slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ceklic Tamara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Ceklic Tamara - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Ceklic Tamara. Konkurencija na slobodnom trzistu pruza najsire poslovne mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje. Znacaj – istaknut Programom jedinstvenog trzista 1992.godine .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ceklic Tamara' - nasim-farley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Konkurencija na slobodnom trzistu pruza najsire poslovne mogucnosti za sve ucesnike I obezbedjuje najbolju alokaciju resursa,time poboljsava efikasnost upotrebe faktora proizvodnje.
 • Znacaj – istaknut Programom jedinstvenog trzista 1992.godine.
 • Politika konkurencije - spoj dva suprotna podsticaja (koncentracija poslovanja I borba protiv trustova)

Vlada-ravnotezu

slide3
1) Konkurentnost troskova

2) Cenovna konkurentnost

3) Relativna rentabilnost(diskriminacija cena)

Merenje konkurentnosti:

a) Indeks specijalizacije trgovine (IST)

b) Indeks specijalizacije proizvodnje (ISP)

Konkurencija u robi – globalnog karaktera-cenovna komponenta

Konkurencija u uslugama – lokalnog karaktera- necenovna dimenzija(reputacija)

slide4
Primer:

u situaciji kada ne postoji razmena, monopol u zemlji A proizvodi dobro X

zemlja B - postoji slobodna konkurencija za to isto dobro

=> cene za dobro X nize u zemlji B

=> Ako je dozvoljena slobodna trgovina ,zemlja B ce izvoziti dobro X u zemlju A.

Ovaj primer je pokazao da razlike u strukturi trzista mogu da opravdaju razmenu cak I kada zemlje imaju edenticne tehnologije proizvodnje I raspodelu faktora

slide5
Politike konkurencije mogu se klasifikovati prema: paradigmi struktura-ponasanje-ucinak

Uticaj ove paradigme je takav da ucinak na odredjenom trzistu zavisi od interakcije izmedju strukture trzista I ponasanja kupaca i prodavaca na njemu.

 • Struktura - se odnosi na organizaciju proizvodnje I distribucije
 • Ponasanje -utvrdjuje kako se preduzece ponasa u svom poslovanju
 • Ucinak - se odnosi na ciljeve ekonomske organizacije
slide6
Pokazatelji strukture trzista:

Racio koncentracije- za odredjen br.preduzeca

pokazuje intenzitet pritiska konkurencije na privredne ucesnike.Ako je ovaj odnos relativno visok onda on pokazuje da je trzisna moc koncentrisana u prilicno malom broju preduzeca

Hirsman-herfindalov indeks(HHI)-za sva preduzeca na trz.

alternativno I potpunije merilo, sve se vise koristi u borbi protiv oligopola. Njegov iznos je negde izmedju 0 I 100 (100-monopol)

slide7
donosi smanjenje neophodne kollicine faktora za proizvodnju robe ili usluge => kao sto na grafikonu pokazuje srelica.

To autput cini jeftinijim I konkurentnijim.

Konkurencija=> pozitivan uticaj na inovaciju

dugorocni efekti?

Ako inovacijadecentralizaciju I ako povecava konkurenciju onda

Konkurencija >Inovacija

Ako konkurencija centralizaciju –sirenje trz imapozitivan efekat na inovaciju samo na kratak rok

slide8
Uticaj konkurencije:
 • osim uticaja na cene I troskove
 • Potstice tehnicki napredak
 • prosiruje potrosacev izbor
 • poboljsava kvalitet robe I usluga I
 • racionalizuje organizaciju preduzeca.

Konkurentnost robe I usluga jedne zemlje moze se povecati: obezvredjivanjem domace valute I/ili smanjenjem zarada. Ipak najzdraviji nacin - povecanje produktivnosti.

slide9
Grupa zemalja koja generise najveci deo inovacija relativno je mala I stabilna tokom vremena:

Britanija,Nemacka,SAD,Francuska,Svajcarska, Svedska,Japan.

 • Zasto neke zemlje inoviraju a neke ne?

razlike u obimu lokalnog trzista ,konkurencija I ponuda vestina,istrazivanje I razvoj

slide10
Patenti  zamena za inovacije

SAD je privreda sa najvecim br.inovacija na svetu.Preostali broj patenata koncentrisan je u Japanu,Nemackoj,Francuskoj,Britaniji,Kanadi,Tajvanu,Svajcarskoj, Italiji, Svedskoj, Holandiji I Junoj Koreji.

