wilhelminaparc du soleil n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wilhelminaparc du Soleil PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wilhelminaparc du Soleil

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Wilhelminaparc du Soleil - PowerPoint PPT Presentation

nancy
80 Views
Download Presentation

Wilhelminaparc du Soleil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wilhelminaparc du Soleil Jaco Booster Bert Lutje Berenbroek

 2. Agenda Introductie Eigen dak Pakketten Installatie Vergunningen Buurtcentrale Intekenformulier

 3. Pricing Trends for Solar Panels versus Inverters over the last 12 months ($/ W)* Solar Panels Inverters $4.00/ W $3.38/ W Equipment price ($/ W) Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan ‘09 ‘10 ‘11

 4. Breakdown of the installed cost for a solar PV system ($/ W)* $3.40 $1.80 $1.60 $0.75 $0.35 $0.50 $0.13 $0.37 Total installed Cost PV Module Balance of System Structural System (e.g., Racking, Site prep etc.) Business Processes (e.g., Legal, Permitting) Electrical System Wiring and Installation Inverter

 5. Central Inverter OEMs by Market Share Global Inverter Sales $5,200M

 6. Selectie: • WijWillenZon heeft de beste prijs, maar…. • Particuliere inschrijving Urgenda gesloten • Collectief alleen >100 panelen, bestellen voor 1 mei • Chint omvormer, nieuw op de markt vs SMA 40% marktaandeel • Lokale leveranciers met installatie service en scherpe prijs: • Slootweg uit Odijk • De Vries uit Doorn

 7. Bij een installatie tot 12 panelen kan de omvormer in het stopkontakt, boven de 12 panelen dient er een aansluiting op de groepenkast gemaakt te worden.

 8. Kosten 12 panelen 12 panelen leveren ~ 40% verbruik per huishouden Tegen een vergoeding van €50 maakt de installateur een maat offerte met advies individuele dak situatie.

 9. Keuze: • Slootweg: • PEM240 panelen & SMA SB3000 omvormer • Volledige all in service & garantie • Offerte op maat, dak inspectie voor €50 • €7900 voor 12 panelen • De Vries: • M60-250 panelen & SMA SB3000 omvormer • Zelf materiaal bestellen via http://www.solarnrg.nl, garantie alleen op materiaal • Offerte op maat, dak inspectie voor €50 • €7034 voor 12 panelen

 10. Centrale Vergunningaanvraag

 11. Wat is er nodig voor de centrale vergunning aanvraag? • Een overzichtelijk, beeldend plan (kaart, luchtfoto) • met daarop de afzonderlijke woningen, adressen, en waar op het dak de panelen zouden komen. • een beschrijving, inclusief foto’s van het type zonnepanelen • reguliere indieningscriteria • omgevingsvergunning via digitaal loket aanvragen per groep • bouwtekeningen

 12. Beoordelingstabel De ‘mits’ is dat de gehele panelenconstructie van het dak afgehaald moet kunnen worden, zonder het beschadigen/veranderen van aanzicht van het dak en aangezicht van de woning. De ‘tenzij’ is dat de panelen naadloos opgaan in het dakbeeld van de woning zonder het aanzien van de woning of het verdere straatbeeld te beïnvloeden/verstoren.

 13. Buurtcentrale

 14. Wat is een buurtcentrale? Onze definitie: Het in de buurt opwekken van zonne-energie door op (publieke) gebouwen in de buurt zonnepanelen te plaatsen. Reden: Bewoners die geen of te weinig zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen, kunnen middels een buurtcentrale virtueel hun eigen energie opwekken. Ambitie: De buurt minder afhankelijk te maken van energieleveranciers.

 15. Wat is de huidige status? • Gesprekken zijn gaande met een aantal mogelijke locaties: • Het Spoor • Tobiasschool • De Looborch • Belangrijkste criterium: 1 centrale meterkast/gebruiker voor het hele gebouw • Gesprek met Gemeente inzake vergunningen: • Vergunning is nodig per locatie, geen gezamenlijke aanvraag mogelijk • Draaiboek • Gesprekken zijn gepland met: • Jurist van de Provincie • Vergelijkbare initiatieven in het land (oa. zonvogel.nl)

 16. Wat is het Business Model? Casus Het Spoor: Om dit verbruik volledig te compenseren is nodig

 17. Kosten Buurtcentrale We nemen een reservering van €9000 voor onderhoud, dakreparatie, etc. over de levensduur van de installatie.

 18. Buurtcentrale vs Eigen Dak Kavel Spoor, totale investering €75000, 100 certificaten van €750.

 19. Hoe werkt de Buurtcentrale? • Basisprincipe: • Per kavel kunnen buurtbewoners inschrijven, bijvoorbeeld kavel Het Spoor. • Totale kavelkosten zijn in dit geval 75.000 euro. • 1 kavel certificaat kost 750 euro, in totaal zijn er 100 certificaten te koop. • Organisatie: • Rechtsvorm nog te bepalen – waarschijnlijk Coöperatieve Vereniging • Reglement nog te bepalen: • Uitstappen / Instappen • Waardering certifcaten • Stemrecht • Winstuitkering • Triodos heeft reeds toegezegd aan voorfinanciering te willen meewerken

 20. Planning • Intentieovereenkomsten met Het Spoor, Looborch en Tobiasschool • Duidelijkheid Rechtsvorm/Reglementen (juridische en fiscaal) • Contact met Provincie • Bepalen/Oprichten bestuur Buurtcentrale Wilhelminapark • Openen bankrekening bij Triodos • Vergunningen aanvraag indienen bij Gemeente • Inschrijven kavels buurtbewoners • Bestelling panelen • Inning gelden • Plaatsing panelen

 21. Intekenformulier: • Inleveren voor maandag 2 mei, ivm: • Centrale vergunning aanvraag • Plannen op maat advies • Inlever adres: Jaco Booster, Krullelaan 14 • Aanbieding geldig tot: • Op maat advies/offerte tot eind mei • Zonnepanelen en installatie tot eind juni • Alle informatie staat online op www.wilhelminaparkzeist.nl