dagens program n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dagens program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Dagens program. Kursusevaluering Information Spørgsmål om eksamen Book vejledning i næste uge Projekt 3 Hvilke respons og forklarende variable har I? Two-way ANOVA Øvelser / vejledning, ca. 20 min. til hver gruppe. Værktøj: Google Website Optimizer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dagens program' - neorah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagens program
Dagens program

Kursusevaluering

Information

Spørgsmål om eksamen

Book vejledning i næste uge

Projekt 3

Hvilke respons og forklarende variable har I?

Two-way ANOVA

Øvelser / vejledning, ca. 20 min. til hver gruppe

problemstilling e m rke og eller betalingskort
Problemstilling: E-mærke og/eller betalingskort?
 • Hvad skal en virksomhed for at øge salget via sin hjemmeside?
  • Tilmelde sin hjemmeside e-mærke ordningen og/eller
  • Tilbyde flere betalingsmetoder, f.eks.
  • Internationale betalingskort
  • Bankoverførsel
  • Andre betalingsmetoder
 • De to tiltag e-mærke (ja / nej) med de fire betalingsmetoder giver 8 kombi-nationer, der kan påvirke salget, bl.a.:
  • E-mærke og Dankort
  • Ikke e-mærke og Dankort
  • E-mærke og int. betalingskort
  • Ikke e-mærke og internationale betalingskort
  • E-mærke og ...
  • ...
hypoteser
Hypoteser
 • Nul-hypotesen i en to faktor variansanalyse (two way anova) er, at populationernes middel-værdier på den ene faktor er ens, for hvert niveau af den anden faktor.
 • Nul-hypotese:
  • H0:Gns. salg med e-mærke = Gns. salg uden e-mærke, for hver betalingsmetode, altså:
  • H0: μ11 = μ12 og μ21 = μ22 og μ31 = μ32 og μ41 = μ42
  • Der er ikke noget krav om, at μ11 = μ21
hypoteser1
Hypoteser
 • Nul-hypotesen i en to faktor variansanalyse (two way anova) er, at populationernes middelværdier på den ene faktor er ens, for hvert niveau af den anden faktor.
 • Nul-hypotese
  • H0:Gns. salg med Dankort = Gns. salg med int.betalingskort = Gns. salg med bankoverførsel = Gns. salg med andre betalingsmetoder
  • H0: μ11 = μ12 =μ13 = μ14 ogμ21 = μ22 =μ23 = μ24
 • Den individuelle effekt på salget fra de to faktorer kaldes hovedeffekter (main effects). Via de to hypoteser tester vi, om faktorerne har en effekt.
foruds tninger
Forudsætninger
 • Populationsfordelingerne af de g responsvariable
  • er normalfordelte og
  • har samme standardafvigelse.
 • Randomisering
  • I stikprøvebaserede undersøgelser (surveys) stammer data fra g uafhængige stikprøver (fra de g populationer).
  • I et eksperiment er forsøgsenhederne allokeret tilfældigt (randomly) på de g grupper.
anovas testst rrelse f
ANOVAs teststørrelse F
 • Til at teste hver faktors hovedeffekt benyttes teststørrelsen:
 • Faktorens MS (Mean Square) er et variansestimat, der beregnes ud fra variationen mellem faktorens grupper (between groups)
 • MS error er et variansestimat, der beregnes ud fra variationen indenfor faktorens grupper (within groups)
 • Når nul-hypotesen om ens populationsmiddelværdier for faktorens g grupper er sand, svinger teststørrelsen omkring 1.
 • Jo større variationen er mellem grupper (between groups) i fht. variationen indenfor grupper (within groups), des større bliver teststørrelsen.
 • Jo større F er, des stærkere er beviserne mod H0
eksempel effekt af e m rke og betalingsmetode
Eksempel: Effekt af e-mærke og betalingsmetode
 • En virksomhed overvejer, om den skal:
  • Benytte til e-mærke ordningen på sit site eller fortsætte uden.
  • Tilbyde betaling med internation-ale kort eller fortsætte med Dankort alene
 • Fire kombinationer af de to tiltag kan påvirke salget:
  • E-mærke og Dankort
  • E-mærke og int. betalingskort
  • Ikke e-mærke og Dankort
  • Ikke e-mærke og int. betalingskort
 • Den første dag, hvor E-mærket blev vist samtidig med Dankort, var salget kr. 13,700,-
eksempel data og anova i excel
Eksempel: Data og ANOVA i Excel
 • I Excel vælges Data Analyse (efter installation af Analysis ToolPak) og derefter ANOVA: Two-Factor With Replication
 • Antallet observationer oplyses og signifikansniveauet sættes (til 5 %)
 • Bemærk det specielle krav til opstilligen af data
eksempel hypotese vedr betalingsmetode
Eksempel: Hypotese vedr. betalingsmetode
 • Nul-hypotese
  • H0:Gns. salg med Dankort = Gns. salg med internationale betalingskort, både med og uden e-mærket
  • H0: μ11 = μ12 og μ21 = μ22
 • Excels output viser for betalingsmetode, at P er 0,018; hvilket er under 5%
 • Den lille P værdi er stærke beviser mod H0, hvorfor vi afviser H0 og tror på, at betalingsmetoden (Dankort eller internationale kort) har betydning for salget
eksempel hypotese vedr e m rket
Eksempel: Hypotese vedr. e-mærket
 • Nul-hypotese:
  • H0:Gns. salg med e-mærke = Gns. salg uden e-mærke, for hver betalingsmetode
 • Excels output viser for E-mærket, at P er 0,023; hvilket er under 5 %.
 • Den lille P værdi er stærke beviser mod H0, hvorfor vi tror på, at E-mærket har betydning for salget
interaktion
Interaktion
 • Hvis effekten (salget) fra den ene faktor skifter ved forskelliger niveauer af den anden faktor, er der interaktion mellem de to faktorer.
 • Man tester for interaktion, før man tester for hovedeffekter.
 • Nul-hypotesen er, at der ingen interaktion er, H0: Ingen interaktion.
 • Excel udskriver teststørrelsen og P-værdi for interaktionseffekten. P=0,311 i eksemplet, hvorfor vi opretholder nul-hypotesen om ingen interaktion.
fremgangsm de ved tovejs anova
Fremgangsmåde ved tovejs ANOVA
 • Hovedeffekternes nul-hypotese er, at populationernes middel-værdier på den ene faktor er ens, for hvert niveau af den anden faktor.
 • Det er meningsløst at teste hypoteserne om hovedeffekter, hvis der er interaktion mellem de to faktorer.
 • Derfor tester man først hypotesen om ingen interaktion.
 • Hvis der ikke er tegn på interaktion (dvs. hvis P ikke er lille), tester man hypoteserne om hovedeffekter.
 • Hvis der er tegn på interaktion, tester man gennemsnittene for en faktor, for hvert niveau på den anden faktor.
 • Uanset om der er interaktion eller ej tegner man grafer med de to faktorers gennemsnit.
fordelen ved tovejs anova
Fordelen ved tovejs ANOVA
 • Med to faktorer er det også en mulighed at gennemføre 2 envejs ANOVA, i stedet for 1 tovejs ANOVA, men en tovejs analyse...
  • Frembringer mere viden. Den fortæller om der er interaktion.
  • Er billigere end at gennemføre 2 envejs analyser.