 • Nemackaproizvodnji hemikalija I u oblasti visoko kvalitetne tehnike
 • Britanija pop muzika i izdavastvo
 • Ialija moda I dizajn
 • SAD proizvodnja racunara I softvera I filmska industrija
slide11
Intraindustrijska trgovina =trgovina diferenciranim proizvodima
 • nastaje kada jedna zemlja istovremeno izvozi I uvozi proizvode koji za potrosace predstavljaju bliske supstitute.
 • diferencijacija nastaje kada se dodaju razlicite karakteristike osnovnom dobru ili komponenti
 • koristi od trgovine diferenciranom robom ostvaruju kroz potrosacev izbor.
 • Mogucnosti za intraindustrijsku trgovinu povecavaju se sa stepenom ekonomskog razvoja,slicnostima u ukusima,otvorenosti za trgovinu I geografskoj blizini,sto smanjuje troskove transportai servisiranja posle prodaje.
 • Znacaja deo trgovine medju razvijenim zemljama
slide12
Odgovornost komisija Evropske unije
 • Osnovna pravila EU o politici konkurencijeUgovoru iz Rima I odlukama Evropskog suda pravde
 • Najveci rezultat Programa iz 1992 uklanjanje necarinskih barijera na unutrasnju trgovinu u EU
 • Glavne koristi od Programa dugorocne dinamicke dobiti(a nesamo smanjenje troskova unutrasnje trgovine u EU,koja je nastala kao rezultat ukljanjanja necarinskih barijera
slide13
Prednosti I pretnje za nove drzave clanice:
 • PREDNOSTI:
 • pristup novom trzistu
 • porast potraznje
 • stabilnije poslovno okruzenje
 • efikasnije donosenje zakona
 • laksi izvoz I uvoz
 • bolji pristup kapitalu
 • bolje finansijske usluge
 • novi kupci I dobavljaci
 • pristup fondovima EU
slide14
NEDOSTACI:
 • Iskusna I kapitalom opremljena konkurencija
 • Rast troskova proizvodnje
 • Novi zakoni
 • Strategijki uslovi(lokacija,distribucija)
 • Jezicki uslovi
 • Odliv intelektualaca
slide15
dvarazlogazaspoljasnjeotvaranje EU u ciljujacanjakonkurencije :
 • unutrasnjatrgovina EU uglavnomintraindustrijska
 • potreban je konkurentskipritisakizvan EU daublazioligopolistickustrukturu I povecakonkurentnost.

EU imasopstvenapravilazaponasanjenatrzistu.Ona se odnosena :

 • ogranicenjekonkurencije
 • zloupotrebudominantnogpolozajai
 • drzavnupomoc
slide16
Ugovor iz Rima zabranjuje sve tajne dogovore izmedju preduzeca koji mogu imati negativan uticaj na unutrasnju trgovinu EU

Privatne prakse koje ogranicavaju konkurenciju ukljucuju:

 • direktno ili indirektno odredjivanje cena I ostalih uslova razmene
 • ogranicenje ili kontrolu proizvodnje,trzista,tehnickog razvoja
 • deljenje trzista
 • primenu nejednakih uslova u jednakim transakcijama sa razlicitim klijentima
slide17
Ipakpostojeizuzeci.

Dogovorilipraksamogubitiproglasenisaglasnimsazajednickimtrzistemakopreduzecedokazedasu :

 • prednostikojeproizilazeIzdogovoraveceodefekatakojisustetnipokonkurenciju,
 • akodoprinosepoboljsanjuproizvodnjeilidistribucije robe,
 • promovisanjuekonomskog I tehnickognapretka
 • omogucavajucipotrosacimaferudeo u dobitikojasledi

Komisijatakodjemozeodobritigrupnoizuzimanjeopasnostnedostataktransparentnosti.

