slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP). Mevcut ve yeni kimyasallar mevzuatının yaptırım yönleri. 26-29 Nisan 2010, T ürkiye. GİRİŞ. Yaptırım ihtiyacı - Ekonomik açıdan eşit şartlar İnsan ve çevre güvenliği Yaptırım şartları Geçmişten öğrenilen dersler REACH ile ne bekleyebiliriz ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP)' - neola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AB Hukuki Çerçevesi(REACH/CLP)

Mevcut ve yeni kimyasallar mevzuatının yaptırım yönleri

26-29 Nisan 2010, Türkiye

slide2

GİRİŞ

 • Yaptırım ihtiyacı
  • - Ekonomik açıdan eşit şartlar
  • İnsan ve çevre güvenliği
 • Yaptırım şartları
 • Geçmişten öğrenilen dersler
 • REACH ile ne bekleyebiliriz?
slide3

YAPTIRIM İHTİYACI– Eşit şartlar

Bildirim/kayıt

Temel bildirim masrafı yaklaşık olarak €120,000 -€170,000 ve bütün verileri toplayabilmek için yaklaşık 1 sene gerekli.

Tam bir HPV bildirimi €20 mln tutabilir.

Bildirim/kayıt yapmayan bir şirket rekabette adil olmayan avantaja sahip olur.

Bu yüzden kimyasal endüstrisi Avrupa’daki bütün şirketler için aynı Pazar koşullarının sağlanması için otoritelerden gözlemde uyumluluk istemektedir.

ab verilerin el de i tirmesi iuclid nceki kimyasallar mevzuat sistemi

Veritabanı

Veri girişi/İthalat/İhracat

Programı

AB Kimyasallar

Bürosu

Endüstri

Veri girişi/

Üye ülke

İthalat/İhracat

Programı

Otoritesi

Veritabanı

Data Entry /

Import/

Export

Database

Program

AB verilerin el değiştirmesi (IUCLID)

Önceki kimyasallar mevzuatı/sistemi

slide5

BİLDİRİM & TEST FİYATLARI

Önceki mevzuat/ssistem

slide6

Ek VII.A (“temel-set") >1 ton/yıl için

Önceki mevzuat/sistem

 • kimyasal kimlik
 • üretim bilgisi
 • fiziksel özellikler bilgisi
 • en az 2 akut memeli toksisite çalışması
 • tekrarlanan doz çalışmaları
 • mutajenisiteçalışamaları
 • akut ekotoksikoloji çalışmaları
 • bozulma çalışmaları
reach organ zasyonu

KOMİSYON

AJANS

ENDÜSTRİ

REACH ORGANİZASYONU

Yetkili Otoriteler

Denetleme

AB ÜÜ

Uzmanlar

Temsilciler

slide8

KAYIT& TEST MASRAFLARI

REACH Tüzüğü (1907/2006)

slide9

TEMEL SET (REACH EK VII) > 1 ton/y

 • kimyasal kimlik
 • üretim bilgisi
 • fiziksel kimyasal özellikler bilgisi
 • deri & göz iritasyon çalışmaları
 • in vitro (kavanozda)mutajeniteçalışamaları
 • akutoraltoksisite çalışmaları
 • akut ekotoksikoloji (Daphnia)çalışmaları
 • bozulma çalışmaları
slide11

YAPTIRIM İHTİYACI 2- insan ve Çevre Güvenliği

MSDS

MSDS ve çimentonun paketlenmesi ve çimento hazırlanmasında kuru ağırlığı % 0.0002’den fazla krom (VI) içeren çimento şu ibareyi taşımalıdır:

“Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyon yaratabilir”

Eğer preparat zaten R43 cümlesi ile etiketlenip sınıflandırılmadıysa.

Örnek: Kanal Tünel İnşaatı

5000 işçi - 50% deri problemleri

(50% hassas krom)

Çözüm: Cr(VI)’e indirge, 0.35% ferrosulfat ekleyerek

slide12

YAPTIRIM İHTİYACI 2- insan ve Çevre Güvenliği

S&E REACH kapsamında (Başlık XI)

Uygun sınıflandırma ve etiketleme için teklif (Dir. 67/548/EEC’e göre). Kaydedilecek olan maddeler Ajans’a bildirilecektir. (art. 112 and 113).

