar • Tanecikler arası boşluk fazla çekim kuvveti ise çok azdır • Kolaylıkla sıkıştırılabilirler ve genişletilebilirler • Örnek :hava, duman ,su buharı vs vs fnbilgisi.wordpress.com

  6. KIRAĞILAŞMA ERİME BUHARLAŞMA KATII SIVI GAZ YOĞUNLAŞMA DONMA SÜBLİMLEŞME ISI VERİR DÜZENLİLİK ARTAR MADENİN HAL DEĞİŞİMİ Isı alır DÜZENSİZLİK ARTAR fnbilgisi.wordpress.com

  7. Maddelerin görülebilen hissedilebilen özelikleri • RENK • SAYDAMLIK VE OPAKLIK • KOKU TAD • SERTLİK YUMUŞAKLIK fnbilgisi.wordpress.com

  8. Maddenin ORTAK özellikleri • KÜTLE • HACİM • EYLEMSİZLİK • ELEKTRİKLİ YAPI fnbilgisi.wordpress.com BU ÖZELLİKLER MADDE MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİRLER

  9. fnbilgisi.wordpress.com

  10. Katı mı-sıvı mı- gaz mı fnbilgisi.wordpress.com

  11. Hangisi Sıkışır? fnbilgisi.wordpress.com Gaz haldeki maddelerin yapısında boşluklar vardır. O halde bu maddeler tanecikli olabilir mi?

  12. Maddelerin özelliklerini bulalım: fnbilgisi.wordpress.com

  13. Okulumuzun binası bir bütün mü? fnbilgisi.wordpress.com

  14. ORGANİZMAYI OLUŞTURMAK İÇİN HÜCRELER BİRARAYA GELİR ORGAN HÜCRE fnbilgisi.wordpress.com ATOMU OLUŞTURAN DAHA KÜÇÜK PARÇACIK VARMI????? HÜCREYİ OLUŞTURAN KARBONHİTRATVE YAĞ ATOMLAR

  15. Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddeye ELEMENT denir. Elementlerdeki atomlar tek çeşittir. Elementler saf maddelerdir. fnbilgisi.wordpress.com

  16. fnbilgisi.wordpress.com Hidrojen,oksijen,iyot gibi bazı elementler kümeler halinde bulunur. Bu atom kümelerine MOLEKÜL denir.

  17. Moleküller iki atomdan oluştuğu gibi çok fazla sayı da atomdan da oluşur Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken; bazı moleküller farklı çeşit atomlardan oluşur. Molekülleri oluşturan farklı çeşitteki atomların büyükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır. fnbilgisi.wordpress.com

  18. MOLEKÜLLER KARMAŞIK YAPILI MOLEKÜLLER (ÇOK SAYIDA ATOM) BASİT YAPILI MOLEKÜLLER ( AZ SAYIDA ATOM) fnbilgisi.wordpress.com

  19. BİLEŞİK Bileşiği oluşturan elementler kendi özeliklerini kaybeder. İki yada daha fazla çeşitte element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye denir. fnbilgisi.wordpress.com

  20. SAF MADDELER ELEMENTLER BİLEŞİKLER MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLMAYANLAR ATOMİK YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR fnbilgisi.wordpress.com

  21. KÜRE • Atomlar …….. biçimlidir. • Deneyde alkolün içine atılan iyot kristallerine ne olmuştu? • İyot kristalleri alkolün içinde çözünerek alkole renk verdiğini gözlemlemiş miydik? • Bu gözlemlerden yola çıkarak, çözünen iyodun alkolün içinde yayılmasını nasıl açıklarsınız? • İyodun alkolde dağılması ile, şekerin suda dağılmasını karşılaştıralım. fnbilgisi.wordpress.com

  22. ATOMLARDAN • Her madde gözle görülemeyecek kadar küçük ve bölünmesi zor yapı taşları olan …………….. Oluşmuştur. • Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler olmasına karşılık, ancak günlük yaşantımızda pek çok gözlem sonucu atomların varlığı …………………… KANITLANMIŞTIR. fnbilgisi.wordpress.com

  23. Demir ya da bakır parçası da ardışık olarak yeterince bölünmeye devam edebilseydi resimlerde gördüğümüz atomları elde edecektik. fnbilgisi.wordpress.com

