Novinarska konferenca 29 oktober 2010 www stat si
Download
1 / 35

Novinarska konferenca 29. oktober 2010 stat.si - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Novinarska konferenca 29. oktober 2010 www.stat.si. Vsebina: Inflacija, oktober 2010 mag. Irena Križman, generalna direktorica Kazalniki revščine in življenjske razmere v Sloveniji, 2009 Stanka Intihar, oddelek za statistiko življenjske ravni Izdatki za zdravstvo, 2003-2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novinarska konferenca 29. oktober 2010 stat.si' - aurora-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Novinarska konferenca 29 oktober 2010 www stat si

Novinarska konferenca29. oktober 2010www.stat.si


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

 • Vsebina:

  • Inflacija, oktober 2010

  • mag. Irena Križman, generalna direktorica

  • Kazalniki revščine in življenjske razmere v Sloveniji, 2009

  • Stanka Intihar, oddelek za statistiko življenjske ravni

 • Izdatki za zdravstvo, 2003-2008

 • mag. Stane Marn, strokovnjak za statistiko zdravstva


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Inflacija v oktobru 2010

mag. Irena Križman, generalna direktorica


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Inflacija,oktober 2010

 • mesečna stopnja inflacije:0,1 %

 • letna stopnja inflacije : 1,9 %

 • januar – oktober : 1,5 %Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Inflacija,oktober 2010: 0,1 %

 • PODRAŽITVE V OKTOBRU:

 • Obleka in obutev: 4,6 %

 • Izobraževanje: 1,6 %

 • Raznovrstno blago in storitve: 0,5 %

 • Prevoz: 0,4 %

 • Gostinske in nastanitvene storitve: 0,3 %

 • Stanovanje: 0,2 %

 • POCENITVE V OKTOBRU:

 • Rekreacija in kultura: - 3,0 %

 • Hrana in brezalkoholne pijače : - 0,8 %

 • Stanovanjska oprema: -0,2 %


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Letna inflacija v oktobru 2010: 1,9 %

NAJVEČJE PODRAŽITVE V ENEM LETU:

 • Stanovanje: 11,7 %

 • Alkoholne pijače in tobak: 8,2 %

 • Zdravje: 5,1 %

 • Komunikacije: 2,5 %

 • Stanovanjska oprema: 2,0 %

 • Hrana in brezalkoholne pijače: 1,9 %

  NAJVEČJE POCENITVE V ENEM LETU:

 • Gostinske in nastanitvene storitve: -10,9 %

 • Obleka in obutev: -1,1 %

 • Prevoz: -0,6 %


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Podatki za leto 2009

 • Stopnja tveganja revščine 12,3 % → 11,3 %moški: 9,8 %; ženske: 12,8 %

 • Letni prag: 6.535 EUR → 7.118 EUR

 • Mesečni prag: 545 EUR → 593 EUR

 • Ocenjeno število oseb pod pragom:241.000 → 223.000

 • Ginijev količnik: 23,4 % → 22,7 %

 • Razmerje kvintilnih razredov: 3,4 → 3,2

 • Relativna vrzel tveganja revščine: 19,3 % → 20,2 %


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Dohodkovno referenčno leto = 2008

 • Leto gospodarske rasti

 • Nizko povprečno število registrirano brezposelnih oseb 2005: 91.900 2007: 71.300 2008: 63.200

 • Nizko število anketno brezposelnih oseb(podatki za 2. četrtletje iz ADS)2005: 58.000 (5,8 % stop. brezposelnosti)2007: 48.000 (4,6 %)2008: 43.000 (4,2 %)

 • Visoko število delovno aktivnih oseb (iz ADS): 2005: 947.0002007: 994.0002008: 990.000


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Dohodkovno referenčno leto = 2008

 • Večje povprečno mesečno št. prejemnikov starostnih pokojnin: 332.800 → 343.000Manj prejemnikov invalidskih in kmečkih pok.

 • Manj prejemnikov DSP: 43.200 → 36.400

 • Nekoliko višji povprečni mesečni zneski vseh vrst pokojnin, DSP

 • Več sredstev namenjenih za denarne socialne prejemke: 4.871 → 5.193 mio EUR

 • Dodatne davčne olajšave za prejemnike najnižjih dohodkov


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Relativni koncept merjenja revščine

 • Prag odvisen od višine in porazdelitve dohodka med gospodinjstvi, števila in starosti članov gospodinjstev, zajetih v SILC (29.576 oseb v 2009)

 • PRIMER: Dohodki se vsem znižajo, živijo slabše →STOP. REV. ostane enaka (vsem se znižajo za enak %);STOP. REV. se zniža (če se dohodki manj premožnih rel. manj znižajo od dohodkov premožnejših);STOP. REV. se zviša (če se dohodki manj premožnih rel. bolj znižajo od dohodkov bolj premožnejših)


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Osebe / gospodinjstva z višjo STOP. REVŠČINE