Ajans S&E envanteri tutacaktır (art. 114).

Ön görülen zamanda AB, UN GHS sistemini uygulayacaktır (2010’dan başlayarak).

slide13

YAPTIRIM İHTİYACI 2- insan ve Çevre Güvenliği

MSDS, REACH kapsamında (Başlık IV)

 • Eğer madde AB pazarına sunuluyorsa >10 ton/y bir Kimyasal Güvenlik deperlendirmesi yapılmalı
 • - İnsan sağlığına tehlikesi değerlendirmesi
 • - Çevre tehlike değerlendirmesi
 • - PBT ve vPvB değerlendirmesi
 • - Maruziyet değerlendirmesi
 • - Risk karakterizasyonu
 • Bu bilgi Kimyasal Güvenlik Raporunda sunulmalıdır:
 • - içerik,
 • - üretim & kullanım
 • - sınıflandırma & etiketleme
 • - maruziyet senaryoları
 • MSDS REACH kapsamında (ESDS) genişletilecektir, maruziyet bilgisi ilavesiyle.
slide14

YAPTIRIM ŞARTLARI

Çevre ve kimyasal mevzuatlarının verimli uygulanışı ancak yaptırımların (izin, bildirim, uygun etiketleme…) uygun ve verimli kullanılması ile mümkündür.

Bu mevzuatların anlaşılır olması ve endüstrı ile hükümetin sorumluluklarının belirli olması ile mümkündür.

Avrupa’da çevre ve kimyasallar mevzuatında uyumlu çalışma metodları üstüne çalışan ulusal otoritelerle çalışan çok sayıda iş ağı vardır.

slide15

AVRUPA YAPTIRIM AĞI

Çevre Mevzuatı:

- IMPEL (Çevre Kanunu Ağının Uygulanması

Ve Yaptırımı)

Kimyasallar Mevzuatı:

- CLEEN (Kimyasallar mevzuatı avrupa

yaptırım ağı)

slide16

1.Mevzuat

2. Not. S&E, SDS, İzin

4. Yaptırım

3. Uygulama

Yaptırım: Düzenleme döngüsü

slide17

Poliçe planlama

DÜZENLEME DÖNGÜSÜ

Amaçlar

Mevzuat

Bild./S&E/İ

Değerlendirme & geri besleme

Uyum kontrolü

Yaptırım

Uyum promosyonu

slide18

Öğrenilen dersler – Geçmiş kimyasallar mevzuatı girişimleri CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network)

NONS (Yeni maddelerin bildirimi), 1995 – 1996

Kapsam: Yeni maddelerin bildirimi Dir. 67/548/EEC and 92/32/EEC

Focus: Dyestuffs

SENSE(Avrupadaki kimyasalların katı yaptırımı), 1996 - 1997

Kapsam: Notification of New Substances, C&L and MSDS of Substances Dir. 67/548/EEC and 92/32/EEC Focus: Photochemicals, paints, intermediates, dyestuffs, paper industry chemicals

EUREX (Mevcut kimyasalların avrupadaki yaptırımları projesi),1997 - 1999 Scope: Existing Substances Regulation Reg. (EEC) 793/93

Focus: Art. 3 and 4 (data submission)

ECLIPS (Preparatların güvenlik veri formu dahil avrupa sınıflandırması ve etiketlenmesi), 2002-2003

Scope: European legislation on classification and labelling of chemical

products and on Safety Data Sheets.

slide19

Öğrenilen dersler – Geçmiş kimyasallar mevzuatı girişimleri Bildirim

SENSE

NONS

1905 madde

4000 madde

305’I tanımlanmamış

100 tanımlanmamış

1805 tanımlanmış

163 mevcut

142 yeni

1572 mevcut

233 yeni

11 bildirilmemiş

53 bildirilmemiş

slide20

Öğrenilen dersler – Geçmiş kimyasallar mevzuatı S&E ve MSDS

SENSE Projesi

Etiketleme

Sınıflandırma

1805 madde

1905 madde

513 (28%) doğru etiketlenmiş

1252 MSDS mümkün

1004 doğru

slide21

REACH ile ne beklemeliyiz? REACH Yaptırım ağı (Başlık X)

REACH yaptırımı uyumlu olmalıdır. Bu proses Forumun kurulması ile kapsanacaktır (md.86).

