rekultivace krajiny po t b uhl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekultivace krajiny po těžbě uhlí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekultivace krajiny po těžbě uhlí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rekultivace krajiny po těžbě uhlí - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Markéta Křižková a Jan Pleticha Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek č erven 2013. Těžba uhlí. Fáze těžby uhlí: Období otvírky a přípravy Období těžební Rekultivační období (po ukončení těžby) Krajina narušená těžbou uhlí:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rekultivace krajiny po těžbě uhlí' - nell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rekultivace krajiny po t b uhl

Rekultivace krajiny po těžbě uhlí

Markéta Křižková a Jan Pleticha

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

červen 2013

t ba uhl
Těžba uhlí
 • Fáze těžby uhlí:
 • Období otvírky a přípravy
 • Období těžební
 • Rekultivační období (po ukončení těžby)
 • Krajina narušená těžbou uhlí:
 • Destrukce pedosféry v celé oblasti těžby
 • Důsledky:

Haldy, odvaly (hlušina)

Propadové kotliny

Snižování hladiny podzemních vod

Nadměrné vysušování nebo zamokřování území

historie rekultivac
Historie rekultivací
 • Počátky rekultivací v průběhu 19. století
 • Snaha horníků obnovit přírodní krajinu svépomocí.
 • 1957 – Zákon o využití nerostného bohatství (rekultivace půdy)
 • 60. – 80. léta 20. století – rozsáhlé rekultivace
etapy rekultivace
Etapy rekultivace
 • Přípravná etapa
 • Důlně-technická etapa
 • Biotechnická etapa (technická a biologická fáze)
 • Postrekultivační etapa
p pravn etapa
Přípravná etapa
 • Územně plánovací dokumentace
 • Průzkumy půdy, hydrogeologické průzkumy
 • Zkoumá se vhodnost zemin pro využití při rekultivaci
d ln technick etapa
Důlně-technická etapa
 • Odklizení ornice
 • Tvoření výsypek, hald(odvalů)
 • Tvarování výsypek
 • Řízení ukládání zemin a hornin
biotechnick etapa technick f ze
Biotechnická etapa-technická fáze
 • Terenní úpravy
 • Navážka úrodných hornin a zemin
 • Výstavba příjezdových komunakací
 • Hydrotechnické práce (vodní toky, nádrže, odvodnění, závlahy)
 • Stabilizace svahů (protierozní opatření)
biotechnick etapa biologick f ze
Biotechnická etapa-biologická fáze
 • dělí se na 4 skupiny:

1)Zemědělská rekultivace: orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady, vinice, chmelnice…)

2)Lesnická rekultivace:

a)lesy produkční - těžba dřeva

b)lesy účelové – ochranná funkce(protierozní, půdoochranná), půdotvorná, hydrická funkce(zadržení vody), rekreační funkce

slide9

3)Hydrická rekultivace(vodohospodářská rekultivace):

-zřizování vodních toků a nádrží, vodní živočišstvo

4)Ostatní rekultivace:

-řízená sukcese

-rekreační funkce(tenisové kurty, golfová hřiště, autodromy,…)

postrekultiva n etapa
Postrekultivační etapa
 • Období po ukončení rekultivačních prací
 • Po zařazení do běžného ošetřování a obhospodařovávání
 • Péče o území
 • Cíl: docílit cílového stavu druhového zastoupení, zvýšení úrodnosti
zdroje literatura
Zdroje-literatura
 • ŠTÝS, Stanislav. et al. Ochrana životního prostředí. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. 1. vydání. Praha: SNTL, 1981. 680 s. 32 s bar. př. Bez ISBN
 • KRYL, V., FRÖHLICH, E., SIXTA, J.. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace.Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002. 79 s. ISBN 80-248-0111-6
 • STALMACHOVÁ, Barbara. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny.Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-375-3
zdroje obr zky
Zdroje-obrázky
 • Rekultivace-golfové hřiště(Karviná-Lipiny): http://img.aktualne.centrum.cz/455/59/4555943-rekultivace-okd.jpg
 • Rekultivace-Jezero Most: http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/sites/default/files/styles/large/public/pictures/2860/1348474979-1509_jezero-most_3.jpg
 • Rekultivace-vinice: http://www.allforpower.cz/PublicFiles/UserFiles/images/2011/800x800_rekultivace_-_vinice.JPG
 • Rekultivace-lesopark a vodní nádrže(Dolní Rychnov): http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/2010/1008/24_leva-silvestr.jpg
 • Rekultivace-Dinopark Ostrava: http://www.okd.cz/cs/media/fotografie/rekultivace-dinopark-doubrava-u-orlove/9341382cb71bd039d4dac2c304a0f22fb7889e7b
 • Lesnická rekultivace: http://www.elateridae.com/images/FCKeditor/image/elateridarium/2009_3/Brachyleptura%20tesserula/obr.15.jpg