korupcija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KORUPCIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KORUPCIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KORUPCIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

KORUPCIJA. POJAM. corruptio (lat. corruptio - pokvarenost, kvarnost, izopaćenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, potkupljenje, podmićenje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje (spisa, mjere, utega i sl.). POJAM. Ne postoji prihvaćena definicija korupcije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KORUPCIJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam
POJAM
 • corruptio (lat. corruptio - pokvarenost, kvarnost, izopaćenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, potkupljenje, podmićenje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje (spisa, mjere, utega i sl.).
pojam1
POJAM

Ne postoji prihvaćena definicija korupcije

Korupcija je zlouporaba javnih ovlasti

za privatnu korist

tko je korumpiran
TKO JE KORUMPIRAN
 • Korumpiranom osobom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.
tko je korumpiran1
TKO JE KORUMPIRAN
 • Korumpiranim se smatra i građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.
mjesto korupcije
MJESTO KORUPCIJE
 • Pojavljuje se u gotovo svim područjima života i djelovanja, prisutna je u:
  • javnim institucijama,
  • privatnom sektoru,
  • u politici,
  • u medijima,
  • u gospodarstvu.
naj e i oblici korupcije
Najčešći oblici korupcije  
 • Podmićivanje - novac, povjerljivu informaciju, darove, i druge oblike. 
 • Pronevjera - krađa sredstava od strane osobe kojoj su povjerene ovlasti i kontrola nad tim sredstvima.
 • Sukob interesa - situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom
naj e i oblici korupcije1
Najčešći oblici korupcije
 • Pristranost - dodjeljivanje poslova ili beneficija određenim pojedincima bez obzira na sposobnosti. Ako je riječ o članovima obitelji onda se naziva nepotizam. 
 •  Iznuđivanje - nezakonito i namjerno dobivanje neke prednosti, materijalne ili nematerijalne
naj e i oblici korupcije2
Najčešći oblici korupcije
 • Ova prisila može sadržavati fizičku povredu, nasilje ili prepreku a može čak uključivati i opasnost da treća strana bude ugrožena.
javna nabava
Javna nabava
 • obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga.
slide11
smanjuju prostor za prevaru i korupciju

što u konačnici rezultira ostvarivanjem društvene koristi!

transparentni postupcijavnenabave

zna aj javnih nabava
ZNAČAJ JAVNIH NABAVA?

Vrijednost javne nabave

prema izvješćima za 2008.g.

cca 30 mlrd. kn

cca 87% na ugovore velike vrijednosti

ciljevi javne nabave
CILJEVI JAVNE NABAVE
 • PRIMARNI – KRATKOROČNI
 • Racionalno i učinkovito gospodarenje sredstvima
 • Nabava po načelu “najbolje vrijednosti za novac” (value for money)
ciljevi javne nabave1
CILJEVI JAVNE NABAVE

2. SEKUNDARNI – DUGOROČNI

 • Gospodarenje rast i razvoj i zapošljavanje
 • Borba protiv korupcije
prekr ajne odredbe
PREKRŠAJNE ODREDBE
 • novčane kazne za prekršaje u rasponu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna za pravne osobe ili jed. lok. i područ. (reg.) samoup.
 • novčane kazne za odgovorne osobe u rasponu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna
kazneni zakon
Kazneni zakon
 • Mito
  • primanje – kazna zatvora od 1 do 8 godina
  • davanje – 6 mj. do 5 godina
 • Zlouporaba položaja i ovlasti – kazna zatvara od 3 mj. do 3 godine
 • Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti – kazna zatvora od 6 mj. do 5 godina
kazneni zakon1
Kazneni zakon
 • Prjevara u službi (lažni obračuni, protuzakonite isplate) – kazna zatvora do do 1 godine. Ako se pribavi znatna imovinska korist kazna zatvora od 1 do 10 godina
 • Pronevjera (protupravno prisvajanje) – kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ako se pronevjeri velika vrijednost kazna zatvora od 1 do 10 godina