Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE : N ová generace ISO/IEC 9126 & 14598. Prof. RN Dr. Ji ří Van íč ek , Předseda České technické normalizační komise pro IT Česká zemědělská universita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof rn dr ji van ek p edseda esk technick normaliza n komise pro it

Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktuSQuaRE: Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598

Prof. RNDr. Jiří Vaníček,

Předseda České technické normalizační komise pro IT

Česká zemědělská universita v Praze,

Provozně ekonomická fakulta,

katedra informačního inženýrství

vanicek@pef.czu.cz,http://kii.pef.czu.cz/~vanicek


Produkt v robek slu ba nebo kombinace v robku a slu by
Produkt produktu = výrobek, služba nebo kombinace výrobku a služby

 • JAKOST = míra, do které produkt uspokojuje dané (obecně přijaté) nebo stanovené (zvlášť vyžádané) potřeby, za předpoklady využívání produktu stanoveným způsobem (ISO 8402: 1994)

 • Jakost závisí na potřebách uživatele

 • To, co nepotřebujeme, jakost nezvyšuje

 • Volba je vždy kompromisem mezi jakostí a cenou


Charakteristiky jakosti sw is relativn se nep ekr vaj c pohledy na jakost
Charakteristiky jakosti SW (IS) produkturelativně se nepřekrývající pohledy na jakost

 • Funkčnost (functionality)

 • Bezporuchovost (reliability)

 • Použitelnost (usability)

 • Účinnost (efficiency)

 • Udržovatelnost (maintainability)

 • Přenositelnost (portability)


Podcharakteristiky a atributy prediktory jakosti

atribut produktu

subcharakteristika

charakteristika

Vnější atributy

Vnitřní atributy

Podcharakteristiky a atributy - prediktory jakosti

Charakteristiky se dále dělí na podcharakteristiky.

Podcharakteristiky mají:

 • vnější atributy

 • vnitřní atributy (prediktory)


Jakost je t eba hodnotit objektivn
Jakost je třeba hodnotit objektivně produktu

K tomu je nutné aby atributy byly

měřitelné

Zobrazení, které atributu přiřazuje číslo (nebo jinou formální hodnotu)

se nazývá měření.

Výsledkem měření je míra atributu


Mezin rodn normalizace
Mezinárodní normalizace produktu

 • ISO/IEC JTC1 - Informační technologie

 • SC7 - Softwarové inženýrství

 • WG6 - Měření a hodnocení jakosti

  Obecné mezinárodní normy v oblasti IT se beze změny přebírají jako evropské normy i jako české normy.

  Při ČSNI:

 • TNK 20 - Informační technologie

 • TNK 42 - Výměna dat


Ada iso iec sn 9126 it jakost softwarov ho produktu
Řada ISO/IEC (ČSN) 9126 produktuIT - Jakost softwarového produktu

 • 9126-1 Model jakosti

 • 9126-2 TR - Vnější metriky

 • 9126-3 TR Vnitřní metriky

 • 9126-4 TR Metriky pro jakost použití

 • (9126-5 Základní softwarové metriky)


Ada iso iec sn 14598 it hodnocen produktu
Řada ISO/IEC (ČSN) 14598 produktuIT - Hodnocení produktu

 • 14598-1 Obecný přehled

 • 14598-2 Plánování a řízení

 • 14598-3 Postup pro řešitele

 • 14598-4 Postup pro akvizitéra

 • 14598-5 Postup pro nezávislého hodnotitele

 • 14598-6 Dokumentace vyhodnocovacích postupů


Hodnocen produktu

Vynikající produktu

(převyšuje požadavky)

M1

Vyhovující

(plánovaná jakost)

Výpočet

f(M1, M2, …, MN)

M2

Minimálně přijatelné

M3

f

M4

Nevyhovující

úroveň

měřené hodnoty

Hodnocení produktu

Pro každou charakteristiku zvlášť


Hlavn nedostatky sou asn ho stavu norem pro jakost sw is
Hlavní nedostatky současného stavu norem pro jakost SW (IS)

 • Metrik je navrženo příliš mnoho (přes 200), není jasné, které kdy vybrat

 • Není jasné jak formulovat potřeby převést do měřitelných požadavků

 • Není jasné kterou „jakost“ zkoumat?