slide18
Sve industrije u EU koristile su merdzere I akvizicije.
 • Pre konacne primene Programa 1992. preduzeca su prilagodila svoju poslovnu strukturu I poslovanje-aktivnosti vezane za koncentraciju beleze stalno usporavanje
 • McKinsey
 • nisu svi merdzeri I akvizicije preduzeca bili poslovni promasaji ali se tvrdnje o uspesnosti fuzionisanog preduzeca moraju uzeti sa oprezom.
 • EU 1990. uvela pravni instrument za ex ante kontrolu merdzera
slide19
dominantan polozaj uticaj na konkurenciju.
 • Dominantna pozicija moze se obezbediti na sledeci nacin:
 • Preduzeca mogu posedovati vestine inoviranja ne samo za proizvode vec I za oblast rukovodjenja I planiranja
 • Putem merdzera I akvizicija preduzeca
 • Kroz prakse anti-konkurentnog poslovanja
 • Kroz konkurentu I riskantnu politiku utvdjivanja cena(na osnovu niskih ocekivanih troskova proizvodnje u buducnosi)
 • Ukoliko im drzava dodeli takvu licencu(komunalne usluge-snabdevanje vodom,gasom..)
slide20
Ugovor iz Rima ne zabranjuje dominantan polozaj ex ante vec njegovu zloupotrebu expost efekat
 • Komisija proverava 3 faktora:
  • postojanje dominantnog polozaja
  • njegovu zloupotrebu
  • negativan uticaj na razmenu izmedju zemalja clanica

Potreba za izvesnim stepenom koncentracije u nekom industrijama je neophodna

slide21
sistemi trgovinske zastite I subvencije
  • carinska I necarinska zastita obezbedjuje subvencijju koja se isplacuje direktno na relaciji potrosaci – proizvodjaci.
  • subvencije idu domacim proizvodjacima ali ne direktno od potrosaca vec od poreskih obveznikaka vladi aonda proizvodjacima.
  • isti cilj ali se razlikuju u transparentnosti I nacinu dostavljanja sredstava.
  • Pomoc koja se moze smatrati saglasnom sa Ugovorom
slide22
SpoljnotrgovinskibilansSrbije
 • spoljnotrgovinskim deficit  u 2005. godinidostigaočetvrtinuvrednostibrutodomaćegproizvoda.
 • On predstavljaglavničinilacivisokognivoadeficitatekućihtransakcija, što je jedanodglavnihproblemasrpskeprivrede, ičijavrednost je poraslasanivoaod 3,3%.
 • dvapokazateljakreću u istomsmeru.deficittekućihtransakcija je znatnonižiodspoljnotrgovinskogdeficita, zahvaljujući tome što se konstantnoostvarujesuficitbilansanerobnihtekućihtransakcija.
slide23
nerobne tekuće transakcije najvažniji su tekući transferi.Prihod po osnovu tekućih transfera u najvećoj meri čine doznake radnika zaposlenih u inostranstvu i otkup deviza.
 • Među nerobnim transakcijama značajni su i suficit na strani usluga i priliv donacija iz inostranstva.
 • Suficit usluga je velikim delom rezultat priliva po osnovu tradicionalnih usluga kao što su saobraćaj i građevinarstvo,a poslednjih godina u njemu sve veći značajima i turizam
 • Na strani kapitalnih transakcija najvažnije stavke koje omogućavaju finansiranje deficita tekućih transakcija su strane direktne investicije i zaduživanje uinostranstvu
slide24
srpska privreda zavisi od uvoza sirovina i energenata nije realno očekivati smanjenje robnog uvoza Srbije.
 • može očekivati je smanjenje, možda čak i eliminisanje deficitatekućih transakcija  kroz brži rast izvoza robe, suficit na strani usluga i porast priliva izvozno orijentisanih stranih direktnih investicija.
slide25
koje grupe proizvoda ostvaruju suficit u razmeni ?
 • postoji samo jedna grupa proizvoda iz trocifrene SMTK kod koje je učešće suficita u vrednosti BDP veće od 1%, a to su neplatirani valjani čelični proizvodi.
 • dve grupe imaju učešće spoljnotrgovinskogsuficita u BDP -u veće od 5‰ (šećer, i voće i voćni proizvodi bez sokova)
 • i jedna sa učešćem od 4‰ (automobilske gume).
slide26
U strukturi robnog izvoza Srbije dominiraju proizvodi prerađivačke industrije, sa učešćem od 94% u 2005. godini.
 • zahvaljujući trima oblastima – metalskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji iz kojih je u 2005.godini potekla polovina srpskog izvoza robe.
 • grinfild ulaganjašto bi trebalo da u mnogo većoj meri utiče na rast robnog izvoza
slide28
iznad prosečnu stopu rasta izvoza

imali su sektori koje karakteriše primarna proizvodnja ili niži stepen finalizacije proizvoda