- Bu Forum Ajans tarafından kurulmuştur (Finlandiya)

- Her bir üye ülke Forum Için bir üye atamalıdır.

Bu Forum Avrupa REACH yaptırımlar mevzuatında uyumlu olunması Için tecrübenin paylaşılmasını sağlayacaktır.

slide22

REACH ile ne beklemeliyiz? Yaptırım (Başlık XIII & XIV)

Üye Ülkeler Yetkili Mercileri REACH yaptırımlarından sorumludur (md. 121 ve 125) :

- Farklı denetimler (Iş gücü,çevre, sağlık) tekrarlanmaları önlemek Için birlikte çalışmalıdırlar.

- Uyumsuzluk cezaları Komisyona Aralık 2008’den önce bildirilmelidir.

Üye Ülkeler yaptırım aktivitelerini Avrupa Komisyonuna bildirmek zorundadırlar (md. 127):

- Bu rapor komisyona her 5 yılda bir sunulmalıdır (md.117)

- İlk rapor Haziran 2010’da sunulmalıdır.

slide23

REACH’den ne beklemeliyiz? Hollanda örneği (1)

Çeşitli denetleyiciler REACH Için eğitildiler.

- Çevre Den. Yaptırımları koordine ederler

- Su, Mallar, Sağlık & İş gücü den.denetlemenin tekrarlanamaması Için bilgilerini paylaşmalıdır

Cezalar Hollanda parlamentosunda sunulur

- İhlaller Ekonomik Suçlar Kanununa göre cezalandırılacaktır

- Cezalar ihlallere göre hafif veya ağır olacaktır

slide24

REACH’den ne beklemeliyiz? Hollanda örneği (2) - Quiz

Hollanda’da ihlaller ve bağlı olduğu cezalar :

Md. 5: “veri yok Pazar yok”

AĞIR

Md. 7-2: Eşyaların üretimi veya ithalatının Ajansa bildirilme zorunluluğu.

HAFİF

Md 22-1: Kayıtın güncellenmesi zorunluluğu.

HAFİF

Md. 31-1: Madde ya da preparatın alıcısına Güvenlik Veri Formunun verilmesi zorunluluuğu.

AĞIR

slide25

REACH’den ne beklemeliyiz? Hollanda örneği (3) - Quiz

Hollanda’da ihlaller ve bağlı olduğu cezalar(2):

Md. 25-1 Omurgalı hayvanların gereksiz test edilmesi veya hayvanlar üstünde yapılan testlerin tekrarlanması.

HAFİF

Md. 37-5: Al kullanıcılar yeterli kontrol Için uygun ölçüleri tanımlamalı, uygulamalı ve tavsiye etmelidirler Ağır

Md. 14-1:Kimyasal güvenlik değelendirmesi yapılması ve kimyasal güvenlik raporunun tamamlanması zorunluluğu (>10 t/y)

AĞIR

Md. 46-2: Kayıt sahibi istenen bilgileri son tarihe kadar Ajansa sunmalıdır.

HAFİF

slide27

DENETLEMEDE YAPILMASI GEREKENLER LİSTESİ 1 Mevcut mevzuat

 • Denetlemenin hazırlanması
 • Alakası olan otoritelerin seçilmesi ve alakalı denetçilerin eğitimi
 • Alakalı olabilecek organizasyonların katılması
 • Ziyaret edilecek olan şirketlerin seçimi
 • Bildirim ünitesine seçilen şirketler hakkında detaylı bilginin sorulması
 • Ziyaretin haber verilmesi

Şirketin denetlenmesi

Denetlemenin takibi

slide28

DENETLEMEDE YAPILMASI GEREKENLER LİSTESİ 2 Mevcut mevzuat

Denetlemenin hazırlanması

 • Inspection of the company
 • Organizasyon hakkında bilgi toplamak ve dökümantasyon (sistem)
 • Maddelerin seçimi (seçme kriteri)
 • AB Pazarına verilen maddelerin seçilmesi
 • Her seçilen maddenin kimyasal olarak tanımlanması
 • madde EINECS’de listelenmiş mi
 • Eğer EINECS’de listelenmediyse: firma tarafından bildirilmiş mi?
 • Eğer bildirilmişse: bildirilen madde Için izin verilen miktarları kontrol et (uygun mu?)
 • h, i, j, k, l, m, n, o gelecek sayfayı takip edecektir

