Pengurusan fail jawatankuasa kurikulum sekolah jkks
Download
1 / 5

PENGURUSAN FAIL JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH JKKS - PowerPoint PPT Presentation


 • 854 Views
 • Uploaded on

PENGURUSAN FAIL JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH JKKS. PANDUAN PENYEDIAAN FAIL JKKS. Fail JKKS D iurus S elia Oleh Setiausaha JKKS Jenis , B ilangan , B entuk Fail B oleh Ditemtukan Oleh S ekolah S endiri KANDUNGAN FAIL; a. Struktur Organisasi JKKS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENGURUSAN FAIL JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH JKKS' - nellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Panduan penyediaan fail jkks
PANDUAN PENYEDIAAN FAIL JKKS

 • Fail JKKS DiurusSeliaOlehSetiausaha JKKS

 • Jenis, Bilangan, Bentuk Fail BolehDitemtukanOlehSekolahSendiri

 • KANDUNGAN FAIL;

  a. StrukturOrganisasi JKKS

  b. Senarai JK Panitia, PSS, Peperiksaan & Penilaian, J/Waktu, B&K, Pemantauan, Bilik-Khas.

  c. SukatanPelajaran, Huraian & RancanganPelajaranTahunan

  d. Biodata & Maklumat Guru

  e. AnggaranPerbelanjaanPanitia

  f. MinitMesyuarat JKKS

  g. MinitMesyuaratPanitia

  h. MinitMesyuarat JK Kurikulum Daerah

  i. JadualWaktuSekolah (Indul, Kelas, Peribadi)

  j. Head Count / Target Sekolah

  k. Program PeningkatanAkademik

  l. Peperiksaan & PenilaianSekolah (PanduanTugas, Takwin, JadualPenyediaanSoalan, JPU, Data danAnalisisKeputusanPeperiksaan)

  m. PeperiksaanAwam (TakwimPeperiksaan, PanduanTugas, PelanKedudukanDewan, SenaraiPengawas, MaklumatKerjaKursus, AnalisisKeputusanPeperiksaan

  n. SenaraiBukuTeks & Buku-BukuTambahan

  o. MaklumatPemantauan (Jadual & LaporanPencerapan, JadualPemeriksaanBukuLatihan)

  p. Perkembangan Staff

  q. Surat-SuratPekeliling Yang Berkaitan


Panduan penyediaan fail panitia sekolah
PANDUAN PENYEDIAAN FAIL PANITIA SEKOLAH

TIGA JENIS FAIL

 • Fail Utama

 • Fail Sokongan

 • Fail Arkib

  FAIL UTAMA

 • Bentuk Fail : ‘Ring File’ 4”” Format KulitLuar, , Ada Sub tajuk, / Pembahagian, WarnaPeng. Fail

 • Kandungan Fail : TakwimPanitia Mata Pelajaran

 • StrukturOrganisasi

 • Biodata & Maklumat Guru

 • Jadual : Peribadi Guru, Penggunaan PSS, BilikKhas

 • MinitMesyuarat : JKKS, Paniti, LaporanPerjumpaan JK Kecil

 • Head Count Mata Pelajaran

 • Program PeningkatanAkademik : Program Teras, Elektif, KertasKerja Program, LaporanPenilaian

 • PeperiksaanAwam : TakwimPeperiksaan, LaporananalisisKeputusan, MaklumatKerjaKursus

 • PeperiksaanDalaman : TakwimPeperiksaan, JaduanPenyediaanSoalan JPU, LaporanAnalisis

 • SenaraiBukuTeks & BukuRujukan

 • JadualPencerapan : Pencerapan guru, PencerapanHasilkerjaMurid

 • Kemanjuan Staff : Jadualkursus, LaporanKursus, BaganEdaran

 • PersatuanAkademik : Program / aktivitiPersatuan

 • AnggaranPerbelanjaan

 • JawatankuasaPanitiaKelompok / zon / Daerah : MinitMesyuarat, BaganEdaran

 • PemantauanSukatanPelajaran

 • Pekeliling : KPM, JPN, PPD JemaahNazir, MPM, LPM, Sekolah


Pengurusan fail jawatankuasa kurikulum sekolah jkks

FAIL SOKONGAN

1. SukatanPelajaran & Huraian

 • RancanganPelajaran

 • SoalandanSkemaJawapan

 • Lain-Lain Yang Berkaitan

  FAIL ARKIB

  Bahan-bahantahunkebelakanganselepas 5 tahuntidakperluadadalam fail semasa. Contoh:

 • Jadualwaktu

 • Program Akademik

 • RumusanBiodata Guru

 • PencerapanGerakKerjaBertulis

 • LaporanPerkembanganStaf

 • AnggaranPerbelanjaan

  (Hanyabahandalamtempoh 5 tahunsahajaadadidalam fail)