ציר זמן: 1945 - 1949 - PowerPoint PPT Presentation

1945 1949 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ציר זמן: 1945 - 1949 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ציר זמן: 1945 - 1949

play fullscreen
1 / 10
ציר זמן: 1945 - 1949
267 Views
Download Presentation
nellis
Download Presentation

ציר זמן: 1945 - 1949

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ציר זמן: 1945 - 1949 1945 8מאי - סיום מלחמת העולם השנייה. יוני - דו"ח האריסון והדרישה להעלות את ה"מאה אלף" (טרומן). אוקטובר - הפריצה למחנה המעצר בעתלית (הפלמ"ח) נובמבר - נאום בווין. דצמבר - הקמת הוועדה האנגלו-אמריקאית. - הקמת תנועת המרי העברי. - "ליל הרכבות" - תנועת המרי העברי.

  2. 1946 אפריל - מסקנות הועדה האנגלו-אמריקאית. - דו"ח מוריסון – גריידי. 16 יוני - ליל הגשרים. יוני - פיצוץ בתי המלאכה של הרכבת. 29 יוני - "השבת השחורה". 22 יולי - פיצוץ מלון המלך דוד פירוק תנועת המרי העברי

  3. מאבק צבאי ההעפלה ההתיישבות "הבריחה" הרחבת גבולות תנועת המרי ההתיישבות העברי ארגון הבריחה המוסד לעליה ב' 11 הנקודות פעילות המחתרות בנגב אוניות מעפילים פרשת לה-ספציה פרשת אקסודוס

  4. שארית הפליטה תנועת "הבריחה" מחנות העקורים שאלת העקורים???? הגירה להישאר לארה"ב באירופה ה ע פ ל ה

  5. תוכנית החלוקה כ"ט בנובמבר 1947