jednostki astronomiczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jednostki astronomiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jednostki astronomiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Jednostki astronomiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Jednostki astronomiczne. Przygotowano dla potrzeb Koła Astronomicznego przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adam Strzelczyk, 2006 r. peta 10 15 , tera 10 12 , giga 10 9 , mega 10 6 , kilo 10 3 , hekto 10 2 , deka 10 1 ,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jednostki astronomiczne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jednostki astronomiczne

Jednostkiastronomiczne

Przygotowano dla potrzeb

Koła Astronomicznego

przy ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Adam Strzelczyk, 2006 r.

si syst me international d unit s mi dzynarodowy uk ad jednostek miar
peta 1015 ,

tera 1012 ,

giga 109 ,

mega 106 ,

kilo 103 ,

hekto102,

deka101,

SI (Systéme International d'Unités) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar

- spójny metryczny układ podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich pod- i nad-wielokrotności określonych przez przedrostki krotności:

 • decy10-1,
 • centy10-2,
 • mili10-3,
 • mikro 10-6 ,
 • nano 10-9 ,
 • piko 10-12 ,
 • femto 10-15 ,
 • atto 10-18

Podstawowymi jednostkami SI są: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, kandela,jednostkami uzupełniającymi: radian i steradian.

podstawowa jednostka d ugo ci 1 metr
Podstawowa jednostka długości - 1 metr

Oczywiście w astronomii operujemy jednostką większą – kilometrnp. średnia odległość z Ziemi do Słońca wynosi 149 600 000 km.

Jest to jednak jednostka zbyt mała.

jednostka astronomiczna j a au o d ang astronomical unit
Jednostka astronomiczna,j.a. AU (od ang. astronomical unit)

Jednostka długości używana do wyrażenia odległości w obrębie Układu Słonecznego, zdefiniowana jako średnia odległość Ziemi od Słońca

1 AU = 149 600 000 km

Ścisłe określenie jednostki astronomicznej:jest to długość wielkiej półosi orbity Ziemi wokół Słońca(dokładnie równe 149 597 890 km)

rok wietlny
Rok świetlny

astronomiczna jednostka długości równa odległości, jaką przebywa światło w próżni w ciągu jednego roku zwrotnikowego

Rok świetlny == 9,4605×1012km == 6,3281×104 AU.

Np. odległość od Ziemi do gwiazdy Alfa Centaur wynosi 4,34 roku świetlnego, oznacza to, że wiązka światła z gwiazdy dociera do Ziemi w czasie 4,34 roku przebywając w tym czasie drogę 41,06⋅1012 km.

slide6

Wyjaśnienia:

Rok zwrotnikowy, odstęp czasu pomiędzy dwoma najbliższymi sobie momentami przejścia Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Wynosi on 365,2422 średnich dób słonecznych (jest on krótszy od roku gwiazdowego na skutek precesji osi Ziemi). Rok zwrotnikowy wyznacza cykl zmian pór roku.

Rok gwiazdowy, rok syderyczny, dystans czasowy pomiędzy dwoma najbliższymi sobie momentami, w których Słońce zajmuje jednakowe położenie względem gwiazd na niebie. Rok gwiazdowy wynosi 365,2564 średnich dób słonecznych.

 • Precesja osi Ziemi, powolny ruch precesyjny (precesja) kierunku osi obrotu Ziemi wywołany przez oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca...

Zobacz fotografię precesji

slide7

Ruch bieguna niebieskiego wywołany precesją osi Ziemi(powodujący to, że w odpowiednio długiej skali czasuróżne gwiazdy były lub będą Gwiazdą Polarną.)

Autor: Domański Tomasz, Mietelski Jerzy Wojciech

parsek ps pc
PARSEK, ps, pc

1 ps = 3,262 roku świetlnego

= 206 264,8 AU =

= 3,0857⋅1016 m.

Z definicji 1 ps to odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej (tj. jednostka astronomiczna) jest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy.

wyznaczenie odleg o ci gwiazd
Wyznaczenieodległości gwiazd
 • Friedrich Wilhelm Bessel w 1838 roku opracowuje sposób wyznaczania odległości gwiazd od Słońca. Bliskie gwiazdy zmieniają swoje położenie na tle gwiazd odległych w zależności od położenia Ziemi względem Słońca.
 • Kąt  nazywa się paralaksą. Znając jego wartość można wyznaczyć odległość l.
 • l – odległość gwiazdy od Słońca

r - promień orbity Ziemi  - paralaksa

Jeżeli  = 1’’ (sekunda) to wtedy l = 1 pc (parsek) = 3,26 lat świetlnych

slide11

Może z czasem zobaczymy rzeczy,których jak dotąd

nie możemy sobie wyobrazić.

Galileusz

LUBLINIEC 2006