Hvordan søker bonden elektronisk? - PowerPoint PPT Presentation

hvordan s ker bonden elektronisk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan søker bonden elektronisk? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan søker bonden elektronisk?

play fullscreen
1 / 29
Hvordan søker bonden elektronisk?
114 Views
Download Presentation
donar
Download Presentation

Hvordan søker bonden elektronisk?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan søker bonden elektronisk? Søknad i Altinn for RMP og OBB

  2. RMP-søknad

  3. OBB-søknad i Altinn

  4. ”Mitt landbruksforetak”