Osaa auttaa, osaa pelastaa. - PowerPoint PPT Presentation

nasnan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osaa auttaa, osaa pelastaa. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osaa auttaa, osaa pelastaa.

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Osaa auttaa, osaa pelastaa.
124 Views
Download Presentation

Osaa auttaa, osaa pelastaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Osaa auttaa, osaa pelastaa.

 2. Under Rödakorsveckan • Uppmuntrar vimänniskor atthjälpa behövande. • Bjuder vi in människor att blinya medlemmar i våra första hjälpen-grupper. • Motiverar vi människor att skaffa sig kunskaper i första hjälpen på våra kurser. Tatu Blomqvist

 3. Under Rödakorsveckan • Samlar vi in medel för verksamheten i hemlandet, till exempel för första hjälpen -grupper, genom insamlingen Bättredag. • Ber vi människorbli medlemmari Röda Korset. Tatu Blomqvist

 4. Rödakorsveckan

 5. Tre evenemangsmodeller Att kunna hjälpa-tävlingen • För alla avdelningar. • Lätt att genomföra var som helst. • Fungerar också utan frivilliga. Känn till innehållet i enförsta hjälpen-väska • För alla avdelningar. • Lätt att genomföra var som helst. • Det behövs minst tre frivilliga varav en kan ge första hjälpen. Kunskapsbanan Att kunna hjälpa, att kunna rädda • En aktivitetsbana med kontroller som låter stora allmänheten pröva på första hjälpen. • För avdelningar med en stark gruppverksamhet i första hjälpen • S-marketar, skolor, läroanstalter.

 6. Att kunna hjälpa -tävlingen • Några frågor för att testaförsta hjälpen-kunskaper. • Bland deltagarna utlottaspriser, bl.a. förstahjälpen-produkter ellerS-gruppens produkter. • Deltagarnas kontakt-uppgifter samlas in förmarknadsföring avfhj-gruppverksamheten,fhj-kurser etc. • Blanketterna returnerastill centralbyrån där dragningen sker. Tatu Blomqvist

 7. Känn till innehållet i en första hjälpen -väska • Första hjälpen -väska som man kan bekanta sig med under handledning. • Varningstriangel att sätta ihop. • Att kunna hjälpa -tävlingen. • Öppna första hjälpen -väskan och berätta att du förevisar dess innehåll. Be personen hitta säkerhetsskäraren och fråga var i bilen den skall placeras. • Närmare direktiv får du i samband med materialbeställning. Tatu Blomqvist

 8. Kunskapsbanan Att kunna hjälpa,kunna rädda • Ring nödnumret • Smärta i bröstet • Cirkulationsstörning i hjärnan • Stoppa näsblod • Sår i handen • Främmande föremål i luftvägarna • Första hjälpen till personsom ligger på marken • Att kunna hjälpa -tävlingen • Känn till innehållet i en fhj-väska • Varningstriangel att sätta ihop • Avdelningarna kan välja önskat kontrollalternativ. • Kontrollbeskrivning och illustrerade anvisningar finns vid varje kontroll. Tatu Blomqvist

 9. Kampanjmaterial • Allt material kanbeställas via webbutikenrodakorsbutiken.fieller per post påbeställningsblanketteni kampanjbrevet. • Beställningar(tas emot) från 1.3.2014 till11.4.2014. • OBS! Första hjälpen -väskor, varningstrianglar, Att kunna hjälpa-roll ups och avdelningsboxar måste beställas senast 21.3.2014.

 10. Samarbete med S-gruppen • Under Rödakorsveckan fokuserar samarbetet på att främja folks första hjälpen-kunskaper och stärka våra första hjälpen-grupper genom att värva nya frivilliga. • Evenemang under Rödakorsveckanpå S-gruppensverksamhetsställen. • Kampanjer på ABC-stationer.

 11. Insamlingen Bättredagunder Rödakorsveckan • Insamlingen Bättredag ordnas under Rödakorsveckan som aktiv bössinsamling åtminstone under en dag. Avdelningen får själv bestämma dagen. • Intäkterna från insamlingen går till frivilligverksamheten i hemlandet. Åren 2012–2014 ligger fokus på första hjälpen-verksamheten, vänverksamheten och hälsorådgivningarna.

 12. Att göra efter insamlingen och Bättredag-bidragen • Intäkterna från insamlingen betalas in på kontot för hemlandsinsamlingar senast 13.6.2014 genom att använda Bättredag-insamlingens referensnummer. • Insamlingen redovisas på en redovisningsblankett som skickas till distriktet före sista augusti. • Avdelningarna beviljas Bättredag-bidrag för att utveckla gruppverksamheten i första hjälpen, vänverksamheten eller hälsorådgivningarna. Ansökningarna sänds till distriktet senast 15.10.2014 eller 15.2.2015.

 13. Medlemsvärvning • Medlemsvärvningen våren 2014 kulminerar under Rödakorsveckan. En nyhet är att de som senast 30.5.2014 värvat en medlem deltar tillsammans med alla nya medlemmar i utlottningen av en iPad. Läs mer: www.rodakorset.fi/membership • På Rödakorsveckan kan man låta människorna fotografera sig i en tintamaresk, på en tittutbild av A2-storlek. Samtidigt kan man passa på att tala om medlemskap och locka med i verksamheten. Tittutbilderna är tre till antalet: frivillig i första hjälpen, bössinsamlare och vän. • Medlemsavgiften av 20 euro kan betalas kontant eller per sms, då den debiteras i samband med telefonräkningen. • Medlem blir man genom att sända ett sms: MEDLEM namn adress födelsedatum (ddmmåååå) till numret 16499.