kuidas valida personali n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuidas valida personali ?"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kuidas valida personali ?" - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Kuidas valida personali ?". Dorpati konverentsikeskus 08.10 2013 Reet Treial. Koolituskeskus Reiting. Reiting  – see on  tööalased koolitused täiskasvanutele , täpne  raamatupidamine  ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega  alustajale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuidas valida personali ?"' - nelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuidas valida personali

Kuidas valida personali?"

Dorpati konverentsikeskus

08.10 2013

Reet Treial

koolituskeskus reiting
Koolituskeskus Reiting

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale.

 • Rohkem kui 100 partnerkoolitajat Teie ettevõtte arendamiseks
 • Esindused Tallinnas ja Tartus
 • Vajadusel e-koolitus, e-raamatupidamine, e-konsultatsioon
 • Tegutseme edukalt aastast 1993
slide3

Reet Treial

 • 18 aastat praktilist personalitööd
  • Tootmises
  • Jaekaubanduses
  • Finantsvahenduses
 • Koolitaja ja organisatsioonikonsultant
 • Mainori Kõrgkooli õppejõud – personalijuhtimise erialaained

Reet Treial

v rbamine see on imelihtne
Värbamine, see on imelihtne

... Kui on täidetud kolm tingimust:

 • Organisatsiooni personalistrateegia on kooskõlas tööturu tingimustega ja pakutakse korralikke töötingimusi;
 • Värbamisprotsess on kohandatud selle ametikoha spetsiifikaga, kuhu inimest otsitakse
 • Värbamisprotsessi iga väike samm on tehtud kvaliteetselt
mis teeb v rbamise keeruliseks
Mis teeb värbamise keeruliseks?

Värbamisotsuste tegemine baseerub tuleviku ennustamisel:

 • Ennustatakse milline on organisatsiooni tulevikuvajadus
 • Ennustatakse, kuidas käitub uus töötaja tulevikus
majandus ja t j uturg
Majandus ja tööjõuturg
 • Vinduv majandusseis kogu maailmas tõenäoliselt paljudeks aastateks
 • Eesti majandus sõltub palju ekspordist. Ekspordi kasvuvõimalused napid
 • Eesti siseturg on vaene - võimalusi seega kasvuks vähe.
olukord t j uturul
Olukord tööjõuturul
 • Rahvaloendus viitab sellele, et vananemine tuleb kiirem arvatust. Seega väheneb tööjõud kiiremini oodatust
 • Lääs on endiselt oluliselt jõukam ja stabiilsem seega ka ahvatlev
 • Probleem: aeglane kasv > väljaränne ahvatlevam (kuhu?) > tööturul pinged suurenevad
 • Probleem: palgaootused - palk - majanduslikud võimalused
 • Palgakasv sõltub tööjõu pakkumisest ja nõudlusest
olukord t j uturul1
Olukord tööjõuturul
 • CV Keskuse palgauuringust selgus, et töötajate palgaootused kasvavad 50% kiiremini kui palgad ise ja koguni kaks korda kiiremini kui tööandjate palgapakkumised
  • lihttöötajate palgasoovid pole kooskõlas nende oskustega
  • oskustööjõu puudus ja sellest tulenevalt surve palkadele
 • Kutseharidus ei vasta tööandjate vajadustele ja pole tehnoloogiliselt kaasaja tasemel

Reet Treial

v rbamine on oma olemuselt turundus
Värbamine on oma olemuselt turundus
 • Värbaja peab jõudma sihtgrupini, kõigutama inimeste hetke tasakaalu ja leidma argumendid, mis paneksid neid oma unistusi just selle pakutava töökohaga siduma
 • Edukuse määrab see, kas õnnestub inimene soovitud suunas käituma panna (et ta ikka tuleks kohtumisele)
 • Tulemuse saavutamiseks peab olema hästi tugev sundus tulemust saavutada
l hte lesande kindlaks m ramine
Lähteülesande kindlaks määramine
 • kuidas tutvustame oma ettevõtet – milline on meie firmakultuur
 • kirjaliku ametijuhendi koostamine/üle vaatamine, kus on ka kirjas nõudmised uue töötaja haridusele, kogemustele ja teadmistele, oskused ning isikuomadused.

