geologisk nasjonalmonument leka en verdig vinner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geologisk nasjonalmonument - Leka - en verdig vinner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geologisk nasjonalmonument - Leka - en verdig vinner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Geologisk nasjonalmonument - Leka - en verdig vinner - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Geologisk nasjonalmonument - Leka - en verdig vinner. Tore Prestvik. Hvor befinner vi oss og hvordan kommer vi dit?. Leka er med sine knapt 600 innbyggere en av de minste kommunene i Nord-Trøndelag. Leka har fergeforbind-else mange ganger daglig med Gutvik på fastlandet (15 min.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Geologisk nasjonalmonument - Leka - en verdig vinner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Hvor befinner vi oss og hvordan kommer vi dit?

Leka er med sine knapt 600 innbyggere en av de minste kommunene i Nord-Trøndelag.

Leka har fergeforbind-else mange ganger daglig med Gutvik på fastlandet (15 min.).

Det er dessuten daglig hurtigbåtsamband sørover mot Rørvik og Namsos

slide4

Personlig bakgrunn for forslaget

Jeg arbeidet med geologien på Leka fra sommeren 1968, først som del av min hovedoppgave i geologi ved UiO (eksamen 1970) og kom fram til at Leka for en stor del bestod av ”alpin-type mafiske og ultramafiske bergarter”

Etter at ofiolittbegrepet ble introdusert noe senere (stikkord: platetektonikk) innså jeg etter mer feltarbeid fra 1975 at vi på Leka hadde et ofiolittkompleks med omtrent alle typiske komponenter til stede.

Dette ble først publisert i Geochemical Journal i 1978, men den ”store lanseringen” av Leka ofiolittkompleks for det nasjonale og internasjonale geomiljøet skjedde året etter under en stor internasjonal ofiolittkonferanse på Kypros.

slide5

Anerkjennelse:

Tidlig på 1980-tallet startet en gruppe av kolleger fra Universitetet i Bergen et mangeårig forskningsarbeid på Leka, og det detaljeringsnivået om komplekset vi kjenner i dag, skyldes i stor grad dette grundige arbeidet. Aktuelle navn er: Harald Furnes, Rolf Birger Pedersen, Sven Maaløe m.fl.

slide6

En ofiolitt represen-

terer et snitt gjennom

havbunnsskorpa og ned

i øvre del av mantelen.

Havbunnsskorpe dannes

ved ulike typer spred-

ningsrygger

oppsmelting

Ved passiv spredning - som ved en midthavsrygg - vil tidligere usmeltet plastisk peridotitt fra mantelen stige oppover uten å tape noe særlig varme (såkalt adiabatisk oppstigning), noe som fører til partiell oppsmelting og dannelse av basaltisk smelte.

Disse smeltene størkner på ulike nivåer. Noen strømmer helt opp til overflaten før de størkner som lava (havbunnsbasalt), andre størkner som vertikale ganger på spredningsspalten og atter andre som gabbro på dypere nivå.

slide7

Smelter som blir liggende lenge i dypet, vil størkne svært langsomt med krystallisering av bare ett (eller to) mineraler samtidig. Først krystalliserer olivin og evt. kromitt, så pyroksen og endelig plagioklas-feltspat. Ved at disse mineralene synker til bunns eller flyter opp i magmakammeret, dannes det nederst i den nydannede skorpen lagdelteultramafiske og gabbroide bergarter.

Stadig påfyll av nye smelter fører til reversering av krystallisasjons-rekkefølgen, slik at denne lagdelte sekvensen kan bli ganske mektig.

De mantelbergartene som smelter opp, gir fra seg de mest smeltekjære komponentene slik at restbergarten øverst i mantelen overveiende vil bestå av de mest ”gjenstridige” mineralene som olivin og ortopyroksen, representert ved bergarten harzburgitt.

slide8

Et ofiolittkompleks er som nevnt

et snitt gjennom oseanisk litosfære (skorpe og øvre mantel).

I Norge er ofiolittkomplekset på Leka det som best viser et slikt komplett snitt gjennom gammel havbunnslitosfære.

Plagiogranitt på et høyt nivå i Lekaofiolitten inneholder zirkon som er datert til 497 Ma, slik at vi kan plassere dannelsen av komplekset til slutten av perioden Kambrium (overgangen Kambrium/ Ordovicium er ved 488 Ma).

slide11

Mantelbergarter til venstre og lagdelte ultramafiske bergarter fra nedre skorpe i forgrunnen

Vestre Leka sett mot nord

slide13

Lenger oppover blir det mindre og mindre lagdeling i gabbroen, den blir homogen og etter hvert begynner man å finne sporadiske basaltganger. Videre oppover er det gangene som dominerer og danner et gangkompleks

På dette nivået finnes også en del mer differensierte bergarter som dioritt og plagiogranitt

slide14

Gangkompleks med overgang til putelava

Plagiogranitt

Gang 1

Gang 2

Putelava på Madsøya

til ettertanke hvorfor finner vi s lite ofiolitt n r dyphav og havbunn er s dominerende p kloden
Til ettertanke:Hvorfor finner vi så lite ofiolitt når dyphav og havbunn er så dominerende på kloden?
  • Havbunnsbergartene er tunge i forhold til kontinentale bergarter
  • Ved lukking av dyphavsbasseng blir mesteparten av de tunge havbunnsbergartene ved subduksjon ført ned i mantelen der de ”resirkuleres”
  • Unntaksvis blir noen havbunnsbergarter skjøvet opp ved platekollisjoner i det geologene kaller obduksjon, jfr. Wikipedia:Obduction is the overthrusting of continental crust by oceanic crust or mantle rocks at a convergent plate boundary.
  • Kjente ofiolittkomplekser: Oman(størst i verden), Bay of Island(New Foundland), Troodos(Kypros), Ballantrae (Scotland)
slide17

Etter oppskyving på den Laurentiske marginen ble Leka-komplekset noe skråstilt og det ble kraftig erodert

På den eroderte overflaten ble det så avsatt en mektig sedimentsekvens, som vi nå ser på den nordøstre delen av Leka og som vi kaller Skeigruppen

Da Baltika senere tørnet mot Laurentia under den skandiske fasen av den kaledonske fjell-kjededannelsen, ble ofiolitt-komplekset og sedimentene brakt ned på 10-15 kilometers dyp, der de ble deformert og metamorfosert v/400-500°C

Senere heving og erosjon har så brakt bergartene opp til dagens overflate

Figur tatt fra Furnes et al. 1988

slide18

Eksempeler på tilrettelegging for publikum

Fra Geologiløypa i ofiolittkomplekset, post G5 - petrologisk Moho (til venstre) og post G4 i de lagdelte ultramafiske bergartene (under)

slide19

Skeigruppens sedimenter

Fra en av postene i geologiløypa

i Skeigruppens sedimenter

slide21

Anne Brit Normann og Jostein

Hiller driver Leka Steinsenter og Leka motell og camping. De har vært interessert vertskap for de fleste geologer som i årenes løp har arbeidet på Leka og har fått faglig bistand som takk

slide23

Torghatten

Harzburgitt fra øvre mantel

Strandvoller

Marin grense

Klipp fra Namdalsavisa i forbindelse med kåringen. Denne unge mannen liker ikke at Leka ble geologisk nasjonalmonument, og vi kan snu et kjent ordtak til ”aldri så godt at det ikke blir galt for noen”

Pyroksenrik lagdelt peridotitt