Denetlemenin takibi

slide29

DENETLEMEDE YAPILMASI GEREKENLER LİSTESİ 3 Mevcut mevzuat

Denetleme Için hazırlık

 • Şirketin denetlenmesi
 • a,b,c,d,e,f,g önceki sayfadaki
 • Eğer EINECS’de listelenmemiş ve bildirilmemişse : EEA’da pazarlanan yeni maddeler Için Pazar miktarlarını kontrol et
 • Muaf olma durumu var mı, eg. Ar&Ge
 • Muaf tutulan maddeler toksikö kanserojen veya mutajenik mi kontrol et
 • “Ek 1”maddelerinin ticareti yapılmış mı
 • Ek 1 maddelerinin etiketlenmesi yapılmış mı
 • Madde güvenlik veri formlarını kontrol et (MSDS)
 • Maddelerin numunelerinin alınması
 • Ziyaretin sona ermesi

Denetlemenin takibi

slide30

DENETLEMEDE YAPILMASI GEREKENLER LİSTESİ 4 Mevcut mevzuat

Denetlemeye hazırlık

Şirketin denetlenmesi

 • Denetlemenin takibi
 • Şirketten ek bilgi iste
 • Ek bilgiyi kontrol et
 • Analizleri kontrol et, verilen kimyasal yapısına uygun mu
 • evt: müeyyideler/aktiviteler uygula
 • Sonucu raporla
slide31

Şirket denetlemesi Için gereken zaman 1

Şirket seçimi ve denetlemeye hazırlık : 4 gün

Denetleme: 1 gün

Takip eden eylemler: 4 gün

Şunlara göre farklar:

- derinlemesine veya hızlı kontrol

- idarece verilen zaman

- Tesisler (eg. EINECS CD Romda)

- şirket kayıtlarının kalitesi

slide32

Şirket denetlemesi Için gereken zaman 2

Ülke Herbir denetleme Için gereken zaman

Belgium, Denmark,

Finland, Netherlands,

Sweden

3 günden az

Germany, Greece, Italy,

Norway, United Kingdom

3 - 9 gün

Austria, France, Ireland,

Portugal, Spain

9 günden fazla

slide33

Yetkili merciler (CA) ve yaptırım gücü olan merciler (EA)

Kimyasallar mevzuatı

Ülke CA EA

Austria MoE Nine Fed. States

Denmark MoE Chemicals Inspectorate

Sweden MoE Nat.Ch. Insp Nat. Chem. Insp

Spain MoH Health. Dep. 17 comm

Italy MoH MoH

Netherlands MoE/MoS/MoH Env./Lab/ Cons. Goods Insp

United Kingdom HSE HSE Insp

slide34

DENETLEME İÇİN KONTROL LİSTESİ – REACH (1)

 • Denetlemenin hazırlanması
 • Alakası olan otoritelerin seçilmesi ve alakalı denetçilerin eğitimi
 • Alakalı olabilecek organizasyonların katılması
 • Ziyaret edilecek olan şirketlerin seçimi
 • Çeşitli denetleyicilerin bilgi değiştirmesi
 • Ajansın seçilen şirketlerden gerekli bilgilerin istemesi (CSR)
 • Ziyaretin haber verilmesi

Şirketin denetlenmesi

Denetlemenin takibi

slide35

DENETLEME İÇİN KONTROL LİSTESİ– REACH (3)

Denetlemeye hazırlık

 • Şirketin denetlenmesi:
 • Organizasyon hakkında bilgi toplamak ve dökümantasyon (sistem)
 • Maddelerin seçimi (seçme kriteri)
 • AB Pazarına verilen maddelerin seçilmesi
 • Her madde için tonaj aralığının seçilmesi (>1t/y, >100 t/y, etc.)
 • Her seçilen maddenin kimyasal olarak tanımlanması
 • Madde kayıtlı mı(ECA, Helsinki, Finland)?
 • madde EINECS’de listelenmiş mi
 • Eğer EINECS’de listelenmediyse: firma tarafından bildirilmiş mi?
 • Eğer bildirilmişse: bildirilen madde Için izin verilen miktarları kontrol et (uygun mu?)
 • h, i, j, k, l, m, n, o gelecek sayfayı takip edecek

