slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse - - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -. Verdigrunnlag. Rammeplanen, kap.1.1. Rammeplanen: kap.1.1 Barnehagens formålsbestemmelse:. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i tråd med de kristne grunnverdier Etiske grunnverdier:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kompetente barn og unge

- Verdier og kompetanse -

rammeplanen kap 1 1
Rammeplanen, kap.1.1

Rammeplanen: kap.1.1 Barnehagens formålsbestemmelse:

 • Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i tråd med de kristne grunnverdier
  • Etiske grunnverdier:
   • Medmenneskelighet, nestekjærlighet
   • Tilgivelse
   • Menneskeverd
   • Likeverd
   • Ansvar for fellesskapet
   • Ærlighet
   • Rettferdighet
rammeplanen kap 1 3 barnehagens verdigrunnlag
Rammeplanen, kap.1.3 Barnehagens verdigrunnlag:
 • Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.
barnet som subjekt
Barnet som subjekt

Berit Bae:

Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage

Kreves en bevisstgjøring av voksnes forhold til:

 • Barns medvirkning
 • Omsorg
 • Barns lek
 • Barnehagens læringsmiljø
slide8

Personalet:

  • Må reflektere over egne holdninger til, og samfunnets forventninger til gutter og jenter
  • Har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis
  • Bør i sine pedagogiske drøftinger reflektere over egne verdier og handlinger
  • Må møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro
 • Barnehagen:
  • Må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet
slide9

Det du tror om meg,

slik du er mot meg

hvordan du ser på meg,

hva du gjør mot meg -

slik blir jeg.

(M. Jennes)