Krajowy Klaster Linuxowy
Download
1 / 66

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Plan. Geneza, status, główne założenia projektu i architektura Instalacja pilotowa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali' - naida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali

Roman Wyrzykowski

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Politechnika Częstochowska


Plan

 • Geneza, status, główne założenia projektu i architektura

 • Instalacja pilotowa

 • Oprogramowanie zarządzające (middleware)

  - technologie i architektura

  - integracja klastrów dynamicznych

  - system zarządzania zasobami i zadaniami

  - zarządzanie kontami użytkowników

  - intefejs dostępowy – portale gridowe

 • Aplikacje pilotowe

 • Uruchamianie aplikacji numerycznych na przykładzie systemu NuscaS

 • Podsumowanie


Klastry komputer w pc linux
Klastry komputerów PC-Linux

 • Klastry komputerów PC stanowią obecnie dominujący typ systemów równoległych, przede wszystkim ze względu na ich niższy koszt niż tradycyjne superkomputery

 • Kluczowa rola oprogramowania Open Source, takiego jak system operacyjny LINUX

 • Klastry komputerów PC w Polsce

  - pierwszy w TASK - październik 2000 r.

  • drugi w Politechnice Częstochowskiej - styczeń 2001 r.

  • od 2003 roku dynamiczny rozwój na terenie całej Polski

 • Różnorodne architektury procesorów - Intel, AMD, 32- i 64-bitoweACCORD:

Architektura


Narzędzia do zarządzania i monitorowania klastra

Web Condor Interface

Kompletny system do zarządzania i monitorowania

klastra zintegrowany z www


SIECI NOWEJ GENERACJI

POLSKIE PROJEKTY SIECIOWE – PIONIER (1Q05)

Podobne rozwiązanie USA:

National Lambda Rail


SIECI NOWEJ GENERACJI - PORÓWNANIE

National Lambda Rail

PIONIER

 • Docelowo 16 000 mil światłowodu

 • Transport: Cisco 15808 (max. 40 kanałów @ 10Gbit/s)

 • 4 lambdy (10G Ethernet LAN PHY):

  • sieć przełączanego Ethernetu 10Gbit/s (usługi typu LAN i połączenia na poziomie 1Gbit/s)

  • krajowa sieć IP

  • połączenie dla projektów badawczych (projekty obliczeniowe, teleprezencja itp.),

  • Internet2 – eksperymentalna dla badań nad nowymi usługami sieciowymi

 • 3000 km (docelowo 6000 km)

 • ADVA (max 32 kanały @ 10 Gb/s)

 • 1 lambda (10GEth LAN PHY )

 • TAK

 • TAK

 • TAK

 • TAK

kanały wirtualne,

2 lambdy – 3Q06


Status projektu clusterix
Status projektu CLUSTERIX

 • Projekt celowy MNiI „CLUSTERIX - Krajowy Klaster Linuxowy (National Cluster of Linux Systems)”

 • Uczestniczy 12 jednostek z całej Polski (MAN-y

  i KDM-y)

 • Politechnika Częstochowska jako koordynator

 • Faza badawczo-rozwojowa: 01.01.2004 - 30.09.2005

 • Faza wdrożeniowa: 01.10.2005 – 30.06.2006

 • Ogólny koszt – 5 340 000 zł, w tym dotacja MNiI - 2 500 000 zł, reszta to wkład własny uczestników projektu


Partnerzy
Partnerzy

 • Politechnika Częstochowska (koordynator)

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków

 • Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa w Gdańsku (TASK)

 • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS)

 • Politechnika Białostocka

 • Politechnika Łódzka

 • UMCS w Lublinie

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Szczecińska

 • Uniwersytet Opolski

 • Uniwersytet w Zielonej Górze


Za o enia projektu
Założenia projektu

 • Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie narzędzi oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie produkcyjnego środowiska gridowego,

 • W konfiguracji bazowej udostępnia ono infrastrukturę lokalnych klastrów PC-Linux o architekturze 64-bitowej, połączonych szybką siecią kręgosłupową zapewnianą przez sieci PIONIER

 • Do infrastruktury bazowej podłączone zostaną zarówno istniejące, jak i nowe klastry, o zróżnicowanej architekturze 32- i 64-bitowej

 • W wyniku powstanie rozproszony klaster PC nowej generacji o dynamicznie zmieniającej się wielkości, w pełni operacyjny i zintegrowany z istniejącymi usługami, udostępnionymi przez inne projekty powstałe w ramach programu PIONIER


Realizowane zadania

 • Utworzenie środowiska produkcyjnego

  • Dostarczenie narzędzi i mechanizmów pozwalających na dynamiczną i automatyczną rekonfigurację infrastruktury

  • Umożliwi dołączanie kolejnych klastrów lokalnych 32- lub 64-bitowych

  • Instalacja pilotowa stanowi bazową infrastrukturę szkieletową połączoną siecią PIONIER

 • Rozwój oprogramowania narzędziowego

  • Zarządzanie danymi

  • System rozdziału zasobów z predykcją, monitorowanie

  • Zarządzanie kontami użytkowników i organizacjami wirtualnymi

  • Bezpieczeństwo

  • Zarządzanie zasobami sieciowymi, IPv6

  • Interfejs użytkownika oraz administratora

  • Dynamiczne równoważenie obciążenia, mechanizm punktów kontrolnych

 • Rozwój aplikacji gridowych

  • Modelowanie zjawisk termomechanicznych w krzepnących odlewach

  • Symulacja przepływów transonicznych wokół skrzydła samolotu

  • Symulacje wielkiej skali przepływu krwi w mikrokapilarach metodą cząstek

  • Modelowanie molekularne

  • Dynamiczna wizualizacja terenu 3D z danych przestrzennych

   ·


Clusterix archite ktura
CLUSTERIX:Architektura


Instalacja pilotowa 1
Instalacja pilotowa (1)

