FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
Download
1 / 67

F?Z?KSEL R?SK ETMENLER? (T?TRE??M) - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ (TİTREŞİM). KONUNUN GENEL AMACI. İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen Titreşim kaynaklı ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek. ÖĞRENME HEDEFLERİ. Bu dersin sonunda katılımcılar;. KONUNUN ALT BAŞLIKLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'F?Z?KSEL R?SK ETMENLER? (T?TRE??M)' - neona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

F z ksel r sk etmenler t tre m

KONUNUN GENEL AMACI

İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen Titreşim kaynaklı ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek.


Renme hedefler
ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda katılımcılar;
F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Titreşim

Titreşim; Mekanik bir sistemdeki

salınım hareketlerini tanımlayan

bir terimdir.

Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye,

kinetik enerjinin potansiyel enerjiye

dönüşmesi olayına

titreşim (vibrasyon) denir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Titreşim

Araç, gereç ve makinelerin, çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri sonucu meydana gelir.

Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş

araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Titreşimin Frekansı

Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki

titreşim sayısına, titreşimin frekansı denir.

(Birimi: Hertz (Hz) dir.)


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Vibrasyon Spektrumu

Mesleksel çevrede genellikle birden fazla vibrasyon frekansı aynı anda meydana gelmektedir. Bu duruma vibrasyon spektrumu denmektedir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Yer Değiştirme

Yer değiştirme : Normal dinlenme pozisyonundaki bir objenin, belirli bir zamandaki titreşim durumundaki pozisyonu arasındaki mesafedir (birimi inç ,feet, cm, mm ).


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Hız

Hız : Hareket eden bir objenin hızı, yer değiştirmenin zamana oranıdır (m/sn).


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

İvme

Hareket eden objenin hızı genellikle zaman boyunca değişir. İvme ise hızdaki değişikliğin zamana oranı olup birimi m/s2 dır. İvme ölçüm kolaylığı nedeni ile, vibrasyon yoğunluğu ve büyüklüğünün ölçümünde kullanılmaktadır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Rezonans

Rezonans, fizikte bir sistemin (genellikle doğrusal bir sistemin) bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha büyük genliklerde salınması eğilimidir. Bunlar, o sistemin rezonans frekansları olarak adlandırılır. Bu frekanslarda küçük periyodik kuvvetler bile çok büyük genlikler üretebilir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Titreşimin Şiddeti

Titreşimin Şiddeti: Titreşimin oluştuğu ortamda, titreşen enerjinin hareket yönüne dik, birim alanda, birim zamandaki akım gücüne, titreşimin şiddeti denir.

(Birimi: W/cm2 dir.) (Yeni Birimi:m/s2)


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Maruziyet Eylem Değeri

Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime 

maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Maruziyet Sınır Değeri

Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değer.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

El-Kol Titreşimi

El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında,

çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşim.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

El-Kol Titreşimi

El – kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,

Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri 2,5 m/s2.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

El-Kol Titreşim Kaynakları

 • Genellikle el ve el parmakları ile kollara ulaşan titreşimleri oluşturan titreşim kaynakları;

 • Taş kırma makineleri, kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler, ormancılıkta kullanılan testereler, parlatma ve rende makineleri vb.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Bütün Vücut Titreşimi

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan,özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada  travmaya yol açan mekanik titreşimi.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Bütün Vücut Titreşimi

Tüm vücudun etkisi altında kaldığı titreşim kaynakları;

Traktör ve kamyon kullanımı, dokuma tezgahları, yol yapım, bakım ve onarım makineleri, özellikle çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makine

ve tezgahlar ve benzeri araç gereçler.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TANIMLAR

Titreşim Algılama

Titreşim tek frekanslı ve sinüzoidal olabileceği gibi kompleks frekanslı ve rastgele bir tipte de olabilir.

