Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat
Download
1 / 40

Novembre 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat als canals de reg de Benissanet. Novembre 2007. Antecedents:. Antecedents. La Comunitat de Regants de Benissanet detecta la presència de musclo zebra a les seves canonades durant el 2006. Es perd pressió per al reg en determinades àrees.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novembre 2007' - napua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Novembre 2007

Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat

als canals de reg de Benissanet

Novembre 2007Novembre 2007

Antecedents

 • La Comunitat de Regants de Benissanet detecta la presència de musclo zebra a les seves canonades durant el 2006.

  • Es perd pressió per al reg en determinades àrees.

  • Es troben restes de musclos adults en algunes parts del sistema, així com també es detecten adults vius en la bassa de dipòsit d’aigua i en la reixa filtradora de la mateixa bassa.

 • Aquesta problemàtica fou recollida pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), i a través de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) s’encarrega l’estudi de la problemàtica i les possibles solucions al CODE

 • Es convoca una reunió amb els diferents organismes implicats a Benissanet el 22 de febrer de 2007.

  • Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

  • Comunitat de Regants de Benissanet

  • Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE)Novembre 2007

Material i mètodes

 • Visites de camp.

  • Coneixement del territori i l’àrea d’influència del reg

  • Coneixement del elements que conformen la xarxa de reg

  • Coneixement del funcionament del reg

  • Visitar els punts que mostren problemes ocasionats per la presència de musclo


Novembre 2007

Material i mètodes

 • Recull d’informació

  • Relativa al musclo zebrat (biologia, ecologia, característiques)

  • Relativa al reg de Benissanet (Projecte de millora del reg de Benissanet)

  • Assistència a conferències relatives al musclo zebra i la problemàtica que genera

  • Contactes amb professionals en el sector agrícola, regs i tractaments d’aigües

 • Georeferenciació dels principals elements del sistema de reg


Novembre 2007

Característiques principals de l’espècie:

Dreissena polymorpha (Pallas,1771)


Novembre 2007

Característiques principals de l’espècie

 • Espècie originària del Mar Negre, Caspi i Aral.

 • En el segle XVIII va començar la seva expansió, primer a tota Europa, i més tard a Amèrica del Nord

 • Es troba en aigües dolces i salobres (tolera salinitats de fins a 4%o)

 • És una espècie amb un gran potencial reproductor

 • És considerada la pitjor plaga del medi aquàtic


Novembre 2007

Biologia

 • Mol·lusc bivalve amb forma de musclo

 • La seva closca és triangular, amb una mida màxima de 3 cm, amb bandes fosques i clares en forma de ziga-zaga

 • És una espècie diòica, sexes separats

 • Fase larvària planctònica

 • Fase adulta ventònica


Novembre 2007

Biologia Cicle vital


Novembre 2007

Biologia

 • La temperatura és el principal factor que regula el seu cicle

 • Es troben en aigües amb poc corrent, ja que fluxos superiors a 1,5 m/s no permeten la fixació de les larves

 • La fase planctònica pot durar entre 4 o 5 setmanes aproximadament

 • Els adults poden sobreviure varis dies a fora l’aigua

 • A l’Ebre trobem principalment dos etapes reproductores

  • Des del maig fins al juliol → Etapa més intensa

  • Des de finals d’agost fins a mitjans d’octubre → Etapa menys intensa

 • Entre juliol i agost ja podem trobar formes juvenils, i a finals de l’estació reproductiva (setembre) ja es troben sexualment madurs


 • Novembre 2007

  Enemics naturals

  • Depredadors (176 espècies)

  • Paràsits (34 espècies)

  • Competidors bentònics (10 espècies)


  Novembre 2007

  Dispersió de l’espècie

  • Mecanismes de dispersió:

