Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan sende et tilsyn elektronisk i DocuLive PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan sende et tilsyn elektronisk i DocuLive

Hvordan sende et tilsyn elektronisk i DocuLive

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvordan sende et tilsyn elektronisk i DocuLive

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordan sende et tilsyn elektronisk i DocuLive Du går videre i presentasjonen ved å trykke tasten Page Down. Du avslutter presentasjonen ved å trykke Esc-tasten Thomas Thomassen 18. November 2004

 2. Denne framvisningen viser hvordan du oppretter, fyller ut og sender et tilsyn (kap. B2) elektronisk. Det er samme type oppbygning av skjema for henvisning til organundersøkelse (kap. D) og henvisning til annet fagpersonell (kap. H).

 3. Hent inn pasienten via hospitalstreet. Klikk her

 4. Klikk på aktuell avdeling

 5. Klikk på aktuell post

 6. Klikk på aktuell pasient

 7. Klikk på ”skufferekken” (nye ark ikonet)

 8. Klikk på ”Somatisk dok.”

 9. Klikk først på”Lege somatikk” Klikk deretter på ”B2: Interne henv./tilsyn”

 10. Høyreklikk på ”Tilsyn somatikk” og velg ”Legg inn i journal”

 11. Du har nå opprettet en bestilling på et nytt tilsyn. Vi skal se nærmerepå feltene som skal fylles ut…

 12. Velg korrekt enhet for rekvirerende avdeling. Valget du gjør her, bestemmer hvilken arbeidsliste svaret til slutt vil dukke opp på.

 13. Deretter bør feltet ”Utførende avd.” fylles ut. Dette vil i neste omgang gjøre det lettere å velge blant aktuelle tilsyn som utførende avdeling tilbyr

 14. I feltet ”Henvisning til” velger du det ønskede tilsynet Dersom det er tilgjengelig, bør du velge spesifisert tilsyn for å sikre rask behandling.

 15. I feltet ”Spesifika-sjon” har du mulig-het til å utdype type tilsyn litt mer.

 16. Fyll ut informasjon om hvor pasienten befinner seg fysisk

 17. Skriv inn telefonnummer slik at tilsynslegen eller andre lett kan kontakte avdelingen.

 18. Angi rett aktivitetsnivå Dette har betydning for utførende avdel-ings planlegging

 19. Velg grad av hast

 20. Hvis det er viktig at tilsynet gjennomføres på, før eller etter et bestemt tidspunkt, kan dette angis i feltet for ”Ønsket tid for us.”

 21. Det er nå på tide å fylle ut problemstillingen Klikk på feltet ”Opplysninger/ problemstillinger”

 22. Du kommer inn i tekstbehandleren Word. Skriv inn ønsket tekst, og trykk deretter på knappen for å lagre teksten

 23. Kontroller at teksten din er kommet inn i skjemaet.

 24. Nå er vi nesten ferdig med skjemaet. Det neste som gjenstår, er å fylle ut navnet på bestiller.

 25. Når pålogget bruker er forfatter, er navnet markert allerede. Det er bare å trykke ”OK”

 26. Høyreklikk på navnet ditt og velg ”Signer”.

 27. Skjemaet er nå sendt til utførende avdeling, det ser du også av vannmerket på dokumentet.