Dwa 2
Download
1 / 20

DWA 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

DWA 2. Lesson 01. Modularnost i funkcije. Deklaracija funkcije Ispis i vraćanje rezultata funkcije Slanje argumenata funkciji Slanje argumenata po referenci Uključivanje blokova koda i biblioteka funkcija Doseg varijabli funkcija. 1. Deklaracija funkcije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DWA 2' - nassor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dwa 2

DWA 2

Lesson 01


Modularnost i funkcije
Modularnost i funkcije

 • Deklaracija funkcije

 • Ispis i vraćanje rezultata funkcije

 • Slanje argumenata funkciji

 • Slanje argumenata po referenci

 • Uključivanje blokova koda i biblioteka funkcija

 • Doseg varijabli funkcija


1 deklaracija funkcije
1. Deklaracija funkcije

 • function imeFunkcije() { // kod }

 • function imeFunkcije($argument) { // kod }

 • function imeFunkcije($arg1,$arg2) {// kod }

 • function imeFunkcije($polje) { // kod }

 • function imeFunkcije($opcionalni=1){//kod}

 • function imeFunkcije($argument,$opc=1)...


Vje be
Vježbe

 • Napišite 5 različitih deklaracija funkcija

 • Proizvoljni nazivi funkcija

 • Proizvoljan broj argumenata

 • Kod ne pisati

  • staviti samo:

   {

   // kod

   }

  • zadnja vitičasta nikada ne smije biti u istom retku sa komentarom!

  • greška “unexpected $end” je siguran znak da neka vitičasta zagrada nije zatvorena !!!


Pisanje i itanje dokumentacije
Pisanje i čitanje dokumentacije

 • resource fopen ( string $filename , string $mode [, bool $use_include_path = false [, resource $context ]] )

  • Prije naziva funkcije ide tip varijable koju funkcija vraća (“void” ako ne vraća ništa)

  • Naziv funkcije

  • Tip varijable obaveznog argumenta + argument

  • Tip varijable drugog obaveznog argumenta + argum.

  • U uglatim zagradama idu opcionalni argumenti


Vje be1
Vježbe

 • Pronađite deklaracije 5 različitih sistemskih funkcija php jezika koje smo do sada koristili i prema dokumentaciji napišite ispravne pozive tih 5 funkcija


2 vra anje rezultata funkcije
2. Vraćanje rezultata funkcije

 • Funkcija može ispisati ili vratiti rezultat

 • Poziv funkcije koja sama ispisuje rezultat

  // kod

  zaglavljeStranice();

  // kod

 • Ako želimo da funkcija vrati rezultat u kod funkcije treba staviti return $povratni_rezultat

 • Poziv funkcije koja vraća rezultat

  // kod

  $rez = pitagora($a,$b);

  // kod

 • Funkcije mogu vraćati polja (array) i objekte (resurse) poput recordseta ili veze na bazu podataka!


Vje be2
Vježbe

 • Napišite 2 funkcije koje same ispisuju rezultat i pozovite ih.

 • Napišite 2 funkcije koje vraćaju rezultat i dohvatite njihovu vrijednost u varijable, pa ispišite njihovu vrijednost


3 slanje argumenata funkciji
3. Slanje argumenata funkciji

 • Funkciji se može poslati neograničen broj argumenata različitih tipova

 • Da bi funkcija prihvatila argumente oni moraju biti navedeni u deklaraciji funkcije

  function tablica($r,$s) { // kod funkcije }

  $a = $_GET[‘redak’];

  $b = $_GET[‘stupac’];

  tablica($a,$b);

 • Unutar funkcije možemo koristiti samo $r i $s!

