slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SRS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SRS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SRS - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

SRS. Syfte. Att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. SRS är till för alla typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar. SRS är: - enkelt - tillåtande - empiriskt. Enkelt. Kärnan i SRS är tabellerna och båtdata-bladen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SRS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syfte
Syfte
 • Att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.
 • SRS är till för alla typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar.
 • SRS är: - enkelt - tillåtande - empiriskt
enkelt
Enkelt
 • Kärnan i SRS är tabellerna och båtdata-bladen.
 • Cirka 70% av de som använder SRS gör det utan mätning, administration och kostnader.
 • SRS-mätbreven är baserade på självmätning.
till tande
Tillåtande
 • SRS ska intestyra utvecklingen av båtar och utrustning.
 • SRS-mätbrev kan utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna, eller som avviker från båttypens grundstandard.
 • Inga inbyggda begränsningar för typ och antal segel eller annan utrustning för mätbrevsbåtar.

Men hänsyn tas till allt vid bestämning av respittalet.

srs r inte ppet
SRS är inte öppet
 • Beslutsunderlagen för nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellsplacering är inte offentliga.
 • Avsikten är att försvåra för konstruktion och optimering av båtar speciellt för SRS-kappsegling.
 • Man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob.
varf r inte lys
Varför inte LYS
 • Båtflottan blir allt mer fragmenterad.
 • Ohållbar arbetsbelastning.
 • Problem med att säkerställa likvärdig bedömning.
 • Lång och osäker leveranstid för mätbrev.
 • Svårighet att skilja på båt och besättning
 • Om systemet skall vara långsiktigt hållbart måste uppgiften att sätta ett respittal och utfärda ett mätbrev vara en administrativ åtgärd och inte ett kommittebeslut
srs r inte rent empiriskt
SRS är inte rent empiriskt
 • Båtens dimensioner ger ett ”grundtal”.
 • Objektiva empiriska korrektioner baserade på båtens typ, költyp, riggtyp, inredning, utrustning mm.
 • Generella subjektiva korrektioner för storlek mm.
 • Individuella subjektiva korrektioner.
srs 2011
SRS 2011

Bedömningsystemetför mätbrevsbåtar består av

 • Ett ansökningsformulär.

Idag är formuläret en excelfil men avsikten är att det ska bli ett webb-formulär.

 • Ett program för att sätta respittal och generera mätbrev.
 • Ett program för att jämföra olika båtar.
 • De traditionella verktygen.

Arbetsgång

 • Ansökan

Båtägaren ansöker om mätbrev.

 • Primärbedömning

Tjänsteman på kansliet tar fram ett preliminärt mätbrev som läggs i ”karantän” i en vecka.

 • Sekundärbedömning

Bedömningsgruppen kan under karantäntiden kontrollera och justera mätbrevet.

 • Publicering

Mätbrevet publiceras två veckor efter en komplett ansökan och betalning skett.

slide9
SRSv
 • 2011 infördes på försökSRSv.

SRS verifierat

 • Alla kölbåtar kan ansöka om SRSv-mätbrev.

Det vill säga standardbåtar, klassbåtar och mätbrevsbåtar.

 • Mätformuläret är detsamma som för SRS men uppgifternas riktighet ska intygas av en licensierad mätman.
 • SRSv-talet anges med 3 decimaler i steg om 0,002.
mer om srsv
Mer om SRSv
 • Uppmätning av båt, rigg och segel samt vägning av båten ska göras av en licensierad mätman.

Segel kan certifieras av en segelmakare som har licens att certifiera sin egen produktion.

 • Vissa klassbåtar som har mätbrev i enlighet med klassens klassregler kan få ett SRSv-mätbrev utan ytterligare mätning.

För närvarande H-båt, Melges 24, J/24, J/80, X-99, X-35, Farr 30, Drake, Folkbåt, 606, IF, Yngling, Neptun-kryssare.

 • Båtar som har giltigt mätbrev i ORCi eller Endorsed IRC kan få ett SRSv-mätbrev baserat på ett sådant mätbrev.
shorthanded
”Shorthanded”
 • Möjligheten till ”shorthanded”-mätbrev avser endast en alternativ segel-konfiguration.
 • Får användas endast vid kappsegling i utlyst ”shorthanded”-klass.
vad har funkat 2011
Vad har funkat 2011

Cirka 750 mätbrev har utfärdats med

 • Rimlig arbetsinsats

En person på fulltid april-maj och halvtid under den återstående delen av säsongen.

 • Rimliga respittal

Tekniskt sett fungerar metoden för de flesta båtar.

 • Rimlig leveranstid

I många fall inom en vecka.

vad har inte funkat 2011
Vad har inte funkat 2011
 • Ansökningsförfarandet uppfattas som för krångligt.
 • Det har varit svårt att få in korrekta båtbilder.
 • Administrationen tappade bort 30-40 ansökningar.
 • Sekundärbedömningen.

Praktiska och personliga orsaker.

 • Många indatafel.
 • För många ”handläggningsfel”.
 • Problem med att få in betalning i efterskott.
m l inf r 2012
Mål inför 2012
 • Bättre administration med ett nytt webbaserat verktyg för hela kedjan från ansökan till publicering.
 • System för förskottsbetalning.
 • Ett system med ”provmätbrev” för tänkta segelkonfigurationer.
 • Ett system för begäran om mätbrevsöversyn där man även kan begära översyn av andras mätbrev.
mer inf r 2012
Mer inför 2012
 • Mindre justeringar av ratingprogrammet.

Bland annat ändrad hantering av ”mixade” undanvindsgarderober, långa bogspröt och långa spinnakerbommar.

 • Omarbetning av respitberäkning vid jaktstart.
 • Individuella avdrag för ”utan undanvinds-segel”.
regel versyn
Regelöversyn
 • Klargöra att fock/genua ska halsas inom förtriangel-basenoch att segel som halas framför förstaget hanteras som gennaker.
 • Klargöra att på riggar utan permanent förstag är fockens/genuans halsningspunkt främre gränsen för FB.
 • Förtydliga vad som ingår vid kontrollvägning.

Speciellt med avseende på segel.

 • Förtydliga mantågsregler

Har båten mantåg så gäller alltid KSR 49.2.

 • Förtydliga regler för spirbommens längd och användning.
fr gor f r framtiden
Frågor för framtiden
 • Ska shorthanded-mätbrev få användas vid all kappsegling?
 • Besättningsbegränsning för klassbåtar?
 • 3 decimaler till alla?
 • Utveckling av ratingmetoden.
 • SRS-certifikat

Automatgenererade gratis SRS-mätbrev för tabellbåtar.