  • Naturals

   • Desplaçament larvari

   • Desplaçament via altres animals

  • Artificials

   • Transport d’aigües amb larves

   • Transport de mercaderies

   • Transport d’adults


  Novembre 2007

  Danys que ocasiona

  • Ecològics

   • Competència per l’alimentació

   • Competència pel substrat

  • Socioeconòmics

   • Cobriment de superfícies d’obres hidràuliques

   • Obstrucció de canonades

   • Recobriment de parets de basses de reg

  Foto Comunitat de Regants de Benissanet  Novembre 2007

  MÈTODES DE CONTROL

  • Mètodes estructurals i mecànics

  • Mètodes físics

  • Mètodes químics

  • Control biològic

  Foto Govern d’Aragó

  Foto Comunitat de Regants de Benissanet


  Novembre 2007

  Mètodes estructurals i mecànics:

  • Disseny de projecte:

   • Basats en dificultar hidràulicament al màxim la fixació de les larves del musclo zebra

   • Aquests mètodes no són aplicables en instal·lacions que ja es troben en funcionament

  • Ús de materials antiadherents :

   • Basats en l’ús de materials no susceptibles a la fixació de les larves de musclo zebra, com pot ser per exemple el coure

   • També són aplicables en instal·lacions noves, o en canvi o reparació d’elements

  • Recobriments:

   • Basats en pintures o altres tractaments de superfície a sobre els quals no s’adhereixen les larves de musclo zebra

  • Fluxos d’alta velocitat:

   • Es basen en la creació d’un flux d’aigua suficientment fort com per a que els individus no es puguin fixar (>1,5 m/s) o per a arrencar els adults ja fixats


  Novembre 2007

  Mètodes estructurals i mecànics:

  • Pressió:

   • Mitjançant l’aplicació de baixes pressions, disminueix la disponibilitat d’oxigen dissolt

  • Sistemes d'infiltració:

   • S’usen en les captacions d’aigües mitjançant filtres granulars (naturals o artificials) de diferent gradient

   • En volums d’aigua considerables la instal·lació és molt cara

  • Filtració:

   • Ús de diferents filtres per a retenir els diferents estadis de desenvolupamentdel musclo zebra (pantalles, tamissos, filtres en línia, mecanismes d’ultrafixació, filtre estàtic)

  • Neteja mecànica:

   • Ús de diferents mètodes de neteja de les estructures externes i canonades (sistemes neteja-reixes, neteja manual, neteja amb aigua a baixa i alta pressió amb o sense abrasius).


  Novembre 2007

  Mètodes físics:

  • Tractament tèrmic:

   • Basat en l’aplicació de calor a l’aigua fins arribar a una temperatura letal per al musclo zebra

   • Aquest mètode s’utilitza en instal·lacions d’energia en les que resulta fàcil el manteniment de temperatures elevades a l’aigua

  • Dessecació:

   • Basat en la dessecació durant un període de temps suficient per a eliminar els exemplars de musclo zebra fixats als substrats.

   • Gestió hidràulica

  • Congelació, refredament:

   • Basat en sotmetre als individus a temperatures baixes (hivernals) durant un temps suficient per a eliminar-los

   • Aplicable en sistemes oberts

  • Shock elèctric:

   • Basats en l’aplicació de corrent elèctrica sobre larves velígeres i adults de musclo zebra.

   • Poca efectivitat


  Novembre 2007

  Mètodes físics:

  • Protecció catòdica:

   • Tècnica utilitzada en la protecció d’estructures metàl·liques per fer front a la corrosió

   • Baixa efectivitat

  • Electromagnetisme de baixa freqüència:

   • Es busca la inhabilitació del musclo per a créixer, desenvolupar la closca, reproduir-se i mantenir les funcions metabòliques normals mitjançant la inhibició de l’absorció del calci

  • Polsos acústics:

   • Basats en l’aplicació de pressions exercides pel so que afecten a les larves i adults de musclo zebra.

