kalkinma ekonom s n n do u u bug n gelece
Download
Skip this Video
Download Presentation
KALKINMA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU- BUGÜNÜ- GELECEĞİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

KALKINMA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU- BUGÜNÜ- GELECEĞİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 388 Views
 • Uploaded on

KRONOLOLİK AYIRIM 1- Sanayi Devriminden II. Dünya Savaşına 2- II. Dünya Savaşından 1980’lere 3. 1980’lerden Sonrası. KALKINMA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU- BUGÜNÜ- GELECEĞİ. Nimetleri Ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki yapısal değişimler Üretim sürecindeki değişimler Kentleşme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KALKINMA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU- BUGÜNÜ- GELECEĞİ' - nerice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalkinma ekonom s n n do u u bug n gelece
KRONOLOLİK AYIRIM

1- Sanayi Devriminden II. Dünya Savaşına

2- II. Dünya Savaşından 1980’lere

3. 1980’lerden Sonrası

KALKINMA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU- BUGÜNÜ- GELECEĞİ

Prof. Dr. Metin BERBER

sanayi devriminin
Nimetleri

Ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki yapısal değişimler

Üretim sürecindeki değişimler

Kentleşme

Aile yapısındaki değişimler

Değer yargıları, davranış biçimleri vs. değişimler

İşbölümü ve Uzmanlaşma

Külfetleri

Sömürgecilik

Ülke Bazında Sosyal Tabakalaşma;

İŞÇİ SINIFI – SERMAYEDAR

Uluslararası Alana İdeolojik İhraç;

SOSYALİZM-KAPİTALİZM

Ekonomik Gruplaşma

AZ GELİŞMİŞ-GELİŞMİŞ

Sanayi Devriminin

Prof. Dr. Metin BERBER

kalk nma ktisad n n do u u
Kalkınma İktisadının Doğuşu

Arkaplandaki Oluşumlar

 • Felsefi ve Düşünsel Alandaki Gelişmeler
 • Klasik İktisada Yöneltilen Eleştiriler
 • Büyük Dünya Buhranı ve Sonuçları
 • II. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeni Kurma Yönündeki Düzenlemeler
 • Soğuk Savaş Bağlamında İdeolojik ve Siyasal Konjonktür
 • Az gelişmişliğe Bakış Açısında Yaşanan Değişimler

Prof. Dr. Metin BERBER

geleneksel ktisada y neltilen ele tiriler
Geleneksel İktisada Yöneltilen Eleştiriler
 • Az gelişmiş ülkelerin sorunlarına çözüm bulunamama
 • Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine tepkiler
 • Piyasa mekanizmasına duyulan tepkiler
 • Devlete yüklenen/yüklenmeyen görevler
 • Dışa Açık/kapalı politika önerisi
 • Toplumsal yapının göz ardı edilmesine yönelik eleştiriler

Prof. Dr. Metin BERBER

teorik nc ler ve nerileri
Teorik Öncüler ve Önerileri
 • Amerika Kökenliler ; Bağımlılık İktisatçıları
 • Avrupa Kökenliler ; Büyüme Merkezli İktisatçılar
 • Az Gelişmiş Ülke Kökenliler
 • Büyüme Merkezli İktisatçılar
 • Büyüme = Kalkınma
 • İç tasarruf + dış tasarruf → sermaye birikimi → sanayileşme →hızlı yapısal değişim
 • Piyasa → Devlet + Planlama
 • Dışa Açılma →İç Piyasa

Prof. Dr. Metin BERBER

teorik nc ler
Teorik Öncüler
 • Rosenstein Rodan, C. Clark, R. Nurkse, A.Lewis, W.Rostow, S.Kuznets
 • A.Hirschman, N.Kaldor, B.Higgins, J. Zimmerman, P.C. Kindleberger, J. Viner, H. Leibenstein
 • N. Singer, P. Streeten, T. Shultz, R. Prebisch,
 • S. Amin, G. Frank, A. Emmanuel, P. Baran,

S. Buchanan, T. Scitovsky

 • E. Kahn, H. Chenery, J. Tinbergen

Prof. Dr. Metin BERBER

kalk nma ktisad n n y kseli i ve d
Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
 • 1950-75 = Altın Çağ 1975 Sonrası = Gerileme
 • 1950-90 dönemi AGÜ Performansı ; % 4.9 ve % 2.7
 • 1870-1986 Gelişmiş Ülkeler Performansı ; % 2.7 ve % 1.7
 • Petrol Krizi, Üretim Payları, Gelir Dağılımı, Yabancı Sermaye Akımları
 • Coğrafi Ayırım; Altın Çağın Sahteliği Gerçeği;
 • Afrika ; % - 0.7
 • Latin Amerika ; % 0.3
 • DOĞU ASYA ; % 6.4

Prof. Dr. Metin BERBER

kalk nma ktisad n n d
AGÜ’lerde Bütünlüğün Kaybolması

1948 ; Havana

1955 ; Bağlantısızlar Harekatı

; G 77

1964 ; UNCTAD

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

1974 ; Maksimum Güç ;

Yeni Ekonomik Düzen Çağrısı

Analitik Çerçevenin Yetersizliği

Büyüme Merkezli İktisatçılar

Siyasal, Kurumsal ve Tarihsel Yapı ve Ekonomik Yapı

AGÜ’lerin Homojen Kabulü

Gelişmiş Ülke Yapılarını Esas Alma

Kısa Dönemli Analizleri Gözardı Etme

Kalkınma İktisadının Düşüşü

Prof. Dr. Metin BERBER

kalk nma ktisad n n gelece i
Kötümser Yaklaşım

Başarının sınırlı oluşu

Bölgesel Bloklara Katılamama

Gelişmişlerin AGÜ’lere Olan Bağımlılığının Azalması

AGÜ’lere Karşı Korumacı Önlemler

İyimser Yaklaşım

Revizyon Yapılması

Az Gelişmişliği Sürekli Gündemde Tutma

Nüfus, Gelir Dağılımı, Küreselleşme ve Devlet

Kalkınma İktisadının Geleceği

Prof. Dr. Metin BERBER

ad