slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EVROINTEGRACIJE SRBIJE OKRUGLI STO BEOGRAD 30.06.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EVROINTEGRACIJE SRBIJE OKRUGLI STO BEOGRAD 30.06.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EVROINTEGRACIJE SRBIJE OKRUGLI STO BEOGRAD 30.06.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Udruženje za zaštitu prava pacijenata „Pravo na Zdravlje “ EVROPSKA POVELJA O PRAVIMA PACIJENATA I PRAKSA U SRBIJI. KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EVROINTEGRACIJE SRBIJE OKRUGLI STO BEOGRAD 30.06.2011. PRIKAZ EVROPSKE POVELJE IZ DOKUMENTA MINISTARSTVA ZDRAVLJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EVROINTEGRACIJE SRBIJE OKRUGLI STO BEOGRAD 30.06.2011' - mora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Udruženje za zaštitu prava pacijenata „Pravo na Zdravlje“EVROPSKA POVELJAO PRAVIMA PACIJENATAI PRAKSA U SRBIJI

KORUPCIJA U ZDRAVSTVU I PROCES EVROINTEGRACIJE SRBIJEOKRUGLI STO BEOGRAD 30.06.2011

eu dala mnogo sredstava za izgradnju institucija
EU dala mnogo sredstava za izgradnju institucija
 • Svoja prava i probleme, građani ostvaruju kroz institucije sistema.
 • Stabilne institucije su garant uspešnosti funkcionisanja pravne države
 • Evropska Unija je preko Evropske Komisije u proteklih deset godina uložila značajan trud i sredstva evropskih poreskih obveznika u podršci izgradnje i jačanja institucija Republike Srbije.
 • Realnost stanja i mogućnosti ostvarivanja prava pacijenata kroz institucije pratiti će mo na primeru pacijenata obolelih od malignih bolesti. O ovom primeru u protekle tri godine objavljeno je oko 400 novinskih članaka.
 • Kao osnov za ocenu koristiti će mo javno javno objavljena dokumenta Vlade RepublikeSrbije
slide6

Aprila 2009 god. u promociji nacionalne strategije „ Srbija protiv raka“, troje najviših funkcionera Republike Srbije, Predsednik Gospodin Boris Tadić, zamenik Premijera i ministar policije Gosdpodin Ivica Dačić i tadašnji ministar zdravlja Prof.Dr. Tomica Milosavljević, javnosti su predstavili zabrinjavajuće podatke.

 • U Srbiji godišnje oboli od raznih vidova malignih obolenja preko 30.000 ljudi. Zbog nedovoljnih kapaciteta zdravstvenog sistema Srbije, polovina od broja obolelih umre ne dočekavši red za lečenje i terapiju.
 • Pacijenti obolelih od malignih obolenja i njihove porodice obavestile su nas da država Srbija, iako ima nedovoljne kapacitete – te iste kapacitete rentira stranim osiguravajućim društvima i pojedincima koji mogu da plate preskakanje liste čekanja.
 • Strani osiguranici i pacijenti koji plate leče se odmah, ostali se stavljaju na liste čekanja.
 • Radi podsećanja lečenje obolelih od malignih bolesti je 100% pokriveno obaveznim zdravstvenim osiguranjem.
 • Naši pravni savetnici sugerisali su nam da se ovo može smatrati UGROŽAVANJEM PRAVA NA ŽIVOT RADI STICANJA PROTIVPRAVNE MATERIJALNE DOBITI.
 • Ovo je urađeno sa znanjem zdravstvenih institucija sistema Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sekretarijata za zdravstvo autonomne pokrajne Vojvodine i regulisano Ugovorom na Univerzitetskoj klinici Instituta za onkologiju Vojvodine. Oprema na kojoj se radi je donacija evropskih poreskih obveznika.
mogu nost ostvarivanja prava kroz institucije sistema
Mogućnost ostvarivanja prava kroz institucije sistema?
 • Jun 2009, Svoja dokumentovanja saznanja, sa konstatacijama pravnih savetnika dostavili smo Ministarstvu zdravlja sa zahtevom da ih istraži i zaštiti prava pacijenata obolelih od malignih bolesti. BEZ REZULTATA
 • Septembra 2009 na okruglom stolu „Kontinuirano unapređenje zdravstvenih usluga Srbije“ lično smo postavili pitanje tadašnjem ministru zdravlja Prof.Dr.Tomici Milosavljeviču zašto nisu preduzete adekvatne Zakonom propisane mere i postupci i šta namerava da uradi u cilju obeštećenja pacijenata.(radi podsećanja svaki pacijent koji je ovom periodu imao uput za lečenje a nije stigao na lečenje u zakonskom roku ima pravo na odštetu). BEZ REZULTATA
 • Septembra 2009, zbog odbijanja institucija zdravstvenih vlasti da preduzmu zakonom propisane mere u zaštiti prava pacijenata obratili smo se Odboru za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije.
 • Septembra 2009 godine, gostujući u emisiji „Briga za sve pacijente“ kanala 9, predstavnici zdravstvene institucije su nam saopštili svoje viđenje problema:
 • Dobar izvozni posao
 • Decembra 2009, Odbor za zdravlje i porodicu doneo je sledeće zaključke:

1. Problem pacijenata obolelih od malignih bolesti koji se lečezračnomterapijom u Institutuzaonkologiju u SremskojKamenicitreba razrešiti zajedno sa svim institucijama sistema.

2. Građani Republike Srbije ne mogu biti oštećeni u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

 • http://www.parlament.gov.rs/content/lat/aktivnosti/skupstinske_detalji.asp?Id=2176&t=A
 • Decembra 2009 , prosledili smo naša saznanja dobijena od „duvača u pištaljku“ ministsrstvu zdravlja da na institutu za Onkologiju Vojvodine reatroaktivno falsifikuju i prepravljaju elektronske liste čekanja. Zamolili smo da se ta informacija proveri. BEZ REZULTATA.
godinu dana posle jo se dopisujemo sa institucijama
... GODINU DANA POSLE, JOŠ SE DOPISUJEMO SA INSTITUCIJAMA...
 • Informatizacija države na način kako se sada radi, predstavlja veliku opasnost za buduće ostvarivanje prava pacijenata. Zakon o zaštiti ličnih podataka , po rečima predstavnika Institucije Poverenika je u suprotnosti sa Ustavom, a nadležna državna institucija za informatizaciju kod raspisivanja javnih nabavki, finansiranih sredstvima EU i WB ,je kao uslov učešća stavila definiciju korupcije po GRECO-u, ... trgovačka kuća treba da prouči domaće Zakone i dostavi predloge izmena i dopuna Zakona koji trebaju da se usvoje kako bi bili uspešni na tržištu (parafraziram)

