roald dahl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roald Dahl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roald Dahl

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Roald Dahl - PowerPoint PPT Presentation

nelly
316 Views
Download Presentation

Roald Dahl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Roald Dahl 1916-1990

  2. Roald Dahl`s barndom • Roald Dahl ble født i Wales 13 september i 1996 og døde i 1990. • Han var Engelsk, men hadde Norske foreldre. • Roald Dahl ble født i Villa Mariè på Fairwater Road i Llandaff i Cardiff i Wales den 13. september 1916 av norske foreldre, skipsmegleren Harald Dahl fra Sarpsborg og Sofie Magdalene Dahl (født Hesselberg) fra Oslo. • Deretter ble Roald sendt til flere kostskoler, noe som var en ubehagelig opplevelse for ham. Han fikk stor hjemlengsel og skrev til sin mor nær hver eneste dag. Da hun senere var død fant han ut at hun hadde spart på hvert eneste brev, samlet i små bunter og holdt sammen med grønt bånd. «DearMama, jeg har det kjempefint her,» skrev Roald til moren, noe som opplagt var en løgn.

  3. Søsteren til Roald Dahl • I 1920 døde hans søster Astri av blindtarmsbetennelse. Faren til Roald Dahl • Omtrent en måned senere døde hans far av lungebetennelse, 57 år gammel.