İnsanlar;

1 HZ. ile 1000 Hz. arasındaki titreşimleri algılarlar.F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

İnsanlar; düşük frekanslı titreşimlere maruz kaldıklarında,

sarsıntı hisseder.

Buna karşılık; yüksek frekanslı titreşimlere maruz kaldıkların da ise, Karıncalanma, hatta yanma hissi duyarlar.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşimin insan vücudundaki etkileri:

 • Fiziksel ve Biyomekanik,

 • Psikolojik veya sensoryel,

 • Fizyolojik ve

 • Patolojik etkiler


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşimin tıbbi ve biyolojik etkisi büyük ölçüde şiddetine ve maruz kalınan süresine bağlıdır.

İnsan vücuduna belirgin etkisi olan

titreşimin frekansı ise;

1 - 100 Hz. arasındadır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşime neden olan el aletlerini

kullanan kişilerde yapılan ölçmelerde;

El-kol-vücudun titreşim geçirme oranı,

5 Hz. de en yüksek olarak bulunmuştur.

İkinci maksimum düzey ise;

20 - 30 Hz. arasıdır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşim enerjisi avuç içinden el sırtına,

Elden kola ve koldan omuza geçerken önemli ölçüde güç kaybına uğrar.

Vücudun mekanik titreşime

gösterdiği reaksiyon,karışık

bir olay olup çok iyi

bilinmemektedir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Buna rağmen titreşim;

Vücutta bazı doku yapılarının deformasyonuna,

Solunum hızının artmasına,

Oksijen tüketiminin artmasına ve buna bağlı olarak enerji harcamasının artmasına,

Performansta gerilemeye,

Sübjektif algılamada bozulmaya,


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

6. Kalp atım sayısının artmasına, buna bağlı olarak kan basıncının artmasına, (5 Hz. frekanslı titreşime maruz kalan kişilerin %50 sinden fazlasında kan basıncında artma görülmektedir),

7. Merkezi sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında aksamaya neden olduğu bilinmektedir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Ayrıca; titreşim nedeniyle,

Kanda glikoz ve glikojen konsantrasyonunda azalma olduğu da bilinmektedir.

Bu değişikliklerden çoğu titreşime maruziyetin

başlangıcında yüksek iken daha sonra normale

dönüşebilmektedir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşimin klinik olarak belirlenen etkileri ise; Çok düşük frekanslı (f<2Hz) titreşimin etkileri; At, otomobil, uçak, gemi gibi araçlarla seyahat sırasında merkezi sinir sistemi şikayetleri meydana gelebilir. Bulantı, kusma, soğuk ter olabilir.

Seyahat bitince belirtiler belli bir süre sonra ortadan kalkar.

Düşük frekanslı titreşimin (2<f<30 Hz) etkileri ise; Klinik belirtiler genel olarak titreşimli el aleti kullanan işçilerde, elde dolaşım bozuklukları, hipersensivite ve daha sonra uyuşukluk şeklinde olur.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşime, maruziyet sürerse, omuz başlarında ağrı, yorgunluk soğuğa karşı hassasiyet artması söz konusu olabilir. Titreşimle birlikte, 8-10 oC ısıya kısa süre maruziyette, parmaklarda ve avuç içinde beyazlaşma olabilir. Ön kol ve omuz kaslarında ağrılar görülebilir. Bütün vücudu titreşime maruz kalan bazı işçilerde disk kayması denilen bel ağrıları da meydana gelebilir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Fonksiyon bozukluğu

olarak; zamanın uzaması,

uyku bozuklukları, baş ağrısı

ve yorgunluk görülebilir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruziyeti

Sonucunda oluşan etki, titreşimin;

 • Frekansına,

 • Şiddetine,

 • Yönüne,

 • Maruz kalınan süreye,

 • Uygulandığı bölgeye ve bölgenin büyüklüğüne,

 • Titreşime maruz kalan kişinin yaşına, cinsiyetine ve kişisel

 • duyarlılığı ile genel sağlık durumuna bağlıdır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

Titreşimin etkisi en fazla düşük frekanslarda görülür.Titreşimin frekansı arttıkça, titreşimin ivmesinin şiddeti ve oluşan etkide azalır.

