a helyi ipar z si ad val hipa kapcsolatos elj r si szab lyok 2010 janu r 1 napj t k vet v ltoz sai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Előadás témacsoportjai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Előadás témacsoportjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI. Előadás témacsoportjai. I. Jogszabályi előzmények, változás „céljai”, II. Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok: Önkormányzati adóhatósági feladatok, Állami adóhatóság feladatai,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Előadás témacsoportjai' - neal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a helyi ipar z si ad val hipa kapcsolatos elj r si szab lyok 2010 janu r 1 napj t k vet v ltoz sai
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI
el ad s t macsoportjai
Előadás témacsoportjai
 • I. Jogszabályi előzmények, változás „céljai”,
 • II. Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok:
   • Önkormányzati adóhatósági feladatok,
   • Állami adóhatóság feladatai,
   • Adózók kötelezettségei, azok változása,
 • III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása
 • IV. Hipa bevételek felosztása, átutalása.
 • V. Az állami adóhatáság és az önkormányzat közötti „elszámolás”.
 • VI. Hipa-val kapcsolatos további eljárások szabályozása.
slide3
A jogszabály módosítás célja:

Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése:

egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve),

egy befizetés.

Eredmény:

önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése,

a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi .

jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér
 • A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.)
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)
 • 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról
ii a hipa hoz kapcsol d ad ztat si feladatok megoszl sa a 2010 2011 es vekben
II. A HIPA-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása a 2010 – 2011-es években

A/ Az önkormányzati adóhatóság feladatai:

 • a 2010. év még átmeneti időszak,
 • a 2009. évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig),
 • a 2010. március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás),
 • a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik,
 • a 2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként,
 • elévülés: 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés).
b az llami ad hat s g feladatai
B/ Az állami adóhatóság feladatai:
 • Hatáskörét a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja,
 • a 2010. március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti,
 • a 2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti,
 • a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el,
 • hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el,
 • hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtásfoganatosítója.
c az ad z k k telezetts geit rint v ltoz sok
C/ Az adózók kötelezettségeit érintőváltozások:
 • bejelentési kötelezettség:
   • adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül),
   • az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján,
 • bevallási kötelezettség:
   • 2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be,
   • 2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve,
   • adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig).
 • adófizetési kötelezettség:
   • egy számlára kell megfizetni,
   • előlegfizetés határideje nem változik,
   • önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani,
   • előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik,
   • ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján,
   • 2010. március 15-én esedékes előleget és a 2010. május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni.
c az ad z k k telezetts geit rint v ltoz sok ii
C/ Az adózók kötelezettségeit érintő változások II.
 • 2010-ben fizetendő előlegek:
  • a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a 2010. március 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;
  • a 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani.
iii az nkorm nyzati ad hat s g adatszolg ltat si feladatai i
III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai I.

Egyszeri adatszolgáltatások:

 • 2010. január 15-ig:
   • a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről,
   • arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti.
 • 2010. január 31. napjáig:
   • a 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről.
 • 2010. április 30. napjáig:
   • a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről.
iii az nkorm nyzati ad hat s g adatszolg ltat si feladatai ii
III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai II.
 • 2010. június 30. napjáig:
   • a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról,
   • bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen),
   • az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról
 • önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül:
   • a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről
 • eltérő üzleti évesekre:speciális határidők !
az nkorm nyzatokat terhel adatszolg ltat si k telezetts gek
Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek

Rendszeres adatszolgáltatások:

 • kihirdetéstől számított 8 napon belül:
   • önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről,
   • a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti.
 • minden hónap utolsó napjáig:
   • a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá
   • az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről)
    • (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)
iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa i
IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása I.

5 főszámla (önkormányzatonként megbontva):

 • 640 helyi iparűzési adó,
 • 641 helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék,
 • 642 helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék,
 • 643 helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság,
 • 644 helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság.
iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa ii
IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása II.

Befizetések elszámolása:

 • a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik
 • elszámolási szabály:
  • a kimutatott kötelezettségek alapján, (bevallás),
  • először a korábban esedékes tartozásokra,
  • azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában.
 • a túlfizetés összege nem kerül felosztásra.
iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa iii
IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása III.

Felosztás:

 • a bevételre jogosult települési önkormányzatok között,
 • a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában,
 • a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül,
 • a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja.

Utalás:

 • felosztást követő 5 napon belül,
 • késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet.
iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa iv
IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása IV.

„Előlegutalások” általában:

 • az esedékességet megelőző munkanapon,
 • települési önkormányzat költségvetési számlájára,
 • az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak.

2010. szeptember 15:

 • utalás 2010. szeptember 14-én,
 • adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét,
 • ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval.
iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa v
IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása V.

2010. december 20:

 • utalás 2010. december 17-én,
 • az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét,
 • ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval,
 • ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal.
iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa vi
IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása VI.

2011. március 15. ( utalás 2011. március 15-ét megelőző munkanapon):

 • adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni),
 • ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval.

2011. május 31. ( utalás 2011. május 30-án):

 • a 2009. adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet,
 • ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval,
 • ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal.
v az llami ad hat s g s az nkorm nyzat k z tti elsz mol s
V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás
 • Ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében).
 • A törvényben meghatározott szabályok szerint:
  • felszólítás alapján,
  • hatósági átutalási megbízás,
  • visszatartás.
vi a helyi ipar z si ad val kapcsolatos tov bbi elj r si szab lyok
VI. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok

Ellenőrzés:

 • adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként.

Fizetési könnyítés, adómérséklés:

 • a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság – törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett – nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza,
 • az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult,
 • a jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, amely eljárásban nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához.
fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai art 133 b 134 a
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§)

KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZAT

APEH

5 NAP

APEH

ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA

30 NAP

15 NAP

HATÁROZAT

JOGORVOSLAT

fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
 • APEH:
 • - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ
 • AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT
 • ÖNKORMÁNYZAT:
 • A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET
 • 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.)
 • ELEKTRONIKUSAN
fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai1
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
 • ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK
 • KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG
 • NEM ENGEDÉLYEZHETŐ:
  • FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)]
  • MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §]
 • NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)]
 • RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]
fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai2
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
 • APEH:
 • AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT,
 • NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT,
 • KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN,
 • FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT,
 • SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT,
 • ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET.
 • Az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve !
fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai3
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
 • TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH)
 • ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA:
 • KÉRELEM ADATAI
 • ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA
 • FELTÁRT TÉNYÁLLÁS
 • NYILATKOZAT INDOKOLÁSA
 • - - - - - - - -
 • - - - - - - - -
 • - - - - - - - -
 • - - - - - - - -
 • - - - - - - - -