http://www.alo.rs/vesti/34019/Vlada_ne_zna_da_napise_zakon

 • Mart 2011 Na Odboru za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije „ duvač u pištaljku“ Doc.Dr. Bojana Bokorov obavestila odbor da se praksa trgovine listama čekanja na Institutu za Onologiju Vojvodine nije prekinula, da trpi pritiske i posledice što je javno progovrila o ovom slučaju. Navela je i da je pismeno obratila Ombudsmanu Republike Srbije
 • Maj 2010 god, Na insistiranje Odbora za zdravlje i porodicu javnost dobila uvid u do tada zataškan Izvrštaj monitoringa IAEA u Institutu za Onkologiju Vojvodine. Stručnjak IAEA u svom izveštaju jsno navodi brojne nepravilnosti koje jasno potvrđuju sve navode o postojanju nepravilnosti od bitnog značaja za pacijente.
 • Jun 2010, Komisija za vanredni stručni nadzor, koju je ministarstvo zdravlja formiralo i poslalo u inspekciski nadzor Instituta za onkologiju Vojvodina, nije našla nepravilnosti u radu. Izveštaj komisije nije nigde publikovan jer su dva od tri člana komisije uhapšeni kao članovi organizovane kriminalne u akciji „Kraba“ zbog nezakonitog trgovanja citostaticima.
 • Jun 2010 Odbor za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije opet razmatrao stanje na Institutu za Onkologiju Vojvodine kroz brojna dokumenta dostavljena od strane Doc.Dr.Bojane Bokorov.
odbor skup tine z ahtevamo da nadle ni organi na elu sa tu ila tvom ispitaju sve ove navode
Odbor skupštine: “Zahtevamodanadležniorganinačelusatužilaštvomispitajusveovenavode”
 • Juli 2010 Odbor za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije doneo sledeće Zaključke:
 • OdborsmatradaIzveštaj o sprovedenojvanrednojspoljnojproverikvalitetastručnograda u InstitutuzaonkologijuVojvodine u SremskojKamenicinijepotpunizrazlogašto je u tački 5. ZaključakanavedenodaKomisijatrebadaobavirazgovorisa doc. drBojanomBokorov.
 • OdbortražiodMinistarstvazdravljadaKomisijadopuniIzveštaj o sprovedenojvanrednojspoljnojproverikvalitetastručnograda u InstitutuzaonkologijuVojvodineiistidostaviOdboruzazdravljeiporodicu.
 • Na osnovuizlaganjapredstavnikasvihonkološkihinstitucijaprisutnihnasednici, jasno je daSrbijanemadovoljneterapijskeikadrovskekapaciteteda bi se moglasvrstati u srednjerazvijenedržave. Nedostataksavremenihzračnihaparataikadrova, nalažudodatnoangažovanječitavedruštvenezajednice u ciljuprevazilaženjaovihproblema.
 • Povodomiskazanihsumnjida je prilikomlečenja u onkološkimustanovamadošlo do kršenjazakona, koruptivnihradnjiiugrožavanjaljudskihpravagrađanaSrbijezahtevamodanadležniorganinačelusatužilaštvomispitajusveovenavode a u slučajuda se potvridasutačniprocesuirajuiste.
 • Novembar 2010, Ombudsman RepublikeSrbijeutvrdiočinjeničnostanjekršenjapravapacijenata u InstitutuzaOnkologijuVojvodine. http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/misljenja-preporuke-i-stavovi/1159-2010-11-12-13-21-07 Po realnoutvrđenom I obrazloženomčinjeničnomstanju, svestantežineproblema, OmbusmanizdaokompromisnuPreporukupokojojInstitucijekojesuugrozilepravapacijenatanapravovremenolečenje (pravonaživot) same trebadautvrdetežinuprestupa, razmerunastaleštete I same sebe kazne
slide10

Oktobar 2010. god. – konferencija za štampu Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodina i Instituta za onkologiju Vojvodine – Ombudsman ne zna svoj posao.

