Download
innl ring av spor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innlæring av spor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innlæring av spor

Innlæring av spor

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Innlæring av spor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innlæring av spor

 2. Målsetning for leksjonen • Etter endt leksjon skal du kjenne til forskjellige treningsmetoder/variasjoner for sportrening.

 3. Det er mange måter å trene spor på • Det merkelige er at de fleste metodene virker… :-) • Forskjellene går mer på HVORDAN hunden følger sporet fra A til B

 4. Forskjellige sporhunder • NBF / SBK • IPO • Politi • Militæret • Redningshunder • Aktivisering

 5. Hva er en ”bra sporhund”? • Hva som er en bra sporhund varierer etter hva den skal brukes til. • En ”bra sporhund” er en hund som sporer slik at eieren er fornøyd.

 6. Hoveddeler • Følge sporet • Sporoppsøk • Markering av gjenstander • Trening for hundefører (ukjente oppgaver)

 7. Utfordringer i et spor • Alder (5 min til 24 timer) • Lengde (50 m til 15 km) • Hvem har gått sporet? (fører, kjentfolk eller fremmede?) • Antall vinkler, hvor tett, hvor spisse osv? • Terreng (flatt eller bratt) • Beferdet eller jomfruelig terreng • Underlag (skog, fjell, grus, asfalt) • Værforhold (temperatur, vind, luftfuktighet) • Gjenstander (små eller store) • Forstyrrelser • Klønete hundefører :-)

 8. Vanlige innlæringsmetoder • Godbitspor • Spontanspor • Klikkerspor • Slepespor • Forfølgelsesspor • Scent in a Bottle (SIAB) • Serpentinspor OBS: Husk at alle disse navnene er ”samlebegrep” - ikke betegnelser på identiske metoder

 9. Dimensjoner / variasjoner i sportreningen • Detaljer i den praktiske treningen er som regel viktigere enn navnet på metoden (samlebetegnelsen).

 10. 1. Hvor mye påvirkning / hjelp? • Hunden ser sporlegger gå ut • Hunden ser fille el.l. bli slept langs bakken • Tid mellom påvirkning og påsett? • Direkte påsett i sporstarten (men hunden har ikke sett at sporet ble lagt) • Spontanspor (gå på tur og krysser sporet ca. 90 grader)

 11. 2. Hvordan belønnes sporet? • Godbiter i sporet • Sporpinner i sporet • Leker/morsomme gjenstander i sporet • Figurant i slutten • Klikk + belønning fra fører • Kombinasjon av flere av disse? • Hvor ofte? (kun i slutten eller flere belønninger i løpet av sporet?)

 12. 3. Bruk av sporline • Kort line, holder konsekvent igjen hunden når den løfter nesa eller går på utsiden av sporet • Lar hunden spore helt fritt i lang line • En mellomting mellom disse to ytterpunktene

 13. 4. Underlag i innlæringen • Asfalt • Gress • Jord • Skog

 14. 5. Hvordan få hunden til å søke med lav nese i primærsporet (i den grad man ønsker slik nøyaktighet)? • Kjøre godbitspor (lenge) • Legge spor med hyppige vinkler eller i bratt/kronglete terreng • Kjøre gamle spor eller spor på vanskelige underlag • Bruke påvirkning for derved å få høyere intensitet og nøyaktighet • Pavlov-styring (bare gå spor når hunden er rolig) • Sporlinestyring - hunden kommer bare framover når den sporer midt i sporet med lav nese.

 15. 6. Hvordan styre tempoet opp/ned? • Lengde på sporet? • Påvirkning eller ikke? • Rolig eller intens belønning? • Hvor tett mellom gjenstandene? • Pavlov-styring? • ”NATO-løkke” :-(

 16. 7. Hvordan opprettholde hundens ”motivasjon” for sporarbeidet? • Sørge for bra belønning ved funn av sporgjenstander + øke lengden gradvis. • Legge figurant eller morsomme gjenstander (eller mat) direkte i sporet • Kjøre påvirkning • Kjøre korte spor • Legge ”interessante” spor (i nye terreng osv) • Deprivering

 17. Innlæring av markering på gjenstander • Apportering • Ligg/sitt-markering

 18. 1. Hvordan belønne markeringen? • Lære hunden at gjenstanden er ”morsom” (gjenstandsinteresse) • Lære hunden å utføre en bestemt adferd ved gjenstanden (apportere eller ligge) som forsterkes av fører (med godbit eller lek). • Kombinasjon av 1 og 2

 19. 2. Hvordan introdusere gjenstander i sporet • Start med store/morsomme gjenstander med en gang - gjør dem gradvis mindre etterhvert. • Tren markeringen separat og kjør kun med forholdsvis små gjenstander i sporet når du først begynner med dette (evt ”plukkepauser” først). • Kombinasjon små sporgjenstander + morsom sporslutt • Kombinasjon små sporgjenstander + godbiter

 20. Innlæring av sporoppsøk • Kjør direkte påsett i starten, introduser sporoppsøket senere • Kjør korte sporoppsøk helt fra starten av treningen (øk lengden gradvis) • Kjør relativt lange sporoppsøk helt fra starten (varier lengden etterhvert)

 21. Hvordan lære inn sporoppsøket? Med påvirkning • Se sporlegger gå ut • Se sporlegger stå i startpunktet (men viser ikke retning) • Slepe fille langs bakken • Tid fra påvirkning til sporpåsett

 22. Hvordan lære inn sporoppsøket? Uten påvirkning • 90 graders påsett • 45 graders påsett • Avstand til sporet? • Med tydelig kommando eller bare ”gå på tur”?

 23. Hvordan forsterke sporoppsøket • Vanlig spor etter oppsøket eller kun kort spor? • Fig/morsom gjenstand i slutten • Godbiter begynner etter 1-10 meter • Gjenstand etter 5-50 meter • Eier klikker og belønner etter 1-10 meter (når hunden har valgt riktig vei) • Eier roser riktig vei og lar hunden fortsette sporet • Eier holder kjeft

 24. Hva når hunden tar feil vei i sporoppsøket? • Holde igjen hunden i lina og vente til den snur • La hunden følge sporet feil vei til sporet stopper (f.eks. ved bilvei eller rett inn i bilburet) • Gi hunden en ny sjanse på samme spor • Ikke gi hunden en ny sjanse på samme spor hvis den velger feil vei • Kjefte på hunden

 25. Noen meget generelle anbefalinger fra Morten :-) • Bestem deg for hvordan du ønsker at hunden din skal spore, og legg opp treningen deretter. • Planlegg treningen din - ikke bare ”dra ut i skogen for å spore” • Unngå lure-løsninger (dvs løsninger som ikke har langsiktig effekt) • Tren inn markeringen separat før du introduserer gjenstandene i sporet • Sporoppsøk er en vanskelig diskrimineringsoppgave som krever MANGE repetisjoner. • Push grensene så snart hunden din sporer bra.

 26. Oppsummering Spor er tøft. Rundering er for pyser! :-)