poreske olak ice za davanja za op te dobro beograd 23 09 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO Beograd, 23. 09. 2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO Beograd, 23. 09. 2013.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO Beograd, 23. 09. 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO Beograd, 23. 09. 2013. Dr Dragan Golubović. PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO. PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU. PREDLOG PORESKIH REFORMI ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU. VODIČ ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO Beograd, 23. 09. 2013.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poreske olak ice za davanja za op te dobro
PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO
 • PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU.
 • PREDLOG PORESKIH REFORMI ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU.
vodi za korporativnu filantropiju
VODIČ ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU
 • CILJ – DA OLAKŠA DAVANJA PRAVNIH LICA U OPŠTEKORISNE SVRHE:
 • Ukazuje na zakonske odredbe;
 • Sugeriše način rešavanja otvorenih pitanja u zakonskom okviru za davanja u opštekorisne svrhe.
 • NAMENJEN PRAVNIM LICIMA-OBVEZNICIMA POREZA NA DOBIT.
vodi za korporativnu filantropiju1
VODIČ ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU
 • Čl. 15(1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica:izdaci u zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine, kulturne i sportske namene, davanjaustanovama socijalne zaštite priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.
 • IZDACI SE PRIZNAJU KAO RASHOD SAMO AKO SU IZVRŠENI JAVNIM USTANOVAMA ILI OCD (udruženjama, zadužbinama i fondacijama) – NE I DIREKTNO.
vodi za korporativnu filantropiju2
VODIČ ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU
 • OTVORENA PITANJA U ZAKONU:
 • USKO DEFINISAN KRUG DELATNOSTI OD JAVNOG (OPŠTEG) INTERESA;
 • PORESKI STATUS DONACIJA U STVARIMA, PRAVIMA I USLUGAMA;
 • PORESKI STATUS DONACIJA ZA INSTITUCIONALNE GRANTOVE OCD;
 • PORESKI STATUS DONACIJE KOJE SE PRENOSE U VIŠE GODINA.
vodi za korporativnu filantropiju3
VODIČ ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU
 • UGOVOR O DONACIJI OSNOVNI INSTRUMENT ZA REGULISANJE OTVORENIH PITANJA:
 • USKO DEFINISAN KRUG DELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA – POTREBNO JE CILJ DONACIJE VEZATI ZA NEKE OD DELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA PROPISANIH ZAKONOM.
 • INSTITUCIONALNI GRANT – VEZATI ZA KONKRETNE AKTIVNOSTI OCD KOJA DELUJE U JAVNOM INTERESU.
 • VIŠEGODIŠNJE DONACIJE – IZRIČITO PREDVIDETI UGOVOROM.
poreske reforme za davanja u op te dobro
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • PORESKI PROPISI ZA OCD SASTAVNI DEO UKUPNOG PORESKOG SISTEMA:
 • DIREKTNI I INDIREKTNI POREZI.
 • PREDLOG REFORMI – DIREKTNI POREZI (dobit, poklon).
poreske reforme za davanja u op te dobro1
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • EVROPSKA UNIJA:
 • SVE ČLANICE PROPISUJU PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO;
 • IZUZETAK: SLOVAČKA (davanja fizičkih i pravnih lica), LITVANIJA (davanja pravnih lica).
poreske reforme za davanja u op te dobro2
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • EVROPSKA UNIJA:
 • OLAKŠICE ZA DAVANJA U NOVCU, STVARIMA, PRAVIMA, USLUGAMA.
 • IZUZETAK: FINSKA, BELGIJA, ITALIJA (olakšice samo za davanja u novcu).
poreske reforme za davanja u op te dobro3
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • EVROPSKA UNIJA:
 • OLAKŠICE U FORMI PORESKOG ODBITKA.
 • IZUZETAK: FRANCUSKA, LITVANIJA, MAĐARSKA (poreski kredit za davanja fizičkih lica).
poreske reforme za davanja u op te dobro4
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • ZAPADNI BALKAN:
 • SVE ZEMLJE PROPISUJU PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA U OPŠTEKORISNE SVRHE,
 • IZUZETAK: SRBIJA (davanja fizičkih lica).
poreske reforme za davanja u op te dobro5
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • ZAPADNI BALKAN:
 • OLAKŠICE U FORMI PORESKOG ODBITKA.
 • DAVANJA SE ODBIJAJU OD BRUTO PRIHODA, NE DOBITI.
 • DAVANJA U NOVCU, STVARIMA, PRAVIMA (BiH, HRVATSKA) I USLUGAMA (MAKEDONIJA).
poreske reforme za davanja u op te dobro6
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • SRBIJA:
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA.
 • ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU.
poreske reforme za davanja u op te dobro7
PORESKE REFORME ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO
 • Čl. 15(1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica:izdaci u zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine, kulturne i sportske namene, davanjaustanovama socijalne zaštite priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.
 • IZDACI SE PRIZNAJU KAO RASHOD SAMO AKO SU IZVRŠENA JAVNIM USTANOVAMA ILI OCDi (udruženjama, zadužbinama i fondacijama) – NE I DIREKTNO.
zakon o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