institucionalni odgovor ili institucionalno ruganje
Institucionalni odgovor ili institucionalno ruganje?
 • Januar 2011. Institucije zdravstvenog sistema zvanično dostavile odgovor na ispunjenje Preporuka Ombudsmanu da je „učinjeni propust koji ne zahteva pokretanje nikakvih mera ni pravne odgovornosti“ !
 • Februar 2011. Ombudsman Republike Srbije na okruglom stolu međunarodne organizacije „Višegradska Inicjativa“ javno saopštio svoja saznanja , da je na trgovini listama čekanja jedan lekar u Institutu za Onkologiju Vojvodina zaradio 500.000 evra i naveo da je ta svoja saznanja dostavio nadležnom republiškom tužiocu.
 • Februar 2011 Ombudsman Republike Srbije, iscrpevši sve svoje zakonske mogućnosti, pismeno se obratio Agenciji za borbu protiv korupcije sa molbom da zaštiti od progona „duvača u pištaljku“ Doc.Dr. Bojanu Bokorov.
 • April 2011, Sud u Novom Sadu odbio zahtev Doc.Dr Bojane Bokorov za premeštaj na drugo radno mesto po osnovu proganjanja „duvača u pištaljku“ i odredio joj da plati takse u iznosu od 7 prosečnih ličnih dohodaka. Pravni stručnjaci navode da te takse ne postoje u Zakonu i da ih je sud izmislio. Svakih 15 dana takse se uvećavaju za 50% do prinudnog izvršenja naplate.
 • Maj 2011. Na okruglom stolu „Pištaljke“ direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Gospođa Zorana Marković odbila da odgovori zašto Agencija nije zaštitila Dr. Bojanu Bokorov čak ni posle zahteva Ombudsmana i izjavila da „ mere i korake koje Agencija trenutno preduzima su tajne i o njima ne može da javno govori“. Činjenicu da postoji sumlja zloupotrebe suda u progonu duvača u pištaljku , prokomentarisala „ nije od interesa za Agenciju a postupak suda nek mu je na čast“
ruganje
Ruganje?
 • KAO REZULTAT OVE TROGODIŠNJE INSTITUCIONALNE BORBE ZA PRAVA PACIJENATA OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI CITIRATI ĆE MO IZJAVU DOC.DR. BOJANE BOKOROV OBJAVLJENU NA RADIJU 021
 • Maj 2011. "Jasamlekarka, ne bavim se istragama, nitiproučavamkorupciju. Svakršenjazakonaustanovilisui ombudsman iOdborzazdravlje. Jednostavnosamreagovalananeštošto je etičkiizakonskineprihvatljivozamene - da se pacijentikojisuoboleliodmalignihbolestikojiimajudodatnoda plate lečeodmah, a onikojinemajudačekajuiumiru. Međutim, mojsadašnjisavetsvimzdravstvenimradnicima je daim ne preporučujemdaprijavljujukorupciju. Proćićekrozpakao, da bi nakrajuostalisami, bezikakvepodrške, takodajapraktično ne znamkoja je uopštesvrhapostojanjatihsilnihagencijakoje bi trebaledanaszaštite", kažeBojanaBokorovza 021.
 • http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Maltetiranje-lekarke-koja-je-progovorila-o-korupciji.html
kontinuitet svesnog i namernog ugro avanja prava na ivot
Kontinuitet svesnog i namernog ugrožavanja prava na život?

Tužilaštvo zataškava aferu u Hitnoj pomoći, gde su zbog dogovora lekara i pogrebnih preduzeća smrtno stradala 53 pacijenta?!

realno stanje prava pacijenata u srbiji
Realno stanje prava pacijenata u Srbiji
 • Sistemski zakoni u zdravstvu legalizuju korupciju, diskriminaciju i uzurpaciju
 • Ovako definisani zakoni doveli su do formiranja crnog tržišta medicinskih usluga regionalnog karaktera
 • Zaštitnik prava pacijenata po rečima Ombudsmana je simulacija zaštite
 • Agencija za zaštitu protiv korupcije strategiju i planove integriteta borbe protiv korupcije pravi na koruptivnim zakonima
 • Lekarska komora i Sud časti lekarske komore rade na neustavan i nezakonit način (ministar ćuti)
 • Sudski progon duvača u pištaljku
 • Politička zaštita od istraga odgovornih za afere
 • OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA KROZ INSTITUCIJE SISTEMA NEPOSTOJI
predlozi za promenu stanja
Predlozi za promenu stanja
 • Izmena koruptivnih zakona u zdravstvu po uputstvima Evropske povelje o pravima pacijenata
 • Depolitizacija i demonopolizacija zdravstvenog sistema
 • Pravni epilog afera u zdravstvu, gde je ugroženo pravo na život i ostala prava pacijenata
 • Ključni aspekt Evropske podrške je uskraćivanje finansijskih sredstava i pomoći dok ne krene ostvarivanje gore navedenih predloga
 • Pomoći finansijska podrška samo pod jasnim i transparentnim uslovima uz dugoročni i transparentni monitoring rezultata.