Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzika 8 PowerPoint Presentation

Fyzika 8

351 Views Download Presentation
Download Presentation

Fyzika 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fyzika 8 Pohybová a polohová energie 1

 2. 1. Pohybová energie tělesa • fyzikální veličina • značíme Ek (en. kinetická) • jednotka – 1 J

 3. Pohybující se těleso má pohybovou energii. Pohybová energie tělesa souvisí s množstvím práce vykonané tělesem až do jeho zastavení. Pohybová energie tělesa závisí na jeho rychlosti a hmotnosti.

 4. Otázky a úkoly: • Na čem závisí velikost pohybové energie? • Jak se změní velikost pohybové energie auta, pojede-li rychleji? • Po dálnici jedou vedle sebe osobní auto a autobus. Porovnej jejich pohybové energie. • Při jaké práci použiješ malé kladívko a kdy velkou palici. Vysvětli z hlediska pohybové energie. • Kdy je pohybová energie tělesa nulová?

 5. 2. Polohová energie tělesa Pokus 1: Zvedneme-li závaží do výšky h, vykonáme práci W = F. h = m.g.h Závaží má pak polohovou = potenciální energii.

 6. Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii: Ep = m . g . h Je-li výška nulová, těleso má nulovou polohovou energii. m h ≠ 0 m h = 0

 7. Pokus 2: Zmagnetovaný váleček má v magnetickém poli magnetu polohovou energii. váleček oddálíme

 8. Pokus 3: Protažená nebo stlačená pružina má polohovou energii pružnosti. stlačíme protáhneme Stlačený plyn (např. v míči) má také polohovou energii pružnosti.

 9. Polohová en. tělesa souvisí s jeho polohou. • Aby těleso získalo polohovou en., musíme vykonat určitou práci a změnit polohu nebo tvar tělesa. • Stejně velikou práci pak může těleso vykonat při návratu do původní polohy nebo tvaru.

 10. Otázky a úkoly: • Na čem závisí velikost polohové energie tělesa v gravitačním poli Země? • Vypočítej velikost polohové energie poličky o hmotnosti 3 kg zavěšené ve výšce 1,5 m nad zemí. • Boeing 737 má hmotnost 75 000 kg. Letí ve výšce 11 km. Jaká je jeho polohová energie, letí-li nad mořem? Jaká je jeho polohová energie při přeletu Sněžky? • Přepravní kontejner visí v klidu na přístavním jeřábu. Koná se přitom práce? Má kontejner pohybovou energii? Má kontejner polohovou energii?

 11. Obrázky vlastní - vytvořeny v MS Word kreslení.

 12. KONEC