  • Ones de ràdio (> 500 Hz):

   • Basats en l’exposició a ones de ràdio que tenen un efecte sobre la disposició de calci a l’aigua de manera que els individus adults no poden mantenir les seves closques.


  Novembre 2007

  Mètodes físics:

  • Llum ultraviolada:

   • S’aplica per a esterilitzar l’aigua evitant l’establiment de les larves velígeres

   • Aquest mètode és efectiu en volums d’aigua discrets. S’ha de tenir en compte la qualitat de l’aigua

  • Cobriment:

   • S’utilitzen estores que cobreixen una superfície localitzada durant un temps determinat per a eliminar els individus de musclo zebra

   • Aquest mètode és factible en casos puntuals


  Novembre 2007

  Mètodes químics Estratègies d’aplicació

  • Final de temporada

  • Periòdica (mesos)

  • Intermitent (hores o dies)

  • Continu

  • Semicontinu

  Toleren la presència del musclo tota la temporada

  Toleren la presencia del musclo durant alguns mesos

  No toleren la presència d’un volum considerable de musclo

  No toleren la presència de musclo

  No toleren la presència de musclo


  Novembre 2007

  Mètodes químics:

  • Mètodes químics oxidants:

   • Clor i derivats

    • Clor (Cl)

    • Hipoclorit sòdic (NaClO)

    • Clorit sòdic (NaClO2)

    • Diòxid de clor (ClO2)

   • Brom (Br)

   • Ozò (O3)

   • Permanganat potàssic (KMnO4)

   • Peròxid d'hidrogen (H2O2)

   • Fertirrigació (àcid fosfòric, àcid nítric)

  • Econòmicament assequibles

  • Tòxics a baixes concentracions

  • Fàcil aplicació

  • Toxicitat mediambiental

  • Mètode efectiu però excessivament car

  • Cost elevat i poca eficàcia

  • Dosis elevades per a ser efectiu

  • Homogeneïtzació de conreu


  Novembre 2007

  Mètodes químics:

  • Mètodes químics no oxidants:

   • Potassi (K)

   • Sulfat d’alumini (Al(SO4)3)

   • Nitrat amònic (NH4NO3)

   • Metasulfit de sodi (Na2SO3)

   • Sulfat de coure (CuSO4)

  • No tenen tanta eficàcia com els oxidants

  • Efectes negatius sobre el medi (altres bivalves)

  • Concentracions elevades


  Novembre 2007

  Control biològic

  • El control biològic es defineix com l’ús d’una espècie per a controlar-ne una altra

  • Tipus de control biològic:

   • Enemics naturals  Novembre 2007

  El regadiu de BenissanetCaracterístiques principals

  • Extensió del regadiu:

   • 360 ha

   • Concessió de 240 l/s

 • Distribució del regadiu:

  • 390 parcel·les

  • 220 propietaris

 • Capacitat d’emmagatzematge

  • Bassa de 40.000 m3


 • Novembre 2007

  El regadiu de BenissanetCaracterístiques principals

  • Reg reformat el 2005

  • Bombeig d’aigua del riu (motors de 560 kW i 316 kW)

  • Transport de l’aigua bombejada a la bassa d’emmagatzematge (desnivell de 100m)

  • A la bassa d’emmagatzematge hi ha una reixa metàl·lica encarregada de filtrar l’aigua que es distribueix per tot el reg

  • En plena campanya de reg, aquesta bassa pot buidar-se cada 2 dies aproximadament

  • Des de la bassa, a través d’una caseta de vàlvules, es distribueix l’aigua per gravetat a tota la xarxa de reg, que es distribueix en quatre sectors

  • Per a garantir el reg a totes les parcel·les hi ha establert un torn de reg

  • El conreu majoritari és la fruita dolça


  Novembre 2007

  El regadiu de BenissanetCaracterístiques principals

  • Distribució del reg en sectors:

   • Els diferents sectors es regulen mitjançant vàlvules de tancament o reguladores de la pressió.

