Összetartó közösség, egészségesebb ember - PowerPoint PPT Presentation

sszetart k z ss g eg szs gesebb ember n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Összetartó közösség, egészségesebb ember PowerPoint Presentation
Download Presentation
Összetartó közösség, egészségesebb ember

play fullscreen
1 / 15
Összetartó közösség, egészségesebb ember
47 Views
Download Presentation
natalie-lucas
Download Presentation

Összetartó közösség, egészségesebb ember

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Összetartó közösség, egészségesebb ember Dávid Beáta, PhD. bea.david@ella.hu EDUVITAL- Tudományos Újságírók Klubja 2012.november 26.

 2. Mit tudunk?

 3. 1.Társadalmi csoportok közti jövedelemkülönbségek nagysága összefügg a népesség egészségi állapotával, életminőségével. 2. A társadalmi kohézió – az az összetartó erő, ami egy adott közösség tagjai számára a társadalmi rendszer és egymás jóléte iránti elkötelezettség és felelősség érzéséből fakad – védi az egyén egészségét. 3. A valahová tartozás érzése, az egyén fontosságának elismerése illetve annak tudata, hogy az egyént szeretik és törődnek vele, komoly védelmet nyújt a betegségekkel szemben. A társas támogatás nélkül, izoláltan élő emberek halálozási aránya két-háromszor magasabb a támogatást élvezőkénél. (Wilkinson, Kawachi, Putnam, Marmot, Sarason, Kaplan, Cassel stb.)

 4. Bizalom ellenségesség Társadalmi tőke Társas támogatás Személyes kapcsolatok Személyes kapcsolatok Társadalmi kohézió Civil/egyházi Közösségi részvétel Összetartó szomszédság

 5. Mit látunk, mit mérünk?

 6. Bizalom (%) Forrás: TÁRKI 2009, Magyarország 0-10-es skálán átlag 4, összes bevont ország 4,5, elsők: Svájc, Írország, UK

 7. A civil társadalmi aktivitás szintje néhány európai országban 2005-2008 (World Value Survey)

 8. Integráció

 9. Barátok számának alakulása

 10. Bizalmas kapcsolatok alakulása 1999-2011 (%) 2000 után bizalmasok száma nő, a nem rokoni kapcsolatok jelentősége nő – a rokonoké pedig csökken

 11. Bizalmas kapcsolati hálók összetétele 1999-ben, 2004-ben és 2011-ben (%) Házastárs szerepe csökken - férfiaknál inkább, Szülő - nőknek fontos, férfiaknak kevésbé; Gyermek – nőknél látványos csökkenés; Barát - férfiaknál nagyon , de a nőknek is

 12. Mit tegyünk?

 13. Vegyetek erőt magatokon És legelőször is A legegyszerűbb dologhoz lássatok – Adódjatok össze, Hogy roppant módon felnövekedvén, Az Istent is, aki végtelenség, Valahogyan megközelítsétek. Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is, Mintha sok 1-es volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak És csudálkozik módfölött az irka, Hogy mindegyik csak magára gondol, Különb akar lenni a többinél S oktalanul külön hatványozódik, Pedig csinálhatja a végtelenségig, Az 1 ilyformán mindig 1 marad És nem szoroz az 1 és nem is oszt. József Attila: A számokról (1924 első fele)

 14. Köszönöm a figyelmet!