Excelence doktorského studia na AF MENDELU
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005. Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - naiya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

Excelence doktorského studia na AF MENDELU

pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

CZ.1.07/2.3.00/20.005

Možnosti studia v zahraničí

pro studenty doktorského studia

Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

Důležité informace

 • www.af.mendelu.cz/zahranici

 • sekce webu AF „Zahraniční spolupráce“

  • Kontakty

  • Informace pro studenty

  • Aktuality


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

Nabízené programy

 • LLP/Erasmus

 • CEEPUS

 • AKTION

 • Studium mimo Evropu v rámci bilaterálních dohod

 • Free Movers


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

LLP/Erasmus

 • Nejběžnější program

  • – nejjednodušší možnost vycestovat

 • Dvě formy:

  • studijní pobyt

  • pracovní stáž


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

LLP/Erasmus – studijní pobyt

 • Pobyt 3- (12) měsíců

 • Studium na MENDELU nesmí být přerušeno

 • Stejné podmínky na hostitelské univerzitě jako domácí studenti

 • Možnost pracovat na disertaci / studovat předměty


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

LLP/Erasmus – partnerské univerzity

www.af.mendelu.cz/zahranici/informace_pro_studenty/llperasmus


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

LLP/Erasmus – pracovní stáž

 • Pobyt 3-12 měsíců

 • Stáž v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo v jiné organizaci

 • Nelze v institucích EU a na ambasádách

 • Plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu

 • Není seznam pracovišť – studenti si vyhledávají sami, případně na doporučení školitele


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

LLP/Erasmus – finanční zajištění

 • Stipendium prostřednictvím MENDELU

 • Výše dle délky studia a země pobytu

 • Stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí

 • Měsíčně EUR 226 (Bulharsko) – 583 (Velká Británie)

 • U pracovních stáží stipendia vyšší


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

LLP/Erasmus – podmínky přijetí

 • Jazykové znalosti

 • Mezinárodní studentský klub – buddy systém

 • Výběr předmětů


Llp erasmus erasmus 4 all navrhovan nov pravidla od 2014 2015
LLP / Erasmus Erasmus 4 Allnavrhovaná nová pravidla od 2014/2015

 • Erasmus i do třetích zemí (začlenění Erasmus Mundus)

 • Erasmus na 12 SMS +12 SMP měsíců, rozloženo LIBOVOLNĚ na kolikrát student chce (tj. např. jeden Erasmus pobyt na 6 měsíců, druhý pobyt Erasmus na 3 měsíce, třetí Erasmus pobyt na další 3 měsíce apod.)

 • Navrhuje se možnost výjezdu 12+12 v rámci každého stupně studia (Bc./Mgr./Ph.D.)

 • Snížení dolní hranice délky pobytu ze tří měsíců na dva, tj. Erasmus by byl na 2-12 měsíců místo 3-12


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

Studium v rámci bilaterálních dohod

 • Studium na partnerských univerzitách

 • na základě bilaterálních dohod

 • MENDELU jednorázově přispívá na pobyt

 • Výběrové řízení začátkem každého akademického roku(letos: zatím není stanoven termín – hromadný mail)

 • Organizaci zajišťuje Zahraniční oddělení rektorátu(Šárka Kvizdová)

 • Seznam univerzit:

  • Odkaz „Mezinárodní smlouvy“ ve veřejné části Univerzitního informačního systému

  • Odkaz „Zahraniční aktivity – vyjíždějící studenti – mobilita rozvojových projektů“

  • Z webu AF: Zahraniční spolupráce – Informace pro studenty – Free-movers


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

Free Movers – financování

 • Domácí zdroje

  • stipendia Domu zahraničních služeb

  • nadace (rozvojové programy MŠMT, Fulbright…)

 • Zahraniční zdroje

  • vlastní stipendijní program hostitelské univerzity

  • veřejná podpora – vládní a jiná stipendia dané země


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

AKTION

 • Spolupráce mezi ČR a Rakouskem

 • Dvě kategorie:

  • Individuální podpora (stipendia) – na studijní a vědecké pobyty

  • Institucionální podpora – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vysokých škol

 • Další informace: www.dzs.cz


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

CEEPUS

 • Spolupráce univerzit v rámci středoevropského regionu

 • Země účastnící se programu:

 • Albánie

 • Bosna a Hercegovina

 • Bulharsko

 • Černá Hora

 • Česká republika

 • Chorvatsko

 • Kosovo

 • Maďarsko

 • Makedonie

 • Polsko

 • Rakousko

 • Rumunsko

 • Slovensko

 • Slovinsko

 • Srbsko


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

CEEPUS

 • Organizace probíhá v rámci sítí

 • AF zapojena do 3 sítí:

  • ForSafe and Healthy Food in Middle-Europe

  • (doc. Lichovníková)

  • RenewableEnergyResources(Ing. Fajman)

  • OrganicXenobiotics in EnvironmentalSamples and Food Products(prof. Klejdus)

 • Pobyt 21 dní – 10 měsíců

 • Stipendium nelze poskytnout na výzkum

 • (s výjimkou doktorských disertačních prací)


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

CEEPUS

 • Každoročně přidělována pobytová místa

 • v rámci sítí (přihlášky do poloviny června

 • pro ZS, do konce října pro LS)

 • Možnost vycestovat v letním semestru i mimo síť jako „CEEPUS Freemover“ (přihlášky do konce listopadu)

 • Program CEEPUS zajišťuje Zahraniční oddělení rektorátu


Excelence doktorsk ho studia na af mendelu pro navazuj c evropskou v decko v zkumnou kari ru

Kde hledat informace

 • www.mendelu.cz

  • Zahraniční aktivity

 • www.af.mendelu.cz

  • Zahraniční spolupráce

  • Aktuality

 • E-maily

 • Nástěnka

 • Informace dalších institucí:

 • www.dzs.cz, www.msmt.cz atd.