patrick kermit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patrick Kermit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patrick Kermit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Patrick Kermit - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet. Patrick Kermit. Kommunikasjon som risikosport? (med eller uten tolk). Patrick Kermit. Problemstillinger. Hva er kommunikasjon? Hva gjør en tolk?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Patrick Kermit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patrick kermit

Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet

Patrick Kermit

problemstillinger
Problemstillinger

Hva er kommunikasjon?

Hva gjør en tolk?

Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”?

Hva gjør en tolk med en kommunikasjonssituasjon?

Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-)språk?

Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever tolk?

line r kommunikasjonsmodell
Lineær kommunikasjonsmodell

Sender Budskap Mottaker

koding avkoding

Mottaker Budskap Sender

avkoding koding

meningsdannelse
Meningsdannelse
 • Hva er «mening»?
  • Noe vi prøver å etablere en felles forståelse av
  • Mening er ikke noe fast, men noe som skapes mellom samtalepartnere
  • Mening er noe man må bli enige om
 • Konteksten har innflytelse på hva slags mening som skapes
  • Ulike roller
  • Ulik «verden»
   • Kunnskap, kultur, personlige egenskaper, kjønn, alder, sinnstilstand…
aspekter ved meningsdanning i samtaler som finner sted i helsevesenet
Aspekter ved meningsdanning i samtaler som finner sted i «helsevesenet»
 • Profesjonell – klientsamtale; rolleforventninger
 • Kontroll
 • Vurdering
 • Tidspress
 • Direktiver
 • Betydningen av «god lytting»
kommunikasjonsfeller ved tverrkulturell kommunikasjon
Kommunikasjonsfeller ved tverrkulturell kommunikasjon
 • Dybdespråk – overflatespråk (eks. banning)
 • Ja/nei-spørsmål
 • Manifestasjon av affekt
 • Rolleforventninger
hva gj r en tolk
Hva gjør en tolk?

Tolkers yrkesetiske retningslinjer i et overblikk:

 • Diskresjon (taushetsplikt)
 • Lojalitet mot budskapet: Å oversette alt som sies slik det sies.
 • Upartiskhet: Å ikke ta parti for noen av partene involvert og for øvrig opptre uavhengig av disse.
 • Dedikasjon: Å ikke påta seg andre oppgaver eller roller enn oppgaven og rollen som tolk
hva vil det si v re profesjonell tolk
Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”?

Noen generelle profesjonskjennetegn i et overblikk:

Et definert samfunnsoppdrag

Monopolisering av ivaretakelsen av samfunnsoppdraget

Organisering som står i forhold til ivaretakelsen av samfunnsoppdraget

Utdanning som sertifiserer for yrket (og som historisk øker i lengde, omfang og eventuelt spesialisering)

Statusheving og lønnsøkning i et historisk perspektiv

Yrkesetiske retningslinjer utarbeidet av profesjonens egne faglige sammenslutninger

hva gj r en tolk med en kommunikasjonssituasjon
Hva gjør en tolk med en kommunikasjonssituasjon?
 • Konkrete forhold:
  • Hvordan hilser man?
  • Avklaring av roller?
  • Plassering?
 • Fra profesjonelt herredømme til avmakt som «klient»
 • Fra ett til fire «møter»
 • Mange muligheter for parallelle sesjoner hvor ulik mening skapes
 • Tolk som mulighetsåpner og barriere
slide12
Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-) språk?
hvilke utfordringer st r tolkebrukere overfor i m ter som krever tolk
Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever tolk?

Herredømme- og avmaktsbetraktninger

Tillitsrelasjoner

Samarbeidsrelasjoner og likeverd

En tolkesituasjon som et intensjonsfelleskap eller en arena for motstridende interesser?

det kan jo g bra
Det kan jo gå bra…
 • Forberedelse
 • Samarbeid og anerkjennelse
 • TID
 • «Sensitivitet»
 • Risikobevissthet og risikoaversjon
  • «Bedre en gang for mye enn en for lite»
 • Positiv «kommunikativ vilje»
  • Å utnytte alle deler av kommunikasjonen i møte, også de non-verbale
 • Folk er stort sett folk…
lykke til

LYKKE TIL!

…og takk for meg