   • Dintre un mateix sector poden haver més vàlvules que sectoritzen novament els diferents ramals

   • Sectors de reg

    • sector 1

     • - diàmetres de 400 mm - 90 mm.

     • - 11.497 m de canonades

    • sector 2

     • - diàmetres de 500 mm - 90 mm.

     • - 9.520 m de canonades

    • sector 3

     • - diàmetres de 500 mm - 90 mm.

     • - 8.539 m de canonades


  Novembre 2007

  Cartografia Zona de reg


  Novembre 2007

  Cartografia Zona de reg


  Novembre 2007

  Cartografia Sector 1


  Novembre 2007

  Cartografia Sector 2


  Novembre 2007

  CartografiaSector 3


  Novembre 2007

  Mesures

  • Mesures de control de la població del musclo zebrat proposades:

  • Diferents mètodes de control (criteris hidràulics, agronòmics, econòmics)

  • Mesures proposades:

  • MÈTODES ESTRUCTURALS I FÍSICS

   • Reparació elements de regulació dels sectors:

 • - Màxima sectorització (efectivitat tractament)

 • - Dessecació del sistema de rec (desembre-març)

 • * Mortalitat musclo

 • * Tasques de manteniment xarxa rec

  • - Materials antiadherents (baixant bassa, reixa sortida bassa)

  • - Desincrustacions amb aigua a pressió (important sectoritzar)


 • Novembre 2007

  Mesures

  • Mesures proposades:

   • MESURES DE CAIRE QUÍMIC:

  • - TRACTAMENT AMB HIPOCLORIT SÒDIC

   • * dosi 0,3-0,5mg Cl actiu / litre aigua (150 g Cl actiu/litre hipoclorit comercial)

   • * injecció Hipoclorit sòdic a captació

    • Necessitats del sistema (petita inversió)

    • * Bomba dossificadora per a 1300 m3/hora

    • * 4,33 litres d’hipoclorit sòdic per hora

    • * Dipòsit de 1.000 litres

    • Pla d’Actuacions

    • * Mostreig (tècnica molt cara)

 • * Freqüència tractament: cada 15 dies (Abril – Novembre)


 • Novembre 2007

  Mesures

  - ALTRES MESURES DE LLUITA

  * LLUITA QUÍMICA FERTIRRIGACIÓ

  - Baixada de PH, mortalitat musclo

  - Unificació dels conreus

  - Estudi a desenvolupar

  * FILTRE NATURAL GRAVES DEL RIU

  - Aprofitament graves de la llera del riu com a filtre

  - Soterrament captació de les aigües del rec

  - Estudi a desenvolupar


  Novembre 2007

  Mesures Pressupost d’execució

  • Reparacions i millores en el sistema de reg:

   • Caseta de vàlvules....................................10.017,95 €

   • Arqueta ramal principal Sector 1............... 947,49 €

   • Arqueta ramal 49 Sector 2........................ 353,17 €

   • Arqueta ramal 37 Sector 2........................ 473,75 €

   • Arqueta ramal 68 Sector 3......................... 473,75 €

  • Equip de cloració:

   • Equip de cloració...................................... 3.870,99 €


  Novembre 2007

  Conclusions

  • - Problemàtica important de musclo

  • - Necessitats de reparacions i millores del sistema de reg (sectorització).

  • - Implicació de l’administració competent

  • - Realització d’estudis a la zona i instal·lacions de reg

  • - Línies d’ajut per a millora dels regs actuals

  • - Proposta de tractament amb hipoclorit sòdic.

   • *Proposta oberta a posteriors estudis i resultats (cal fer estudis,toxicitats fruiters, dosificacions toxicitats fruiters, frequències de tractament, etc)

  • - Raons:

   • *Biocida molt efectiu

   • *Baixa toxicitat

   • *Inversió baixa

   • *Baix cost de l’hipoclorit i bona disponibilitat a la zona