Titreşim, vibrasyon detektörü ile ölçülür. İnsan sağlığı

yönünden önemli olan titreşim frekans bantlarına ayrılarak

Ölçülür.

Frekans bantları (Hz. olarak):

1-2,

4-8-16,

31,5-125-250-1000-2000-4000 ve

8000 Hz. dir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Titreşim

 • Zararlı ve kalıcı etkileri

 • Kinetik duyu organlarında

 • Kas,bağ ve eklem dokularında

 • İç kulak denge organında

 • Deri kıl dibinde

 • Deri altı dokularda

 • Kılcal damar ağındaF z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Titreşimden Korunma

 • Maruziyeti azaltıcı başka çalışma yöntemleri

 • Ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi

 • Bütün vücut titreşimini azaltacak oturma yerleri ve el-kol titreşimini azaltacak el tutma yerleri vb. donanımlar


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Titreşimden Korunma

 • Titreşimin etkisinden korunmak için teknik ve tıbbi önlemler ile eğitime gereksinim vardır.

 • Titreşimden korunmanın temel hedefi, titreşimi kaynağında azaltmaya yönelik olmalıdır.

 • Genellikle makine dizaynı sırasında titreşimi azaltacak zeminler yapmak ve titreşimi az olan makineler satın almak.

 • Kullanılan makinelerin bakımlarını zamanında yapmak, vuran ve titreşen kısımlara izolasyon uygulamak.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Titreşimden Korunma

 • Tıbbi korunmada ise: İşe giriş muayenelerinde; sinir sistemi, kalp, damar ve sindirim sistemleri sağlam olan genç işçilerin seçilmesine dikkat edilmelidir.

 • Periyodik muayenelerde titreşimin etkilerinin klinik muayeneler uygulanarak aranması, el, bilek ve dirsek eklemlerinin dikkatle muayene edilmesi gerekir. Röntgen filmlerinin çekilmesinde ve değerlendirilmesinde de fayda vardır.

 • Titreşimden korunmanın bir yolu da eğitimdir. İşyerinde titreşime maruz kalan kişiler ve yöneticiler, titreşimin neden olduğu risklere ve hastalıklara karşı eğitilmelidir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Titreşimden Korunma

 • Ayrıca; titreşimin olumsuz etkileri görülen işçilerin

 • değiştirilmesi yoluna gidilmelidir.

 • Etkilenme süresinde kısıtlama yapılması veya çalışma

 • süresince daha sık dinlenme araları verilmesi, titreşimden etkilenmede uygun bir korunma yöntemi olacaktır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Titreşimden Korunma

Ülkemizde, işyerlerindeki

denetimlerde titreşim üzerinde

pek durulmaz.

Nedeni ise; titreşimin çok iyi

bilinmemesinden ve çalışanların

işyerlerinde titreşimden şikayetçi

olmamalarından kaynaklanır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Titreşimden Korunma

Her ne kadar; “ Titreşim sonucu kemik-eklem zararları ve

Anijionörotik bozukluklar” olarak, Sosyal Sigortalar

Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne ekli listede belirtilmiş ise de;

SSK istatistiklerinde, titreşimden ileri gelen meslek

Hastalıklarına rastlanılmamaktadır.

Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük

süresi ise 2 yıldır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Yönetim

 • Tıbbi ve teknik yardım arama

 • Maruz kalan kişilerin uyarılması

 • Maruz kalan kişilerin eğitimi

 • Maruziyet sürelerinin yeniden gözden geçirilmesi

 • Maruziyetten uzaklaştırma ile ilgili politikalara sahip olma çabaları


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Makine Üreticileri

 • Vibrasyon ölçümü

 • Tüm vücut vibrasyonunu mimimize etmek için dizaynlar

 • Optimum süspansiyon dizaynları

 • Optimum oturma dinamikleri

 • İyi bir postür sağlamak için dizaynların kullanımı

 • Makine bakımları için rehber

 • Oturma yerlerinin bakımları için rehber

 • Tehlikeli vibrasyonların uyarılmasının sağlanması


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

İşyerindeki Teknisyen ve Mühendisler

 • Vibrasyon maruziyetleri ölçümü

 • Uygun makinelerin sağlanması

 • İyi bir sönümlemeyi sağlayan uygun koltukların seçimi

 • Makine bakımları

 • Yönetimin bilgilendirilmesi


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

İşyeri Hekimleri

 • İşe giriş muayeneleri

 • Periyodik muayeneler

 • Tüm belirti ve şikayetlerin kayıtları

 • Belirli eğilimleri olan işçilerin uyarılması

 • Maruziyet sonuçlan ile ilgili tavsiyelerin yönetime verilmesi


F z ksel r sk etmenler t tre m

TİTREŞİMDEN KORUNMA

Çalışan Kişiler

 • Makinelerin uygun kullanımı

 • Gereksiz vibrasyon maruziyetindan kaçma

 • Oturma koltuklarının uygun ayarlanıp ayarlanmadığının kontrolü

 • Uygun oturma pozisyonuna adaptasyon

 • Makine koşullarının kontrol edilmesi

 • Vibrasyon problemleri için yetkili kişilere bilgi verilmesi

 • Belirtiler görüldüğü zaman uygun tıbbi yardım aranması

 • Konu ile ilgili hastalıklar ile işverenin bilgilendirilmesi.F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan,özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi,

b) El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan veözellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi,

c) Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri,

ç) Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri,

ifade eder.

.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

a) El-kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

b) Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler,20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar H akkında Yönetmeliğe göre yapılır.

(2) Çalışanın el-kol titreşimine maruziyetinin ölçümü, Ek-1’deki ve bütün vücut titreşimine maruziyetinin ölçümü Ek-2’deki 2 nci maddeye uygun olarak yapılır.

(3) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken aşağıdakiler dikkate alınır:

a) Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları.

b) Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler.

(4) Üçüncü fıkradaki değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak yapılacak ölçüm yerine geçmez.

(5) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve denetimlerde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Risk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İşSağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;

a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,

b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,

c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,

ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Risk değerlendirmesi

d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,

e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,

f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,

g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,

ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Risk değerlendirmesi

MADDE 8 – (1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir.

(2) Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyulur.

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar:

a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.

b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Risk değerlendirmesi

c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.

ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.

d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.

e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalarıiçin çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.

f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.

g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.

ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

(4) İşveren; bu Yönetmeliğe göre alınacak önlemlerin, 6331 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Maruziyetin sınırlandırılması

MADDE 9 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyetsınır değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma veönlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 10 – (1) İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar;

a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan önlemler,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile kullanılan işekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar,

ç) Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,

d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı,

e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 11 – (1) İşveren, 6331 sayılı Kanuna göre bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Sağlık gözetimi

MADDE 12 – (1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren;

a) Çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar:

1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken durumlarda.

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde.

3) Bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin olduğu her durumda.

b) Sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır.

(2) Sağlık gözetimi, aşağıdakilere uygun olarak yürütülür;

a) Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti,

b) Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimalinin olması,

c) Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu durumlar.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Sağlık gözetimi

(3) Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde:

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Çalışanların özellikle,maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır.

b) İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate değer bulgular hakkında bilgilendirilir.

c) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,

3) Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır,

4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Özel koşullar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Deniz ve hava taşımacılığında; çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanmaz.

b) Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle 5 inci maddede belirtilen maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Özel koşullar

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.


F z ksel r sk etmenler t tre m

MEVZUAT

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Özel koşullar

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.