slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tvorba pracovních listů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tvorba pracovních listů

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Tvorba pracovních listů - PowerPoint PPT Presentation

nelia
89 Views
Download Presentation

Tvorba pracovních listů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tvorba pracovních listů

  2. Byli jsme se podívat jak vypadá naučná stezka stromů v Třeboni:

  3. Pan Kocmich pro nás připravil prohlídku 40 bonsají našich druhů stromů, které má na své zahradě. Poté jsme se šli podívat na kvetoucí jilm, který je stromem naší školy. VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

  4. Ukázal nám, jak se správně starat o bonsaje, jak je zastřihávat a uskladňovat na zimu

  5. Pan Molek pro nás připravil vycházku do terénu se zajímavým, ekologicky podnětným výkladem o stromech a jejich funkci v přírodě. Vycházky na stezku