Vyu itie ikt vo vlastivede a pr rodovede 3 a 4 ro n k z
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Využitie IKT vo vlastivede a prírodovede – 3. a 4. ročník ZŠ. Školiace centrum Infoveku OA Levice. Autor: Mgr. Martina Dianová. Máj 2005. Obsah :. Ciele výučby Motivácia Ochrana prírody Národné parky Slovenska Námety na prácu žiakov Zoznam informačných zdrojov Kontakt. Ciele :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - natane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vyu itie ikt vo vlastivede a pr rodovede 3 a 4 ro n k z

Využitie IKT vo vlastivede a prírodovede – 3. a 4. ročník ZŠ

Školiace centrum Infoveku OA Levice

Autor: Mgr. Martina Dianová

Máj 2005


Obsah
Obsah ročník ZŠ:

 • Ciele výučby

 • Motivácia

 • Ochrana prírody

 • Národné parky Slovenska

 • Námety na prácu žiakov

 • Zoznam informačných zdrojov

 • Kontakt


Ciele
Ciele ročník ZŠ:

 • Vzbudiť v žiakoch záujem o poznávanie a ochranu prírody

 • Vedieť vymenovať 9 národných parkov Slovenska

 • Poznať význam národných parkov

 • Poznať niektoré chránené rastliny a živočíchy


Motiv cia
Motivácia ročník ZŠ:

„Všetka ľudská práca je márna, ak prehráme základný zápas o vodu, o vzduch a pôdu. Tu sa straty nedajú rátať. Nadarmo by sme ich rátali, každá strata je tu nenahraditeľná.“

Vladimír Mináč


Ochrana pr rody
Ochrana prírody ročník ZŠ

 • Územná ochrana-národné parky

  - chránené krajinné oblasti

  - štátne prírodné rezervácie

 • Chránené prírodné objekty - jaskyne, bralá, stromy

 • Druhová ochrana - chránené rastliny

  - chránené živočíchy


N rodn parky

Sú to najväčšie, prísne chránené územia s prírodou, čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

NÁRODNÉPARKY

 • TANAP – Tatranský národný park

 • Národný park Nízke Tatry

 • Národný park Malá Fatra

 • Národný park Veľká Fatra

 • Národný park Slovenský raj

 • Národný park Slovenský kras

 • Pieninský národný park

 • Národný park Poloniny

 • Národný park Muránska planina


Tanap
TANAP čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

Tatranský národný park

 • Naše najvýznamnejšie chránené územie

 • Poloha: sever Slovenska

 • 3 časti: Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianske Tatry

 • Prírodné zaujímavosti: štíty, doliny, vodopády, plesá

 • Belianska jaskyňa

 • Typické živočíchy: kamzík, svišť, orol

 • Vzácne rastliny: plesnivec alpínsky, horec bodkovaný


N zke tatry
Nízke čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.Tatry

Náš najrozľahlejší národný park

Poloha: stred Slovenska

Najvyšší vrch: Ďumbier (2046 m)

Salašnícky chov oviec

Demänovské jaskyne, Bystrianska jaskyňa

Vzácne živočíchy: jasoň červenooký, svišť

Vzácne rastliny: poniklec slovenský, večernica slovenská


Mal fatra

Pohorie rozdelené Váhom na dve časti čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

Poloha: sever Slovenska západne od Tatier

Najvyšší vrch: Veľký Kriváň (1707)

Najnavštevovanejšia časť: Vrátna dolina

Vrch Rozsutec

Výskyt živočíchov: rys, vlk, medveď

Vzácne rastliny: horcokvet Clusiov, iskerník alpínsky

Malá Fatra


Ve k fatra

Poloha: stred Slovenska západne od Nízkych Tatier čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

Najvyšší vrch: Ostredok (1592 m)

Harmanecká jaskyňa

Vlkolínec – rezervácia ľudovej architektúry

Vzácne živočíchy: fuzáč alpský, tetrov, hlucháň, netopier, rys

Vzácne rastliny: tis obyčajný, cyklámen fatranský, mak alpínsky, rosička okrúhlolistá

Veľká Fatra


Slovensk raj

Poloha: východ Slovenska v Slovenskom rudohorí čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

Prírodné zaujímavosti: planiny, rokliny, tiesňavy, vodopády

Dobšinská ľadová jaskyňa

Výskyt živočíchov: bocian čierny, krkavec čierny, dudok, rys, vydra

Vzácne rastliny: zvonček karpatský, poniklec slovenský, prvosienka holá

Slovenský raj


Slovensk kras
Slovenský Kras čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

 • Naše najkrajšie a najrozsiahlejšie krasové územie

 • Poloha: juh Slovenska

 • Prírodné zaujímavosti: krasové planiny, jaskyne a priepasti

 • Domica, Gombasecká , Ochtinská aragonitová a Jasovská jaskyňa

 • Výskyt živočíchov: jašterica, plch, sokol, rys

 • Vzácne rastliny: rumenica turnianska, veternica lesná, zvonček karpatský, šafran karpatský, kosatec sibírsky


Pieniny

Náš najmenší národný park čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

Poloha: severovýchod Slovenska

Pltníci na Dunajci

Tri koruny (982 m)

Jaskyňa Aksamitka

Červený kláštor

Výskyt živočíchov: kobylka vrchovská, bocian čierny, vydra riečna

Vzácne rastliny: borievka netatová, chryzantéma pieninská, horčičník pieninský

Pieniny


Poloniny

Poloha: severovýchod Slovenska čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

v Bukovských vrchoch

Prírodné zaujímavosti: najrozsiahlejší jedľovo-bukový prales, lúky, rašeliniská, mokré lúky, slatiny

Výskyt živočíchov: mlok veľký, salamandra škvrnitá, haja červená

Vzácne rastliny: iskerník karpatský, fialka dácka, kosatec sibírsky, čemerica purpurová

Poloniny


Mur nska planina

Krasová náhorná planina čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

Poloha: stred Slovenska v Slovenskom rudohorí

Náš najväčší žulový masív - Sihliansky

Najvyšší vrch: Fabova hoľa (1439 m)

Zrúcanina Muránskeho hradu

Chov koní

Výskyt živočíchov: mlok, rosnička, výr skalný

Vzácne rastliny: lykovec muránsky, horcokvet Clusiov, poniklec

Muránska planina


N mety na pr cu iakov
Námety na prácu žiakov: čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

 • Prineste pohľadnice alebo výstrižky z časopisov a urobte nástenku

 • Prineste fotografie z vlastnej návštevy niektorého z národných parkov

 • Napíšte slohovú prácu o návšteve niektorého z národných parkov

 • Vypracujte projekt o niektorom z národných parkov

 • Zamyslite sa, čo môžete urobiť pre ochranu prírody vo vašom okolí


Zoznam informa n ch zdrojov
Zoznam informačných zdrojov: čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.

 • Metodická príručka k vlastivede pre 3. roč. ZŠ

 • Metodická príručka k vlastivede pre 4. roč. ZŠ

 • M. Tesák a kol. – Krásy a vzácnosti slovenskej prírody

 • www.infovek.sk

 • www.funny.sk

  Vyhľadávač www.google.sk

 • Obrázky Clip Art


Akujem za pozornos
Ďakujem čo najmenej pozmenenou a ovplyvňovanou človekom.za pozornosť!

 • KONTAKT:Mgr. Martina DIANOVÁ

  ZŠ Saratovská 85

  LEVICE

  e-mail: dianova@pobox.sk