 • izvoz energenata, proizvodnja opreme i proizvoda široke potrošnje rasli po stopi nižojodproseka.
 • Sa ovakvim trendovima korespondira i kretanje nivoa pokrivenosti uvoza izvozom.
 • Navedena kretanja se pretežno mogu oceniti kao nepovoljna.
slide29
Sektori koji su najviše doprineli rastu izvoza, a beleže i bolju pokrivenost uvoza izvozom su resursno intenzivni i radno intenzivnisektori u kojima se po pravilu nalaze proizvod niže dodate vrednosti i koje pretežno karakteriše cenovni vid konkurencije na svetskom tržištu.
 • smanjuje se učešćeupravo onih grupa proizvoda na kojima bi bilo poželjno da se u budućnosti zasniva konkurentnost naše zemlje, a to su tehnološko-intenzivni proizvodi, kao i proizvodi za široku potrošnju koji se prodaju na tržištima na kojima vlada konkurencija kvalitetom.
dinamika i struktura spoljnotrgovinske razmene po oblastima
Dinamika i struktura spoljnotrgovinske razmene po oblastima
 • strukturaizvozapooblastima SMTK tokomposmatranogperiodanijesuštinskipromenila,budućidaidaljedominiraju :

poljoprivredniproizvodi,odeća, metaliinekolicinaintermedijarnihgrupaproizvoda

 • desetoblasti,ostvarujusuficit u razmenipokrivenostiuvozaizvozomimaiznadprosečnuvrednost.
 • Međutim,postojičakšestkojebeležepogoršanjeizvoz, u apsolutnomiznosu, rastaosporijenegouvoz.
 • četirioblastikojesu u 2005.godini imaleboljupokrivenostuvozaizvozomnego u 2001. sužitarice,šećer, gvožđeičelikiplastičnematerijale
slide33
nabazisegmentacijegrupaproizvodaprematrocifrenoj SMTK , u zavisnostiod toga dali se proizvodirazmenjujunatržištimanakojimadominirajucenovniilinecenovnifaktorikonkurentnosti.
 • jediničnevrednostiuvozaiizvozamogudaukazujunakvalitativnudimenzijukonkurentnosti.
 • ukolikonekazemljaimavišejediničnevrednostiizvoza, to značidaonauspevadaisteproizvodeprodapovišimcenama u odnosunakonkurente, štoupućujenapostojanjeodređenihnecenovnihdimenzijakonkurentnostikoje je tazemljarazvilaikojesuvažnijeodcene.
slide35
četiri grupe proizvoda prema tome da li su konkurentni svojim cenama ili kvalitetom ili ne :
 • Prvi segment : Px>Pm i Qx>Qm,konkurišu kvalitetom.
 • Drugi segment : karakteriše cenovna konkurentnost, PxQm
 • Treći i četvrti segment odlikuje nekonkurentnost.

Za proizvodeiz trećeg segmenta važi da je Px>Pm i Qx

Kod proizvoda iz četvrte grupe . Px

slide36
Najveći deo robne razmene sa inostranstvom Srbija obavlja sa Evropskom unijom.
 • tokom2005. godine EU ima učešće od 54% u robnom izvozui 50% u robnom uvozu Srbije.
 • Zemlje iz okruženja njihovo zbirno učešće u izvozu iznosi nešto preko trećine,a u uvozu oko 10%
 • SEFTA
 • Rusije, Kine, SAD i Ukrajine, njihov značaj je uglavnom vezan za učešće u srpskom uvozu, dok je vrednost izvoza u ove zemlje, iakoima rastući trend, uglavnom nevelika.
slide37
I nakon demokratskih promena 2000priliv stranih direktnih investicija (SDI ) u 2001. godini je bio relativno skroman.(165 miliona USD)

investiciona klima u tom trenutku još uvek se smatrala nepovoljnom

 • od ukupnog iznosa stranih investicijakoje su ušle u našu zemlju dominantan deo došao putem privatizacije, mada je u poslednje vreme sve učestalija pojava grinfild investicija i akvizicija.
ad