1 / 7

FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO. mgr Paweł Kubicki. FREELANCER. CO MOGĘ ZAGWARANTOWAĆ?. ZAPLECZE SŁOWNIKOWE. SPECJALIZACJA. Studia romanistyczne, specjalności tłumaczenia, technika i handel.

nakeisha
Download Presentation

FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER CO MOGĘ ZAGWARANTOWAĆ? ZAPLECZE SŁOWNIKOWE SPECJALIZACJA Studia romanistyczne, specjalności tłumaczenia, technika i handel. Słowniki specjalistyczne w wersjach książkowych i elektronicznych, baza przetłumaczonych tekstów   DOŚWIADCZENIE SZYBKI KONTAKT Od 2000 roku jako tłumacz, od 2003 na własny rachunek.  24h.  STAŁE STAWKI PRZYWILEJE DLA STAŁYCH KLIENTÓW   zobacz więcej

  2. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER SPECJALIZACJA • - Studia romanistyczne na specjalności tłumaczenia; • Tłumaczenie w zakresie jednego języka; • - Teksty techniczne informatyczne i handlowe;  DOŚWIADCZENIE SŁOWNIKI KONTAKT PRZYWILEJE STAWKI KONIEC     STRONA GŁÓWNA 

  3. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER DOŚWIADCZENIE • - Pracę jako tłumacz rozpocząłem już w czasie studiów; • Od 2000 roku, na stałe współpracuję z biurami tłumaczeń; • Od 2003 roku, rozpocząłem działalność samodzielnego tłumacza; • Swoje doświadczenie rozwijam w dziedzinach: • - technika (motoryzacja, elektromechanika) • - komputery (strony internetowe, programy) • - handel (korespondencja, umowy)  SPECJALIZACJA SŁOWNIKI KONTAKT PRZYWILEJE STAWKI KONIEC     STRONA GŁÓWNA 

  4. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER SŁOWNIKI Korzystam z wielu wyspecjalizowanych słowników zarówno dwujęzycznych jak i jednojęzycznych. Przede wszystkim bazuję na następujących tytułach: „Le Petit Rober”, „Wielki słownik francusko-polski i polsko-francuski”, „Wielki słownik techniczny francusko-polski, polsko-francuski”, „Francusko-polski leksykon Prawo – Ekonomia – Handel”, „Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej” i wiele innych.  Oprócz słowników książkowych, korzystam również ze słowników komputerowych, a przede wszystkim z bazy tekstów przetłumaczonych, które zapewniają niezmienność terminologii oryginału. SPECJALIZACJA DOŚWIADCZENIE KONTAKT PRZYWILEJE STAWKI KONIEC     STRONA GŁÓWNA 

  5. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER KONTAKT FHU AKTYW PAWEŁ KUBICKI GŁOGOWIEC 33, 99-300 KUTNO NIP: 889-125-68-04, tel./fax: +48 (24) 35 60 721, tel. kom.: +48 691 29 29 15 www: www.aktyw.com.pl e-mail: biuro@aktyw.com.pl gg: 7221112 nr rach.: 52 1140 2004 0000 3902 3774 3367  SPECJALIZACJA DOŚWIADCZENIE SŁOWNIKI PRZYWILEJE STAWKI KONIEC     STRONA GŁÓWNA 

  6. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER PRZYWILEJE Dla stałych klientów, zlecających powyżej 50 stron miesięcznie, przez okres co najmniej 3 miesięcy, udzielany jest stały rabat w wysokości 20%, bez względu na powtarzalność tłumaczeń. Dodatkowo, każdy klient ma dostęp do wszystkich wykonanych przeze mnie tłumaczeń dla danego klienta.  SPECJALIZACJA DOŚWIADCZENIE SŁOWNIKI KONTAKT STAWKI KONIEC     STRONA GŁÓWNA 

  7. FHU AKTYW – TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO mgr Paweł Kubicki FREELANCER STAWKI Jedna stała stawka dla tłumaczenia pisemnego: 37,00 zł za stronę (1800 znaków). Rabat stałego klienta: 20% Rabat za powtarzalność tłumaczenia do 50% Tłumaczenie ustne: 150,00 zł/h Asysta tłumacza: 50,00 zł/h  SPECJALIZACJA DOŚWIADCZENIE SŁOWNIKI KONTAKT PRZYWILEJE KONIEC     STRONA GŁÓWNA 

More Related