OTVORENA PITANJA:

1) USKO DEFINISAN KRUG DELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA;

2) NEKONZISTENTAN (aktivnosti versus institucionalna forma);

3) DONACIJE U STVARIMA, PRAVIMA I USLUGAMA;

zakon o porezu na dobit pravnih lica1
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

4)DONACIJE KOJE SE PRENOSE U SLEDEĆU GODINU;

5) INSTITUCIONALNI GRANTOVI OCD.

zakon o porezu na dobit pravnih lica2
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

1) DELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA USKO DEFINISANE I NUMERUS CLAUSUS:

 • davanja za zaštitu ljudskih prava, izgradnju pravne države, borbu protiv korupcije, zaštitu životinja, održivi razvoj, itd – ne predstavljaju poreski priznat rashod;
zakon o porezu na dobit pravnih lica3
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • LISTA DELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA NE KORESPONDIRA SA STATUSNIM PROPISIMA ZA UDRUŽENJA, ZADUŽBINE I FONDACIJE, I ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU;
 • REZULTAT: DVEPOLITIKE FINASIRANJA OCD (budžetsko finansiranje i poreske olakšice).
 • DVE PORESKE POLITIKE (dobit, imovina).
zakon o porezu na dobit pravnih lica4
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

2) ODSTUPA OD PRAVILA DA SE PORESKE OLAKŠICE PROPISUJU ZA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA, A NE ZA STATUSNO-PRAVNE FORME KOJE OBAVLJAJU TE DELATNOSTI:

 • DAVANJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE SAMO USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE (NE I OCD).
 • SUPROTAN KONCEPTU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI.
zakon o porezu na dobit pravnih lica predlog izmena
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: PREDLOG IZMENA
 • USAGLASITI KONCEPT DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA SA STATUSNIM ZAKONODAVSTVOM ZA OCD;
 • NAPUSTITI PREFERENCIJALNI TRETMAN SOCIJALNIH USTANOVA;
 • PRECIZIRATI PREDMET DONACIJE (alternativno, mišljenje MF).
zakon o porezu na dobit pravnih lica predlog izmena1
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: PREDLOG IZMENA
 • PRECIZIRATI PORESKI STATUS INSTITUCIONALNIH GRANTOVA (alternativno, mišljenje MF).
 • PRECIZIRATI PORESKI STATUS VIŠEGODIŠNJIH DONACIJA (Republika Srpska).
zakon o porezima na imovinu
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
 • POKLONI DO 100,000 RSD GENERALNO IZUZETI OD OPOREZIVANJA.
 • OCD KOJA DELUJE U OPŠTEKORISNE SVRHE SAGLASNOPROPISIMA KOJIM SE UREĐUJE NJENODELOVANJE “NE PLAĆA” POREZ NA POKLON IZNAD 100,000 RSD.
zakon o porezima na imovinu1
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
 • OTVORENA PITANJA:

1) STAV MF: ZA SVAKI POKLON OD ISTOG POKLONODAVCA IZNAD 100,000 RSD OCD MORA DA PODNESE ZAHTEV ZA PORESKO OSLOBOĐENJE (“ne plaća” znači da je oslobođena, ne i izuzeta od poreza);

2) DONACIJE KOJE SE PRENOSE U VIŠE GODINA;

3) DONACIJE ZA INSTITUCIONALNE GRANTOVE OCD;

4) KORIŠĆENJE DONACIJE ZA ADMINISTRATIVNE TROŠKOVE OCD.

zakon o porezima na imovinu predlog izmena
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU – PREDLOG IZMENA
 • DA SE OCD IZUZMU OD PLAĆANJA POREZA NA POKLON IZNAD 100,000 RSD (UMESTO ŠTO SU OSLOBOĐENE);
 • ALTERNATIVA: MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA KOJE ĆE OSLOBODITI OBAVEZE OCD DA PODNOSE ZAHTEV ZA OSLOBOĐENJE SVAKI POKLON OD ISTOG POKLONOPRIMCA KOJI PRELAZI IZNOS OD 100,000 RSD;
zakon o porezima na imovinu predlog izmena1
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU – PREDLOG IZMENA
 • PRECIZIRATI PORESKI STATUS INSTITUCIONALNIH GRANTOVA (alternativno, mišljenje MF);
 • PRECIZIRATI PORESKI STATUS VIŠEGODIŠNJIH DONACIJA;
 • PRECIZIRATI PORESKI STATUS DELA DONACIJE KOJI SE KORISTI ZA ADMINISTRATIVNE TROŠKOVE OCD (alternativno, mišljenje MF, načelo proporcionalnosti).
poreske olak ice za davanja za op te dobro1
PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO

HVALA NA PAŽNJI!

KONTAKT: dragan.golubovic2@gmail.com