 • Brezposelne osebe (37,6 % → 43,6 %; narašča, metodologija)

 • 2 odrasla + vsaj 3 otroci (15,7 % v 2009; približno na ravni prejšnjih let)

 • Delovno neintenzivna gospodinjstva z otroki (57,2 % → 60,4 %)

 • Gospodinjstva z delovno intenzivnostjo >=0,5 (9,7 % 11,1 %; z otroki 13,2 % → 15,3 %, brez otrok 4,6 % → 5,3 %)

 • Enočlanska gospodinjstva (23,0 % → 32,5 % moški 65+,

  44,3 % → 47,4 % ženske; nizek delež v vzorcu)


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Osebe / gospodinjstva z visoko STOP. REVŠČINE

 • Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva: gospodinjstva brez delovno aktivnih članov (34,8 %), z vzdrževanimi otroki (60,4 %)

 • Glede na tip gospodinjstva: enočlanska (43,4 %), enostarševska (28,1 %), pari 65+ brez otrok (13,4 %)

 • Glede na najpogostejši status aktivnosti v 2008: brezposelni (43,6 %), upokojenci (17,4 %)

 • Glede na starost in spol: ženske 65+ (25,5 %)

 • Glede na stanovanjsko razmerje gosp.: najemniki stanovanj (22,0 %)


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Osebe / gospodinjstva z nizko STOP. REVŠČINE

 • Delovno intenzivna gospodinjstva (vsi odrasli člani so delovno aktivni): 3,3 % = 1/5 vseh oseb pod pragom

 • Delovno aktivne osebe 18+: 4,8 % = 1/10 vseh oseb pod pragommoški: 5,2 %ženske: 4,2 %


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Kazalniki materialne prikrajšanosti

 • STOP. REVŠČINE ne upošteva gibanja cen, stanovanjskih razmer …, ne pokaže, kako ljudje dejansko živijo

 • stopnja materialne prikrajšanosti

 • stopnja prenaseljenosti stanovanja

 • stopnja stanovanjske prikrajšanosti

 • kazalniki življenjskih pogojev na ravni gospodinjstev(PO: Anketa o življenjskih pogojih):stanovanjske ramere in problemi v okolišu,finančne zmožnosti gospodinjstev,bremena stanovanjskih stroškov in posojil,posedovanje dobrin


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

9 elementov materialne prikrajšanosti

 • zaostanek pri plačilu hipoteke ali najemnine, rednih stan. stroškov, obrokov za kredit ali drugih odplačil posojil;

 • zmožnost gospodinjstva, da si vsi člani lahko privoščijo enotedenske letne počitnice;

 • zmožnost gospodinjstva, da si privošči mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan;

 • zmožnost gospodinjstva, da iz lastnih sredstev poravna nepričakovane izdatke v višini mesečnega praga tveganja revščine iz prejšnjega leta;

 • gosp. si ne more privoščiti fiksnega ali mobilnega telefona;

 • gosp. si ne more privoščiti barvnega televizorja;

 • gosp. si ne more privoščiti pralnega stroja;

 • gosp. si ne more privoščiti osebnega avtomobila;

 • gosp. si ne more zagotoviti primerno ogrevanega stanovanjaNovinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Najvišje stopnje materialne prikrajšanosti glede na starost in spol

 • pri ženskah, starejših od 64 let 3 od 9: 20,9 %, 4 od 9: 7,2 %

 • med osebami pod pragom pri ženskah, 18-64 let3 od 9: 44,0 %4 od 9: 24,3 %


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Prenaseljenost stanovanj starost in spol

 • Delež oseb s premajhnim št. sob glede na št. članov gospodinjstvapod pragom: 44,4 % (5 % vseh oseb)nad pragom: 37,2 % (33 % vseh oseb)

 • Večja prenaseljenost pri otrocih do 17 letpod pragom: 62,0 % (6,9 % vseh oseb)nad pragom: 45,2 % (40,1 % vseh oseb)

 • Manjša prenaseljenost pri starejših moških (65+)pod pragom: 17,2 % (2,0 % vseh oseb)nad pragom: 14,0 % (12,4 % vseh oseb)Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Vsebina: 2008

- Vzroki za povečanje deleža zdravstvenih izdatkov v BDP v letu 2008.

- Spremembe v strukturi izdatkov po zdravstvenih obravnavah.

- Spremembe v strukturi izdatkov po vrstah zdravstvenih dejavnostih.

 • Vključeni zasebni in javni izdatki

Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

Delež izdatkov za dejavnosti bolnišnic se povečuje, Slovenija 2003, 2007 in 2008 (Mio EUR)


Novinarska konferenca 29 oktober 2010 stat si

 • NAPOVED Slovenija 2003, 2007 in 2008 (Mio EUR)

 • NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

 • Torek, 30. november:

  • gospodarska rast v 3. četrtletju 2010

  • primanjkljaj in dolg države v 3. četrtletju 2010

  • izdatki države po namenu, 2009