 • Vrijednost $r = $a, a vrijednost $s=$b


Vje be3
Vježbe

 • Napišite funkciju tablica() koja prihvaća dva rgumenta (željeni broj redaka i stupaca) te ispisuje HTML tablicu sa željenim brojem redaka i stupaca

 • Napišite funkciju potenciraj() koja prihvaća dva argumenta (broj koji se potencira i potenciju) te vraća rezultat u varijablu


4 slanje argumenata po referenci
4. Slanje argumenata po referenci

 • Poseban slučaj kada želimo izmjeniti vrijednost varijable bez vraćanja podataka iz funkcije

  function potenciraj(&$broj,$potencija=2)

  $a=3;

  potenciraj($a);

  echo $a; // 9

 • Može prouzročiti bug-ove koje je vrlo teško uočiti


5 uklju ivanje blokova i biblioteka
5. Uključivanje blokova i biblioteka

 • Moderne web aplikacije koriste uzorke (patterns) koji predviđaju visoku modularizaciju koda

  • dijeljenje koda u više datoteka

  • posebne datoteke za svaku klasu

  • posebne datoteke za skupine pomoćnih f-ja

  • posebne datoteke za sučelje aplikacije

  • ...


5 uklju ivanje blokova i biblioteka1
5. Uključivanje blokova i biblioteka

 • Za povezivanje (uključivanje) vanjskih datoteka koristimo 4 ugrađene funkcije

  • include(‘ime_datoteke.htm’);

  • include_once(‘ime_datoteke.htm’);

  • require(‘ime_datoteke.htm’);

  • require_once(‘ime_datoteke.htm’);

 • include – ako ne uspije = WARNING

 • require – ako ne uspije = FATAL ERROR


5 uklju ivanje blokova i biblioteka2
5. Uključivanje blokova i biblioteka

 • Datoteke mogu sadržavati samo komad HTML, CSS ili JS koda (npr. html zaglavlja i podnožja stranice)

 • U tom slučaju kod ne smije biti zatvoren u <?php i ?> oznake

  • header.inc

   • <html><head><title>Naslov</title></head>

  • uključujemo u glavnu stranicu index.php

   // kod

   include(‘header.inc’);


5 uklju ivanje blokova i biblioteka3
5. Uključivanje blokova i biblioteka

 • Datoteke mogu sadržavati deklaracije klasa ili funkcija

 • U tom slučaju se najčešće radi poddirektorij “classes” ili “functions”, a datoteke u tom direktoriju dobivaju nazive prema nazivu klase ili skupini funkcija

 • Npr.

  index.php

  classes/

  Person.php

  Department.php

  functions/

  database.php

  math.php


5 uklju ivanje blokova i biblioteka4
5. Uključivanje blokova i biblioteka

 • Ako sadrži klasu ili funkciju sadržaj datoteka koje se uključuju mora biti zatvoren u <?php i ?> blokove

 • Npr. u datoteci Person.php

  <?php

  class Person { // kod }

  ?>


Vje be4
Vježbe

 • Napravite jednostavan HTML dizajn stranice sa zaglavljem, središnjim dijelom i podnožjem

 • Razdijelite HTML kod zaglavlja od ostatka kod i spremite ga u zasebnu datoteku

 • Isto za podnožjem

 • Napravite PHP datoteku u koju ćete uključiti obje datoteke a između njih generirajte neki sadržaj (npr. ispis 10 brojeva u petlji ili sl.)

 • Možemo li to napraviti ako HTML dizajn sadrži tablice? (<table><tr><td>.....</td></tr></table>)


6 doseg varijabli funkcija
6. Doseg varijabli funkcija

 • Varijable deklarirane unutar klase ili funkcije nisu vidljive izvan funkcije

 • Varijable deklarirane izvan klase ili funkcije nisu vidljive unutar klasa ili funkcija

 • Svaki blok koda u PHP-u je zaseban

 • Varijable činimo dostupnima korištenjem ključne riječi global $ime_var


6 doseg varijabli funkcija1
6. Doseg varijabli funkcija

 • Primjer:

  $c = mysql_connect(‘server’,’user’,’pas’,’baza’);

  function getPerson()

  {

  global $c;

  // upit u bazu

  }

 • i obratno...ali se to rijetko radi...


Vje be5
Vježbe

 • Napravite PHP datoteku koja na početku definira nekoliko varijabli.

 • Deklarirajte neku funkciju i pokušajte pristupiti tim varijablama

 • Dodajte ključnu riječ global ispred varijabli

 • Pokušajte ponovno

 • Pokušajte obratno (deklarirajte varijablu unutar funkcije.....)


ad