slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rīgā, 2013.gada 29.novembrī ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rīgā, 2013.gada 29.novembrī ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Rīgā, 2013.gada 29.novembrī ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju - PowerPoint PPT Presentation

aileen
207 Views
Download Presentation

Rīgā, 2013.gada 29.novembrī ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” darbības rezultāti 2013.gadā Aktualitātes sadarbībai 2014.gadā Rīgā, 2013.gada 29.novembrī ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” vecākā eksperte Žanna Ribakova Zanna.Ribakova@nva.gov.lv

 2. ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” Mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū. Projekta īstenošanas periods no 21.08.2009.–30.06.2015. Plānots iesaistīt 120 064 bezdarbniekus un darba meklētājus. Kopējais finansējums 72 290 541,00 LVL (tai skaitā attiecināmais finansējums, no kuriem ESF finansējums 93,42%). IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 3. NVA apmācību pasākumi ar kuponu metodi 2013.gadā IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 4. Bezdarbnieku vēlmes profesionālās tālākizglītības apguvē Izglītības programmu TOP 20 (uz 21.11.2013) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 5. Bezdarbnieku vēlmes profesionālās pilnveides programmu apguvē Izglītības programmu TOP 15 (uz 21.11.2013) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 6. Bezdarbnieku vēlmes neformālās izglītības programmās Izglītības programmu TOP 20 (uz 21.11.2013) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 7. Bezdarbnieku iesaiste profesionālās tālākizglītības apguvē Izglītības programmu TOP 15 (uz 21.11.2013) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 8. Bezdarbnieku iesaiste profesionālās pilnveides programmu apguvē Izglītības programmu TOP (uz 21.11.2013) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 9. Bezdarbnieku iesaiste neformālās izglītības programmās Izglītības programmu TOP 20 (uz 21.11.2013) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 10. Nodarbināto personu iesaiste mūžizglītības neformālās izglītības programmās 2013.gadāIzglītības programmu TOP 10 (uz 21.11.2013.) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 11. Nodarbināto personu iesaiste mūžizglītības profesionālās pilnveides programmās 2013.gadāIzglītības programmu TOP 10 (uz 21.11.2013.) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 12. Iesaiste apmācību pasākumos IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ * Kopējie rādītāji visām ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” aktivitātēm. Aktuālās vēlmes dalībai pasākumos uz 21.11.2013.: 3737 profesionālajā apmācībā; 17193neformālajā izglītībā, t.sk.: (svešvalodas/ datorzinības: 11158; valsts valoda: 3382; traktortehnika: 797; transportlīdzekļi: 1856). Aktuālās vēlmes dalībai pasākumos uz 31.01.2013.: 7375profesionālajā apmācībā; 29767 neformālajā izglītībā, t.sk.: (svešvalodas/ datorzinības: 20928; valsts valoda: 4544; traktortehnika un transportlīdzekļi: 4295).

 13. Sadarbības partneri apmācību īstenošanai 2013.gadā IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 14. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu piedāvājums • Iepirkumu NVA 2013/60_ESF un NVA 2013/61_ESF rezultātā netika saņemts neviens piedāvājums īstenot šādas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas: • 2. kvalifikācijas līmeņa programmas • Apavu labotājs • Frēzētājs • Metālmateriālu metinātājs • 3. kvalifikācijas līmeņa programmas • Būvizstrādājumu galdnieks • Remontatslēdznieks • Profesionālās pilnveides izglītības programmas • Biškopība • Preču pārvadājumu organizēšana IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 15. Apmācība PĒC darba devēja pieprasījuma • NVA pēc darba devēja pieprasījuma veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām: • jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības programmā vai  profesionālās tālākizglītības programmā (tai skaitā no Apmācību jomu, profesiju saraksta bezdarbnieku apmācībai 2013.gadā); • neformālās izglītības programmās (tai skaitā no Saraksta bezdarbnieku neformālās apmācības organizēšanai 2013.gadā) IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 16. Apmācība PĒC darba devēja pieprasījuma Ja darbinieku apmācīšanai nepieciešams izstrādāt JAUNU izglītības programmu Uzsākot programmas īstenošanu, izglītības iestāde piesaka programmu akreditācijai IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 17. Apmācība PĒC darba devēja pieprasījuma • 2012.gadāapmācība organizēta pēc 29darba devēju pieprasījumiem,iesaistīti 177bezdarbnieki. • 2013.gadāapmācība organizēta pēc 29darba devēju pieprasījumiem, iesaistīts 131bezdarbnieks (informācija uz 2013. gada 21.novembri): IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 18. Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs I Mērķis- bezdarbnieka praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs pie darba devēja tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai. Prioritārās nozares: apstrādes rūpniecība (NACE 2.red.: C10-33); transports un loģistika (NACE 2.red.: H49-52); tūrisms (NACE 2.red.: I55, N79); informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (NACE 2.red.: J61-62). Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs var īstenot: komersants (izņemot izglītības iestādi un ārstniecības iestādi); pašnodarbināta persona; biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju). Pasākuma īstenošanas nosacījumi: apmācības ilgums – viens mēnesis; apmāca no jauna izveidotās darba vietās vai darba vietās, kurās vismaz 4 mēnešus pirms apmācības nav tikusi nodarbināta neviena cita persona; uzsākot apmācību, jānodibina darba tiesiskās attiecības ar vismaz 5 bezdarbniekiem; pēc apmācības bezdarbnieki jānodarbina vēl vismaz 6 mēnešus. Darba devēja ieguvumi: Ls 200 par viena bezdarbnieka apmācību (ekspertu un darba vadītāju pakalpojumu izmaksu segšanai). Ls 20 par viena bezdarbnieku (obligāto veselības pārbaužu veikšanas izmaksu segšanai). Ls 800 par katru bezdarbnieku, kurš pēc apmācības nodarbināts 6 mēnešus; laika un finanšu resursu ekonomija darbinieku atlasē; uzņēmuma specifikai praktiski apmācīts darbinieks. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 19. Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs II Mūsu pieredze No 04.07.2013. Praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs iesaistīti 75 bezdarbnieki 2 prioritārajās nozarēs: apstrādes rūpniecībā - 35 bezdarbnieki; transporta un loģistikas nozarē - 40 bezdarbnieki. Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs organizēta pie 8darba devējiem. 2013.gada 5 mēnešos Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs pabeidza 21 bezdarbnieks. Ar 18 bezdarbniekiem darba devēji pagarinājuši darba tiesiskās attiecības. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 20. Aktualitātes Apmācību organizēšana pēc tieša darba devēja pieprasījuma Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ieviešana Jaunas aktivitātes Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Darbiekārtošanās EURO ieviešana Patstāvīga apmācību kvalitātes uzraudzība IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 21. Paldies par sadarbību!Paldies! Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/