Denetlemenin takibi

slide36

DENETLEME İÇİN KONTROL LİSTESİ– REACH (4)

Denetlemeye hazırlık

 • Şirketin denetlenmesi (a,b,c,d,e,f,g önceki sayfa)
 • Eğer EINECS’de denetlenmediyse ve madde ve/ya kullanımı kayıtlı değilse : muafiyet durumunu kontrol et, eg. Ar&Ge
 • Toksik, kanserojen yada mutajenik, PBT, vPvB veya benzer bir maddenin kullanımına izin verilip verilmediğini kontrol et
 • (sade üretici/ithalatçı) Kimyasal Güvenlik Raporu (CSR)var mı?
 • Etiketleme CSR’a göre yapılmış mı?
 • Öngörülen kullanım şekli için Genişletilmiş Güvenlik Veri Formu (ESDS) risk azaltma ölçütleri ile CSR bilgisini karşılaştır
 • Maddelerin numunelerinin alınması
 • Ziyaretin tamamlanması

Denetlemenin takibi

slide37

DENETLEME İÇİN KONTROL LİSTESİ– REACH (5)

Denetlemeye hazırlık

Denetlemenin takibi

 • Denetlemenin takibi
 • Şirketten ek bilgi iste
 • Ek bilgiyi kontrol et
 • Analizleri kontrol et, verilen kimyasal yapısına uygun mu
 • evt: müeyyideler/aktiviteler uygula
 • Sonucu raporla
slide38

Kimyasallar tüzüğü altındaki mevcut/önceki denetleme ile REACH altındaki denetlemenin farkları

Kayıt bilgilerinin vurgulanması:

- EINECS / ELINCS bilgileri azalacaktır

- maddenin ve öngörülen kullanımının kaydı

- Eğer madde Çok Yüksek Endişe İçeren Madde (SVHC) ise otorizasyon gerekmektedir

Forum’daki bilgi değişiklikleri ve denetleme uzmanları arasındaki bilgilerin değişimi ile Üye Ülkeler arasındaki farklar gittikçe azalmalıdır

lerki geli meler ve rnekler

Yaptırımlar açısından REACH ne ister?

REACH (Başlık XIII ve XIV) her Üye Ülke’nin bir Yetkili Merci atamasını

öngörür ve yaptırımlaara uygun şekilde bir kontrol sistemi kurmalarını ister. Üye

Ülkelerin 1 Aralık 2008’e kadar yaptırım rejimlerini oturtmaları istenir, böylece

uygunsuzluklar için verimli, oranlı ve caydırıcı bir prtam sağlanır. Denetlemenin

Sonuçları, gözlem ve cezalar 1 Haziran 2010’a kadar Avrupa Komisyonu’na bildiril-

melidir, daha sonra her 5 senede bir bildirilecektir.

İlerki gelişmeler ve örnekler

REACH ayrıca yaptırımlar konusunda Üye ülkeler, ECHA ve Avrupa Komisyonu arasında

yüksek seviye işbirliğni, koordinasyonu ve , bilgi değişimini öngörür.

“Yaptırım Bilgilerinin Değişimi Forumu” kurar, böylece uyumlu yaptırım projelerini, ortak

yaptırımları, ayrıca çalışma metodlarının ve araçlarının geliştirilmesini, yaptırım stratejilerinin tanımlanmasını ve elektronik bilgi değişimi prosedürünün oluşturulmasını koordine eder.

slide40

İngiltere’de REACH Yaptırımları

İngiltere’de İşbirliği ve Koordinasyon

İngiltere’de REACH verimli uygulamaları için yaptırım otoriteleri arasında yakın

işbirliği ve koordinasyon oldukça önemlidir. 2008’de yaptırım otoritelerinden uyumu

sağlayabilmek ve verimli yaptırımlar uygulayabilmeleri için bilgilerini paylaşmaları

istenmektedir. (REACH Anlaşma Memorandumu-MOU geliştirilmiştir)

reach ng ltere rne yapt r m

İşbirliği ve koordinasyonu daha da güçlendirmek için, MoU UK REACH

 • Yaptırım İrtibat Grubu kurmuştur.Böylece İngiltere’nin genelinden REACH yaptırım
 • görevlileri periyodik olarak bir araya geleceklerdir, ve aktiviteleri şunları içerir:
 • MoU fonksiyonlarını yürütmek, bilgi paylaşımı, ortak ziyaretlerin ayarlanması, endişe
 • duyulan konuların bildirimi, yaptırım aktivitelerinin destelnmesi vb gibi;
 • Birleşmiş yaptırım sorunlarını tartışmak, gri alanlar, REACH’i anlamak vs;
 • Rehbere değişiklikler önermek, pratik uygulamalara bağlı olarak;
 • Önceliği olan maddeleri/kullanımları belirlemek, mümkün olduğunda yaptırım teklifi ve
 • Koordinasyonunda bulunmak.