  24. fnbilgisi.wordpress.com

  25. fnbilgisi.wordpress.com

  26. fnbilgisi.wordpress.com

  27. BAKIR fnbilgisi.wordpress.com

  28. ALTIN fnbilgisi.wordpress.com

  29. DEMİR fnbilgisi.wordpress.com

  30. ALÜMİNYUM fnbilgisi.wordpress.com

  31. fnbilgisi.wordpress.com KARBON

  32. fnbilgisi.wordpress.com İYOT

  33. fnbilgisi.wordpress.com SU

  34. Daha önce incelediğimiz modellerden farkı var mı? • Su ve iyotta gördüğümüz bu “atom kümelerine” MOLEKÜL diyoruz. • Su, su moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Su molekülleri iki hidrojen ve bir oksijen atomu içerir. • İyot molekülleri de bir araya gelerek iyodu oluşturur. fnbilgisi.wordpress.com

  35. fnbilgisi.wordpress.com BU ŞEKLİN NE OLDUĞUNU HATIRLADIK MI?

  36. Hücreyi de yeteri kadar büyütürsek daha küçük iç yapılarını görebilir miyiz? • Hücrenin büyütülmesi ile çekirdeği, çekirdeğin büyütülmesi ile molekülleri, moleküllerin büyütülmesi ile de ……… görebiliriz. ATOMLARI fnbilgisi.wordpress.com

  37. Trilyonlarca • Tek bir hücrede bile ………… Atom vardır. • Atom büyütülseydi ne görürdük? • Atomdan da küçük parçacıklar var mıdır? • DEMOCRİTUS, ATOMU HİÇBİR ZAMAN GÖREMEMİŞ OLMASINA RAĞMEN OLAYLAR VE OLGULAR ÜZERİNDE DÜŞÜNEREK ATOM KAVRAMINI İLERİ SÜRMÜŞTÜR. fnbilgisi.wordpress.com

  38. DAHA SONRA ARAŞTIRMA YAPAN BİLİM İNSANLARINA GELİNCE; • John Dalton(Can Daltın), atomların içi dolu, berk ve bölünmez olduğunu söylemiştir. • Becquerel(Bekerel) ve Madam Curie(Madam Kuri)’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildiğini göstermiştir. fnbilgisi.wordpress.com

  39. Dalton, atom hakkındaki düşüncelerini açıklamak için ilk atom modelleri olarak kullanmıştır. • Maddenin küçük bölünemez parçacıklardan yani atomlardan oluştuğunu önesürmüştür. fnbilgisi.wordpress.com

  40. Tarihten • ATOMUN TARİHÇESİ • John Dalton(1766-1844) • J.J.Thomson(1856-1940) • Ernest Rutherfort(1871-1937) • Niels Bohr(1885-1962) fnbilgisi.wordpress.com

  41. Atom kavramı ile ilgili tarih boyunca değişen düşünceler: Democritus ve diğer Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyorlardı. John Dalton atomun içi dolu berk ve bölünmez olduğu fikrini taşıyordu. Becquerel ve Madam Curie’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildiğini göstermiştir. • Atom konusunda çalışmalar yapan bilim insanları: Democritus ve Yunanlı filozoflar, John Dalton, J.J.Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Becquerel, Madam Curie fnbilgisi.wordpress.com

  42. Bugün kullanılan atom modeli “bulut modeli”dir. Bu modele göre; atomun merkezinde (çekirdeğinde) (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdeğinin çevresinde ise (-) yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir fnbilgisi.wordpress.com

  43. fnbilgisi.wordpress.com

  44. MADDENİN ÖZELLİKLERİ • Fiziksel özellikler • Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. • Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği v.b. özelliklerdir fnbilgisi.wordpress.com

  45. Fiziksel değişimler • Kömürün toz haline gelmesi• Demirin tel ve levha haline gelmesi• Kağıdın yırtılması• Suyun buharlaşması• Şekerin suda çözünmesi *** Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz.*** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel fnbilgisi.wordpress.com

  46. KAR YAĞMASI FİZİKSEL BİR OLAYDIR. fnbilgisi.wordpress.com

  47. Kimyasal özellikleri • Maddenin maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir. • Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir. • Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suylareaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir. fnbilgisi.wordpress.com

  48. Kimyasal Değişimler • Kâğıdın yanması • Mumun yanması • Sütün ekşimesi • Yumurtanın bozulup çürümesi • Demirin paslanması • Fotosentez olayı • Solunum olayı *** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. *** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir. fnbilgisi.wordpress.com

  49. YANMA OLAYI KİMYASAL BİR OLAYDIR. fnbilgisi.wordpress.com

  50. fnbilgisi.wordpress.com BALINI YAPAN ARI DA KİMYASAL BİR OLAY GERÇEKLEŞTİRİYORDUR.