Download
st edov k um n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Středověké umění PowerPoint Presentation
Download Presentation
Středověké umění

Středověké umění

235 Views Download Presentation
Download Presentation

Středověké umění

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Středověké umění Románský sloh

 2. Charakteristika • pojem románský sloh vznikl v poslední třetině 19. století, název je odvozen od města Řím = Roma, protože se inspirovali stavbami římského impéria • období 10. – 12. století (uvádí se i 11. – 13. stol.) • vznik v západní Evropě v 10. století • od 12. století pak volně přechází do gotiky • první sloh období středověku – směřování k Bohu a duchovnu • v evropských zemích je různě časově vymezeno • vzniká v různých zemích Evropy přibližně ve stejné době (díky církvi) • umění v jednotlivých oblastech má však různý charakter (jiné v Anglii, Francii, Itálii apod.) • pojetí: umění má sloužit propagaci náboženské ideologie • dodnes zachovány velkolepé památky

 3. Architektura • je spjata s rozvojem křesťanství, neboť věřící (bylo jich stále více) potřebovali prostory ke shromažďování • stavěly se dva základní typy kostelů – baziliky a rotundy

 4. Bazilika s příčnou lodí a její zaklenutí • Klenba valená • Klenba křížová • Zaklenutá kopule Klenba křížová Klenba valená Zaklenutí kopule

 5. Románské zdi a okna Charakteristika • stavební materiál – kameny a cihly • často neomítnuté - řádkové zdivo • okna obloukovitá nebo kulatá • zdi – důkladné a široké zdánlivá těžkopádnost • půlkruhový oblouk Půlkruhový oblouk vstupu do otevřené kruhové místnosti

 6. Nejvýznamnější památky Klášterní chrám v Cluny - Francie

 7. Kláštery, kostely, katedrály – baziliky Bazilika v Pise

 8. Klenby v slavných kostelech Saint Etienne - Francie Saint Sernin - Francie Durham - Anglie

 9. Saint Sernin – Francie, letecký pohled na katedrálu

 10. Bazilika s příčnou lodí

 11. Půdorys baziliky s příčnou lodí

 12. Italská románská škola Baptisterium a šikmá válcová zvonice v Pise, Itálie

 13. Italská románská škola Bazilika Sv. Marka v Benátkách - Itálie

 14. Anglické románské umění katedrála v Canterbury - Londýn

 15. Rotundy Stavba kruhového půdorysu, která sloužila v raném středověku jako kostel. Bývá vždy zaklenutá kopulí. Většinou malá půlkruhovitá okna. Dovnitř se vstupuje vstupním portálem.

 16. Světské stavby • Hrady • symboly moci • pevnosti na obranu před nepřítelem • obehnány hradním příkopem • Mosty, tvrze hrad Eltz - Německo

 17. Sochařství převládá náboženská tematika součástí architektury (výzdoba kostelů) zdobné portály výzdoba kostelů oživuje stavby Portály: ústupkový portál - vyobrazování svatých, náboženské výjevy a ornamenty.

 18. Sochařství Hlavice sloupů křížové chodby kláštera Saint-Génis-des-Fontaines

 19. Sochařství Figurální plastika a reliéfy postavy bez výrazu v obličeji strnulé, mnohdy protažené umělé bez pohybu. symbolika bez nutnosti realistického zobrazení

 20. Sochařství Nicola Pisano – portál baptisteria v Pise, sloupová hlavice tamtéž

 21. Sochařství Bazilika ve Vézelay - Francie

 22. Sochařství Ztvárnění výjevů ze Starého a Nového zákona – Bible pro negramotné

 23. Sochařství Ukřižování – symbolické strnulé

 24. Malířství Převažují fresky (nástěnné malby na vlhké omítce), knižní malby, tapisérie (vyšívané tkaniny), mozaiky, vitráže Fresky – nástěnné obrazy zobrazovaly hlavně svaté, strnulost, schematičnost, - příběhy ze života Krista, Panny Marie a evangelistů– málo zachovaných památek

 25. Malířství Záznam ukřižování

 26. Malířství Příběhy z Genesis Mistr ze Saint-Savin-sur-Gartempe

 27. Malířství Vitráže z remešského kostela St. Rémy a z katedrály v Chartres

 28. Malířství • deskové malby • Giunta Pisano (vpravo) (Toskánsko) • bratři Berlingierové • Lucca)

 29. Malířství Tapisérie z Bayeux(1073-83) ilustruje dobytí Anglie Normany – obrazová kronika líčící vojenské taženía vítězství s vysvětlujícím textem

 30. Malířství Knižní malba

 31. určena bohatým lidem • liturgický ráz (evangeliáře, epištoláře, bible) • světské knihy (rytířské příběhy) • pergamen a kvašové barvy • zlacení • iniciály zdobeny miniaturami – ornamenty a figury • miniatury i celostránkové • skriptoria (kláštery) • vytvářejí se různé okruhy maleb: • francouzský, anglický španělský

 32. HUDBA • při náboženských obřadech • ale i světské písně • gregoriánský chorál (zpívá sbor či jedinec bez doprovodu hudby) http://www.youtube.com/watch?v=auPkYdFUoRk • náboženská témata, život světců • chrámové zpěvy, chorály: • Guillaume Dufay: Gloria ad modem tubae • http://www.youtube.com/watch?v=Rxocd3KC5XE

 33. OTÁZKY A ÚKOLY • Jaké jsou hlavní rysy středověku v Evropě? • Kdy a kde se rozvíjí románské umění? • Které stavby převažovaly v architektuře? • Nakreslete klenbu valenou a křížovou • Vlastními slovy popište rotundu • Jmenujte minimálně dvě významné památky v Evropě • Co bylo nejčastějším motivem v sochařství a malířství? Proč? Vysvětlete…

 34. Citace Obrazový materiál je získán z volných reprodukcí: http://wikipedia.org