Empatisk design - PowerPoint PPT Presentation

neila
empatisk design n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Empatisk design PowerPoint Presentation
Download Presentation
Empatisk design

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Empatisk design
79 Views
Download Presentation

Empatisk design

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Empatisk design John Paulin Hansen DDK ITU Marts 2007

 2. Udfordringen • Hvordan designer man produkter der taler til følelserne? • Hvordan opfylder man behov der er så subtile at man ikke kan udtrykke dem? • Hvor ser vi antydningerne af det, der vil blive morgendagens ”must-have” - og udvikler produktet før konkurrenterne?

 3. Jordans fire fornøjelser • Physio-fornøjelser: berøring, smag, lugt.... • Socio-fornøjelser: glæden i relationer til andre, inklusiv status og image. • Psycho-fornøjelser: kognitive og emotionelle reaktioner, eksempelvis af at ”kunne”, ”engagement” • Ideo-fornøjelser: fornøjelsen ved egne værdier og overbevisninger, eksempelvis ”økologisk bevidsthed” . • Case: Flickr......

 4. Empatisk design • Antropologisk metode, ikke marketing research • Vil afdække: • Triggere af brug • Brugskonteksten • Bruger-tilpasning • Uhåndgribelige produktkvaliteter (e.g. lugt) • U-udtalte brugerbehov

 5. Eksempel: Nissan Infinity J-30 • Testede 90 forskellige lædertyper • Valgte 3 ud til markedet

 6. Empatisk design proces • 1) Observationer (hvad med nettet?) • 2) Dataindsamling (interview, foto, video) • 3) Reflektion og analyse • 4) Brainstorm for løsninger • 5) Prototyper

 7. Norman´s 3 niveauer • Fysisk design (Visceral)-> umiddelbar fremtrædelse, • Funktionsdesign (behavioral) -> brugsglæde og duelighed, • Refleksivt design (reflective) -> Selvbillede, personlig tilfredsstillelse, minder

 8. positivt: tempereret varmt, lyst, søde smage og lugte, harmonisk musik og rytmiske lyde, kærtegn, smil, ”attraktive” mennesker, symmetri, runde bløde objekter... negativt: ekstrem varme eller kulde, mørke, skarpt lys, høje lyde, menneskemasser, rådden lugt, fordærvet mad, bitter smag, skarpe objekter,tilskadekomne, slanger og edderkopper, afføring og opkast, kropsafsondringer... Umiddelbare fysiske reaktioner

 9. Forførende design • At skabe et følelsesmæssigt bånd til brugerne med ”overtalende” design • Stimulere brugerens forestillinger • 1) ”Lokke”: Fang opmærksomhed og giv et løfte • 2) ”Relationsopbygning”: Opfyld nogle af løfterne og giv nye løfter • 3)Tilfredsstillelse: Opfyld det endelige løfte og afslut på en mindeværdig måde • Eksempel: Amazon

 10. Smukt og enkelt • Hvad er smukt? • Alle vil have det ->Fra Achilles til Ipod • ”Mangfoldighed i enkelhed - Ockham´s barberkniv” • ”Individuelt hvad der er smukt” • ”Trends”, ”moder” og ”stilarter” • Warren Harding-fejltagelsen (og høje ledere) • Det gyldne snit

 11. Æstetik-usablity kortslutningen • Pænt design opfattes som mere brugervenligt • Pænt design skaber gode attituder til produktet - kælenavne • Rene biler kører bedre

 12. Philippe Starcks ”Juicy Salif”

 13. Arketyper • Jungs teori om det kollektivt ubevidste • Harley Davidson = outlaw arketype • Nike = helte-arketypen • Arketyper på computersystemer eller på IT-fabrikater

 14. Apples 1984 Super Bowl reklame