EKONOMİK KALKINMA İÇİN MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKONOMİK KALKINMA İÇİN MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKONOMİK KALKINMA İÇİN MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ

play fullscreen
1 / 9
EKONOMİK KALKINMA İÇİN MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ
164 Views
Download Presentation
natalie-lucas
Download Presentation

EKONOMİK KALKINMA İÇİN MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PANEL EKONOMİK KALKINMA İÇİN MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ 23 NİSAN 05

  2. PETKİM

  3. KİT’LERDE MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ...1 • BAŞLANGIÇTA YASA ve İLGİLİ MEVZUATLAR GEREĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİYLE İLGİLİ BİR AMAÇ OLMAKSIZIN OLUŞTURULMUŞTUR. • KİT’LER BAŞLANGIÇTA, YASAL NEDENLERLE TEK DÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASINDA ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINA GÖRE ÖNDE OLMUŞTUR. • FAKAT, YÖNETİM MUHASEBESİ ve FİNANS YÖNETİMİ ANLAYIŞIYLA BİR FİNANSAL RAPORLAMA HEDEFLENMEMİŞTİR.

  4. KİT’LERDE MUHASEBE ve DENETİM SİSTEMLERİ...2 • BU NEDENLE FİNANSAL KONTROL, ANALİZ ve DENETİM SİSTEMLERİ GELİŞMEMİŞTİR. DOLAYISIYLA HESAP PLANLARININ OLUŞUMUNDA BU HUSUSLAR DİKKATE ALINMAMIŞTIR. • BÜTÇE SİSTEMLERİ YÖNETİM KARAR ALMA ARACI OLARAK GÖRÜLMEYİP, GİDERLERİN (ÖDENEKLERİN) KONTROL ARACI OLARAK KULLANILMIŞTIR.

  5. KİT STATÜSÜNDE SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ HALKA AÇIK BİR ŞİRKETTEKİ DENETİMLER • SPK’NA GÖRE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM • MALİYE BAKANLIĞI – VERGİ DENETİMLERİ • HAZİNE KONTROLÖRLERİ • SPK UZMANLARININ DENETİMİ • SSK DENETİMLERİ • GÜMRÜK ve BENZERİ DENETİMLER

  6. MUHASEBE DENETİMLERİ VERGİ GELİRLERİNİN KAYBI veya KAZANCI YAKLAŞIMIYLA OLMAMALIDIR DOLAYLI VERGİLERİN DOLAYSIZ VERGİLERDEN YÜKSEK OLDUĞU, EFEKTİF VERGİ YÜKÜ BAKIMINDAN DÜNYADA ÜST SIRALARDA OLAN ÜLKEMİZDE, ŞİRKETLERİN DENETİMLERİNDE; • FİNANSAL YAPILARI • BORÇ SERVİSLERİ • ORTAKLARIN BÜYÜME ve TEMETTÜ BEKLENTİLERİ • ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLANAN KATMA DEĞER DİKKATE ALINMALIDIR.

  7. ÖLÇÜLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUM YBS & KARAR FİNANS CRM SÜREKLİLİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZLENEBİLİRLİK LOJİSTİK STRATEJİKPLANLAMA Merkezli Altyapı TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜRETİM AR-GE PAZAR ÖLÇME PROJE YÖNETİMİ BİLGİ YÖNETİMİ YATIRIM YÖNETİMİ

  8. SONUÇ VE ÖNERİLER ..1 MUHASEBE ve BÜTÇE SİSTEMLERİ • ÖLÇÜLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE VERİ SAĞLAYABİLMELİDİR. DENETİMLERİN DE HEDEFİ KURUMSAL VERİMLİLİK BAZINA OTURTULMALIDIR.

  9. SONUÇ VE ÖNERİLER..2 EKONOMİK KALKINMA; • HEDEFLERİ BELLİ • VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜLEBİLEN • DENETİM SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMUŞ KURUMLARLA MÜMKÜNDÜR.