energistatistik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energistatistik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energistatistik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

Energistatistik - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

Energistatistik. 2012. Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningsgrad. Primær energiproduktion. Olie- og gasreserver. Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen. Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer. Forbrug af affald.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energistatistik' - neil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr mio bnp
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP

TJ pr. mio. BNP (2005-priser, kædede værdier)

slide40

Energiforbrug til persontransport

fordelt på transportmidler

slide41

Energiforbrug til godstransport

fordelt på transportmidler

PJ

energiintensitet i produktionserhverv
Energiintensitet i produktionserhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)

elintensitet i produktionserhverv
Elintensitet i produktionserhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)

energiintensitet i handels og serviceerhverv
Energiintensitet i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser

elintensitet i handels og serviceerhverv
Elintensitet i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser

energiforbrug til opvarmning i boliger
Energiforbrug til opvarmning i boliger

Klimakorrigeret

Indeks 1990=100

slide74

Emissioner af drivhusgasser

Mio. ton CO2 -ækvivalent

slide75

Faktiske nettoemissioner af

drivhusgasser fordelt på oprindelse

Mio. ton CO2 -ækvivalent

slide76

Faktiske emissioner fordelt på typer af

drivhusgasser i 2011

Anm. Genberegnede faktiske emissioner andele i parentes

slide77

Faktiske CO2-emissioner fra

energiforbrug i 2012, kvote- og

Ikke-kvoteomfattet

1000 Ton CO2

energiudgifter i erhverv og husholdninger
Energiudgifter i erhverv og husholdninger

Mia. DKK, løbende priser

Indeks 1990=100

slide79

Energiudgifter i produktionserhverv

Mia. DKK, løbende priser

energiudgifter fordelt p br ndsler
Energiudgifter fordelt på brændsler

Mia. DKK, løbende priser

handelsoverskud fra energivarer
Handelsoverskud fra energivarer

Mia. DKK, løbende priser

eksport af energiteknologi og udstyr
Eksport af energiteknologi og -udstyr

Mia. DKK, løbende priser

spotmarkedspriser p r olie
Spotmarkedspriser på råolie

USD pr. tønde, gennemsnitlige årspriser

spotmarkedspriser p el
Spotmarkedspriser på el

DKK, øre pr. kWh

2010

2006

2008

2011

2013

2003

2009

2004

2012

2005

2007

2002

2001

1999

2000

energipriser for husholdninger
Energipriser for husholdninger

DKK, løbende priser

elpriser for erhvervskunder
Elpriser for erhvervskunder

DKK pr. kWh

Kilde: Eurostat

naturgaspriser for erhvervskunder
Naturgaspriser for erhvervskunder

DKK pr. m3

Kilde: Eurostat

benzinpriser
Benzinpriser

DKK pr. liter

p viste oliereserver ved udgangen af 2012 mia t nder
Påviste oliereserver ved udgangen af 2012, mia. tønder

Europa og

Eurasien

141

Nordamerika

220

Mellem-

østen

808

Asien og

Stillehavsområdet

41

Afrika

130

Syd - og Central- amerika

328

energiforbrug fordelt p regioner
Energiforbrug fordelt på regioner

Mio. ton olieækvivalent