Töö analüüs ja selle õige mõistmine on personalivaliku etappidest tähtsaim, sellel baseerub kogu järgnev otsinguprotsess

 • millist inimest me enda hulka soovime
 • mida me talle pakume (motivatsioonisüsteem, arenguperspektiivid, koolitus, stabiilsus, töötingimused

Reet Treial

v rbamiskanalid
Värbamiskanalid
 • Kuulutus trükimeedias
 • Firma sisekuulutus
 • Internetimeedia kasutamine
 • Televisioon ja raadio
 • Sihtotsing ja otsepakkumise

tegemine

 • ..............
t koha otsing raha v i sisu alusel s ltub ametikohast
Töökoha otsing raha või sisu alusel sõltub ametikohast

Juhid

EKSISTENTSIAALNE MÕTTEKUS

Unikaalsed oskused

Tavaoskused

RAHA AJA VASTU

Täidesaatjad

kuulutuse koostamine
Kuulutuse koostamine
 • Kes vajab – avatus ja usaldusväärsus
 • Keda vajatakse – selgesõnalisus
 • Milleks vajatakse – olulisus ja põhjalikkus
 • Mida ootate – kriitilisus ja objektiivsus
 • Mida pakutakse – loovus ja isikupärasus
 • Mida peab huviline tegema – konkreetsus ja täpsus

Reet Treial

klassikaline valikuprotsess
Klassikaline valikuprotsess

CV ja kaaskiri

Sissejuhatav intervjuu

Isiksuse, võimete, motivatsiooni test

Situatsioonianalüüs, meeskonnatöö

Töökeskne intervjuu

Taustauuring

Valiku langetamine

Reet Treial

esmane valik
Esmane valik

Üldpõhimõtted

 • Eesmärk vähendada kandidaatide hulka edasisteks valikuetappideks.
 • Lähtumine sellest, mis on kirjas lähteülesandes.
 • Keskendumine vältimatutele nõudmistele hariduse, kogemuse, oskuste osas.
 • Kaalu, kus on võimalik mööndusi teha, kus see aga võimalik ei ole
 • Kas lähtusid lähteülesandes toodud miinimumkriteeriumidest?
 • Millised „augud“ ja ülehindamised võivad CV-s olla? Millised asjaolud vajavad intervjus täpsustamist. Küsimärkide korral pigem täpsustada kui jätta kõrvale.

Reet Treial

intervjuu ettevalmistus
Intervjuu - ettevalmistus
 • Loo endale terviklik pilt töö ja tingimuste kohta;
 • Analüüsi kohtumisele tuleva kandidaadi CV-d ning püstita endale eesmärk
 • Valmista ette ruum
 • Varu aega
 • Ole ise vaimselt valmis
 • Varu endale kirjutusalus, paber
 • Arvesta, et kuulamine on raske töö

Intervjuud saab pidada tulemuslikuks, kui selle käigus on suudetud selgitada kandidaadi sobivus antud ametikohale ning on selged tema teadmised ja oskused.

Reet Treial

intervjuu
Intervjuu
 • Usalduse võitmine
 • Sissejuhatus
 • Intervjuu põhiosa
 • Lahtiste otste kinnitamine
 • Intervjuu lõpetamine
k simuste esitamise p hireeglid
Küsimuste esitamise põhireeglid
 • Esita üks küsimus korraga, väldi topeltküsimusi (kaks küsimust ühes lauses)‏
 • Jäta kandidaadile aega vastamiseks
 • Sõnasta küsimused arusaadavalt
 • Jälgi kandidaadi reaktsioone (kas sai aru, kas pole liiga pinges...)‏
 • (võimalusel) seleta milleks infot vajatakse
 • Anna ette teda intervjuu üldine kava
 • Anna vahepeal omapoolset infot, lase endale küsimusi esitada
 • Väldi suunavaid ja suletud küsimusi ning “miks-küsimusi ( võivad kõlada etteheitena)‏

Reet Treial

halvasti esitatud k simus v ib
Halvasti esitatud küsimus võib:
 • Viia intervjueeritava segadusse
 • Suunata otsima intervjueerijale meeldivat vastust
 • Ahvatleda intervjueeritavat valetama.

