aksjonsuka mot narkotika 2003 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aksjonsuka mot narkotika 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Aksjonsuka mot narkotika 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Aksjonsuka mot narkotika 2003. Undersøkelse om holdninger til narkotika Telefonomnibus 19. August til 26 august. Om undersøkelsen. Landsforbundet mot stoffmisbruk tok kontakt med TNS Gallup for å undersøke måle hvordan befolkningen reagerer på fem verdipåstander om narkotika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aksjonsuka mot narkotika 2003' - nancy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aksjonsuka mot narkotika 2003

Aksjonsuka mot narkotika 2003

Undersøkelse om holdninger til narkotika

Telefonomnibus

19. August til 26 august

om unders kelsen
Om undersøkelsen
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk tok kontakt med TNS Gallup for å undersøke måle hvordan befolkningen reagerer på fem verdipåstander om narkotika.
 • Undersøkelsen ble gjennomført på telefon, mot et landsrepresentativt utvalg på 1006 respondenter.
 • Tallene er vektet på kjønn, alder og geografi for at resultatene skal kunne gjenspeile hele befolkningen.
sp rreskjema
Spørreskjema

Respondentene ble bedt om svare på om de er

helt enig

delvis enig

delvis uenig eller

helt uenig i følgende påstander:

 • Barn i Norge skal vokse opp i et narkotikafritt miljø
 • Foreldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer
 • Dop føkker med huet ditt
 • Hasj påvirker hjernevirksomheten negativt
 • Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og staffbart
resultater hovedoversikt

Dette er påstandene respondentene har tatt stilling til:

 • Barn i Norge skal vokse opp i et narkotikafritt miljø
 • Foreldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer
 • Dop føkker med huet ditt
 • Hasj påvirker hjernevirksomheten negativt
 • Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og staffbart
ResultaterHovedoversikt
 • Høyest grad av enighet i utsagn nr 2 om foreldrenes ansvar. Hele 98% sier helt eller delvis enig i dette utsagnet.
 • Stor enighet også om ønsket om at barn og unge skal få vokse opp i et narkotikafritt miljø.
 • Utsagnet om at dop føkker med huet ditt er det 13% som ikke har villet ta stilling til.
 • Større grad av uenighet om påstanden knyttet til hasj.
resultater barn i norge skal vokse opp i et narkotikafritt milj
ResultaterBarn i Norge skal vokse opp i et narkotikafritt miljø
 • I alle grupper av befolkningen er det stor enighet om barn og unge skal skånes mot narkotika i oppvekstmiljøet.
 • Hele 96% sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden. Kvinner er i større grad enig i påstanden enn menn.
 • 2% sier seg helt uenig i påstanden. Disse personene er hovedsakelig å finne i gruppene unge, studerende, enslige eller over 60 år. Personer med denne meningen ser ut til å ha lav lønn og lav inntekt.
slide6
ResultaterForeldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer
 • Nesten total enighet om denne påstanden.
 • Kun 1,7% sier seg helt eller delvis uenig i påstanden.
 • Blant de som sier seg uenig er det en overvekt av de yngste, men også i aldersgruppen over 60 år. Vi ser også at aldersgruppen 15-29 er mer moderate i aksepten av påstanden.
resultater dop f kker med huet ditt
ResultaterDop føkker med huet ditt
 • 84% av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden.
 • Legg merke til aksepten blant de under 29 år! 96% sier seg helt eller delvis enig.
 • Enkelte grupper ser ut til å ha blitt støtt av uttrykket, og andelen ubesvart er derfor høi i aldersgruppen over 60 år.
 • Uttrykket ser ut til å fungere godt blant de unge, og påstanden har i stor grad aksept i denne målgruppen. Også blant oppvoksende foreldre (30-44) er 9 av 10 enige i påstanden.
resultater hasj p virker hjernevirksomheten negativt
ResultaterHasj påvirker hjernevirksomheten negativt
 • 92% av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden.
 • Stor forskjell på menn og kvinner. Menn er mindre enige i at hasj er skadelig for fjernevirksomheten enn det kvinner er.
 • Klar sammenheng med alder – hasj vurderes som mer skadelig jo eldre du blir.
 • Selv blant ungdommen (15-29) sier 9 av10 seg helt eller delvis enig.
resultater bruk og omsetning av hasj b r fortsatt v re forbudt og straffbart
ResultaterBruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og straffbart
 • 92% av befolkningen sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden.
 • Stor forskjell på menn og kvinner. Menn er mindre enige i at bruk og omsetning av hasj bør være forbudt og straffbart enn det kvinner er.
 • Klar sammenheng med alder – hasj er mer akseptert blant yngre – og man finnerfler som sier seg uenig i at det skal være straffbart med bruk og omsetning.
 • Selv blant ungdommen (15-29) sier 9 av 10 seg helt eller delvis enig.