  Zda vnitřní (prediktory jakosti)

  vnější (jakost produktu)

  nebo jakost užití produktu (včetně „jakosti uživatele)


Square krom odstran n nedostatk slibuje
SQuaRE (IS)kromě odstranění nedostatků slibuje:

 • Vytvořit jednotnou architekturu řady norem a vytvořit zastřešující příručku

 • Soustavu norem vhodně očíslovat

 • Vytvořit příručku pro to jak užívat metriky

 • Definovat primitiva pro měření -

  prvky měřené přímo (čas, počet, kategorie)

 • Zavést metriky pro objektivizaci požadavků na jakost


Square archite ktura
SQuaRE (IS): Architektura

2501n

Oddíl modelu jakosti

2500n

Obecný oddíl

jakosti SW produktu

2503n

2504n

Oddíl požadavků na jakost

Oddíl vyhodnocování jakosti

Obecný přehled a

příručka pro SQuaRE

Plánování a řízení

jakosti

2502n

Oddíl metrik pro jakost

SQuaRE


2500 n obecn odd l jakosti softwarov ho produktu
2500 (IS)n: Obecný oddíl jakosti softwarového produktu

2500n: Jakost softwarového produktu

25000: Obecný přehled a příručka pro SQuaRE

Zastřešující dokument

Model architektury SQuaRE, terminologie (ze stávající normy 14598-1

Přehledné informace podle normy 9126-1.

25001: Plánování a řízení

Předpokládá se převzetí stávající normy 14598-2


2501 n odd l modelu jakosti
2501 (IS)n: Oddíl modelu jakosti

2501n: Model jakosti

Zatím plánován jediný dokument

Převod požadavků na metriky a odkazy na relevanyní normu a dokumenty

25010: Model jakosti

Stávající 9126-1 bez výkladu jednotlivých metrik, avšak doplněný o příručku, jak tento model používat


2502n odd l metrik pro jakost
2502n (IS): Oddíl metrik pro jakost

2502n: Metriky pro jakost

From 9126-1 and 9126-2,-3,4 common parts

25020: Referenční model a příručka k metrikám

25021: Primitiva pro měření

stávající 9126-3

25022: Vnitřní metriky

stávající9126-2

25023: Vnější metriky

stávající 9126-4

25024: Metriky jakosti použití

stávající14598-6

25025: Dokumentace vyhodnocovacích postupů


2503n odd l po adavk na jakost
2503n: (IS)Oddíl požadavků na jakost

2503n: Požadavky na jakost

Jediná norma, spojená s příručkou

25030: Požadavky na jakost

Obecná příručka pro formulaci požadavků

Požadavky na požadavky na jakost

Požadavky na jakost použití

Vnější požadavky na jakost

Vnitřní požadavky na jakost


2504n odd l vyhodnocov n jakosti
2504n: (IS)Oddíl vyhodnocování jakosti

2504n: Vyhodnocování jakosti

25040: Přehled o vyhodnocování jakosti

Modifikované 14598-1

25041: Proces projektanta

Pohled řešitele

25042: Proces akvizitéra

Pohled toho, kdo poptává produkt uživatele nebo systémového integrátora

25043: Proces hodnotitele

Nezávislé „třetí“ strany


M obavy z mo n ch chyb nedostatk projektu square
Mé obavy z možných chyb nedostatků projektu SQuaRE (IS)

 • Snaha vytvořit 250xx s co nejmenší námahou. Převzít nesourodé 9126-1 až 4

  a 14598-1 až 6 s minimálními změnami

 • Snaha o redukci jakosti na funkcionalitu, respektive vyvést funkční požadavky mimo jakost

 • Podcenění zásad teorie měření

 • Různorodá průprava a cíle členů řešitelského týmu a malá ochota korigovat své vlastní představy a názory. Snaha prosadit partikulární zájmy


Prof rn dr ji van ek p edseda esk technick normaliza n komise pro it

procesní normy + : (IS)

Známější

Nejen pro SW a IT

Větší zájem výrobců

(u nás trh převládá dodavatele)

Lze získat atest

Produktové normy +:

Nízká povědomost

Jakost není dosud pro zákazníka často prioritou

Trh dodavatele

Uživatelé neznají potřeby

Neexistují obecné atesty

Normy pro jakost procesu vývoje (řada 9000 nově100xx)versusnormy pro jakost produktu (řady 9126, 14598 nově 250xx)


E en pro ve ejnou spr vu
Řešení pro veřejnou správu: (IS)

Péče o jakost akvizicí je důležitá pro účelné vynakládání veřejných prostředků

 • Ministerstvo informatiky (dříve ÚVIS) pověřuje atestační střediska, která prověřují shodu se standardy ISVS, sdíleným rozhraním ISVS, ale také jakost produktů získávaných pro veřejnou správu

 • Atestační střediska mohou nabízet služby i mimo veřejnou správu, atest by měl být zájmem dodavatele

  seznam pověřených viz atestačních středisek viz www.micr.cz