Vältige küsimusi, kui:

 • Teil on teisi teid info saamiseks (näit. aktiivne kuulamine)
 • Usaldussuhe on hakanud halvenema
 • Olete juba esitanud mitu küsimust järjest.
kuulamine
Kuulamine
 • Kuulamine tähendab täie tähelepanu pühendamist vestluspartnerile.
 • Kuulaja ülesanne on kandidaadilt saadavast teabest aru saada, seda meelde jätta, seda kasutada, seostada eelpoolöelduga, märgata vasturääkivusi ja ebatäpsusi.
 • Tähelepanelik kuulaja märkab ka hääletooni sõnavalikut, kehakeelt, mis kõik annavad olulist lisainformatsiooni.

Reet Treial

vead intervjueerimisel
Vead intervjueerimisel

Tehnilised vead

 • liiga palju suunavaid küsimusi;
 • madal struktureeritus - erinevate kandidaatidega keskendutakse erinevatele teemadele;
 • intervjueerija sõnaohtrus.

Taju vead

 • halo-efekt - ühe tunnuse mõju teistele;
 • stereotüübid;
 • esimese ja viimase efekt.

Mulje mõjutajad

 • kandidaadi suhtumise mõju intervjueerijale;
 • kandidaadi sõnatu käitumise mõju;
 • kandidaadi koostöövalmidus;
 • kandidaadi eneseväljendus ja esinemisoskus

Reet Treial

testid v rbamisel
Testid värbamisel
 • Isiksusetestid
 • Võimekustestid
 • Teadmiste-oskuste testid
katsed v rbamisel
Katsed värbamisel
 • Oskuseid mõõtvad lihtsad katseülesanded
 • Nn. in-basket ülesanded, mille käigus mõõdetakse analüütilist mõtlemist, organiseerimisvõimet jms.
 • Kirjalikud tööd
 • Rollimängud
taustauuringu lesehitus
Taustauuringu ülesehitus
 • Faktide kontrollimine
 • Töö kvaliteet, üldine toimetulek
 • Sotsiaalsus, läbisaamine kolleegide, klientidega
 • Isiksuse omadused, väärtused
 • Arengupotentsiaal

Reet Treial

ra tlemisel tuleb kasuks
Äraütlemisel tuleb kasuks:
 • Lühike selge vastus;
 • Keeldumise tegeliku põhjuse teada andmine, kuid see ei tohi inimest solvata ja tema eneseväärikust riivata;
 • Tänu konkursil osalemise eest;
 • Enese nimel kirjutamine;
 • Kui kandidaat võiks sobida mõnele muule ametikohale, või võite temast edaspidi huvitatud olla – julgustage teda uuesti kandideerima

Reet Treial

hea tava ja eetika
Hea tava ja eetika
 • Konfidentsiaalsus
 • Kandidaatide võrdne kohtlemine
 • Kohtumised
 • Tagasiside
 • Informatsiooni hoidmine
  • Isikuandmete töötlemine ja säilitamine – seaduslikkus, minimaalsus, turvalisus

Reet Treial

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks

Personali valik õnnestub kui

 • On täpselt teada, millist inimest vaja on
 • Suudetakse leida piisaval hulgal kandidaate
 • Osatakse nende olulisi omadusi hinnata
 • Leitakse võimalused kandidaatidele ettevõtte ja ametikoha “müümiseks”
 • Tehakse õige otsus

Reet Treial

kohtumiseni koolitusel
KOHTUMISENI KOOLITUSEL!
 • Vaata ka meie teisi koolitusi www.reiting.ee
 • Saa esimesena teada uutest koolitustest ja sooduspakkumistest liitudes meie uudiskirja või Facebooki fännilehega (www.facebook.com/reitingkoolitus)