REACH İNGİLTERE ÖRNEĞİ yaptırım

Uyumsuzluk için cezalar nelerdir?

REACH Yaptırım Tüzüğü 2008 ‘Listelenen REACH öngörüleri’ni bozmanın ceza olduğunu

Söyler (=REACH maddeleri listesi)

Maksimum cezalar:

£5,000’a kadar ceza veya jürisiz yapılan muhakeme sonunca verilen 3 aya kadar hapis cezası; Limitsiz ceza/ 2 yıla kadar hapis iddianame ve mahkumiyeti takiben.

reach yapt r mlar hollanda

Hedef gruplar amaçlanır

İş denetimleri: Madde veya preparatların profesyonel kullanıcıları

Gıda ve Ürün güvenliği otoriteleri : Tüketici mallarını ve eşyaları üreten,

ithal eden ve dağıtanlar

Çevre denetimleri: Madde, eşya veya preparatların profesyonel kullanımı için

üreten, ithal eden ve dağıtanlar

REACH yaptırımları, Hollanda

slide43

Avrupa Birliği Genelinde İş birliği ve koordinasyon

Yaptırımlar Konusunda Bilgi Değişim Forumu (‘the Forum’) Avrupa Birliği genelinde

Koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak ana unsurdur.

 • FORUM’un özel görevleri:
 • iyi pratik uygulamalarının yayılması ve kamu seviyesidne problemlerin üstünde durulması
 • Uyumlu yaptırım projelerini ve ortak denetlemeleri koordine etmek, değerlendirmek ve önermek;
 • denetçilerin değişimini koordine etmek;
 • yaptırım stratejlerini belirlemek, ayrıca en iyi yaptırım uygulamalarını;
 • Yerel denetleyiciler için çalışma metodu ve araçları geliştirmek;
 • elektronik bilgi değişim prosedürü geliştirmek;
 • endüstri ve paydaşlarla irtibat, alakalı uluslararası organizasyonlar dahil; ve
 • kısıtlama tekliflerini yaptırıma tavsiyelerde bulunmak için incelemek.
forum program
FORUM İş programı

* Ek XVII pazarlamada ve kullanımlarda kısıtlamalara değinir

forum program1

Forum üyelerinin listesi

SoyadıAdıÜye Ülke

ALBULESCU Mihaiela Romania

ALESSI Mariano Italy

ALONSO FERNANDEZ Rosario Spain

ANGELOPOULOU Ioanna Greece

BARROQUEIRO Álvaro Portugal

BISHOP Richard United Kingdom

BLENKERS Joop The Netherlands

BORGLUM Birte Nielsen Denmark

BUSUTTIL Ingrid Malta

CUYPERS Paul Belgium

EKMAN Annette Finland

FRICK Manfred Liechtenstein

JERAJ PEZDIR Mojca Slovenia

KOLESAR Dušan Slovakia

KOWALSKI Ulrike Germany

KRISTJÁNSDOTTÍR Sigríður Iceland

FORUM İş programı

forum program2

Forum üyelerinin listesi

Soyadı AdıÜye ülke

KYPRIANIDOU-LEODIDOU Tasoula Cyprus

MAJOR Jenö Hungary

MIEGOC Edyta Poland

O’ SULLIVAN Tom Ireland

PALLO Parsla Latvia

PROMET Natali Estonia

RYCHLíKOVÁ Eva Czech Republic

SAVOV Nikolay Bulgaria

SCHMIT Gaston Luxembourg

SESKAUSKAS Viktoras Lithuania

THORAN Karin Sweden

VIERS Stéphanie France

WIKHEIM Maren Norway

WURM Gernot Austria

Last update 28/1/2009 11:31 (EET)

FORUM İş programı