 • 12 klastrów lokalnych stanowi szkielet systemu

 • Klastry lokalne budowane w oparciu o 64-bitowe procesory Intel Itanium2 1,4 GHz wyposażone w pamięci podręczne o wielkości 3 MB

 • 2 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM na procesor

 • Komunikacja wewnątrz klastrów lokalnych oparta o Gigabit Ethernet i InfiniBand (lub Myrinet)

 • Komunikacja pomiędzy klastrami lokalnymi odbywa się za pomocą dedykowanych kanałów 1 Gb/s udostępnianych przez sieć PIONIER


Instalacja pilotowa 2
Instalacja pilotowa (2)

 • 252 x IA-64 w szkielecie

 • 800 x IA-64 w konfiguracji testowej - 4,5 TFLOPS

 • 3000+ km włókien optycznych o przepustowości 10Gbps (technologia DWDM)

 • w pełni wdrożone protokoły IPv4 oraz IPv6

Gdańsk

Szczecin

Białystok

Poznań

Warszawa

Zielona

Góra

Łódź

Lublin

Wrocław

Częstochowa

Opole

Kraków


C lusterix architektura sieci
CLUSTERIX:Architektura sieci

Local Cluster

Switch

Clusterix Storage

Element

PIONIER

Core Switch

 • Bezpieczny dostęp do sieci zapewniają routery ze zintegrowaną funkcjonalnością firewalla

 • Użycie dwóch VLAN-ów umożliwia separację zasobów obliczeniowych od szkieletu sieci

 • Wykorzystanie dwóchsieci z dedykowaną przepustowością 1 Gbps pozwala poprawić efektywność zarządzania ruchem w klastrach lokalnych

Access Node

1 Gbps

Backbone Traffic

Computing

Nodes

Internet Network

Communication

&NFS VLANs

Internet Network

Access

Router

Firewall


Oprogramowanie zarz dzaj ce systemem clusterix technologie
Oprogramowanie zarządzające systemem CLUSTERIX- technologie

 • Tworzone oprogramowanie bazuje na Globus Toolkit 2.4 orazWEB serwisach

 • - możliwość powtórnego wykorzystania tworzonego oprogramowania

 • - zapewnia interoperacyjność z innymi systemami gridowymi na poziomie serwisów

 • TechnologiaOpen Source, w tym LINUX (Debian, jadro 2.6.x) orazsystemy kolejkowe (Open PBS, SGE)

 • - oprogramowanie Open Source jest bardziej podatne na integrację zarówno z istniejącymi, jak i z nowymi produktami

 • - dostęp do kodu źródłowego projektu ułatwia dokonywania zmian i ich publikację

 • - większa niezawodność i bezpieczeństwo

 • Szerokie wykorzystanie istniejących modułów programowych, np.brokera zadań z projektu GridLab,po dokonaniu niezbędnych adaptacji i rozszerzeń


Integracja klastr w dynamicznych za o enia
Integracja klastrów dynamicznych:Założenia

 • Klastry dynamiczne (zewnętrzne) mogą być w prosty sposób (automatycznie) dołączane do szkieletu systemu CLUSTERIXaby:

  • zwiększyć dostępną moc obliczeniową

  • wykorzystać zasoby klastrów zewnętrznych w momentach, gdy są one nieobciążone (noce, weekendy …)

  • zapewnić skalowalność infrastruktury systemu


Integracja klastr w dynamicznych architektura
Integracja klastrów dynamicznych: Architektura

 • Nowe klastry weryfikowane pod względem:

  • zainstalowanego oprogramowania

  • certyfikatów SSL

 • Komunikacja za pośrednictwem routera/firewalla

 • System Monitorujący automatycznie wykrywa nowe zasoby

 • Nowe klastry udostępniają moc obliczeniową dla użytkowników

 • PIONIER

  Backbone Switch

  Local

  Switch

  Internet

  Clusterix

  Core

  Router

  Firewall

  Dynamic

  Resources


  Do czenie klastra dynamicznego

  Access

  node

  Access

  node

  Nodes

  Nodes

  Local switch

  Internet

  DYNAMIC CLUSTER

  Firewall/

  router

  • Struktura wewnętrzna klastra dynamicznego – nieistotna z punktu widzenia procesudołączania

  Switch

  • Istotny – publiczny węzeł dostępowy

  • Klaster dynamiczny powinien utworzyć połączenie ze szkieletem za pośrednictwem sieci Internet

  Monitoring

  system

  • Połączenie via firewall z węzłem dostep. szkieletu

  Backbone network

  • Cały proces zarządzany przez system monitorujący Clusterix-a JIMS

  Dołączenie klastra dynamicznego


  Podsumowanie:

  • Instalacja szkieletowa:

  • - 250+ procesów Itanium2 rozproszonych pomiędzy 12 klastrami lokalnymi na terenie Polski

  • Możliwość dołączenia klastrów dynamicznych z zewnątrz (klastry na Uczelniach, w kampusach)

  • - maksymalna instalacja zawierająca 800+ procesorów Itanium2 (4,5 Tflops) – jeszcze bez wykorzystania procedury automatycznego dołączenia


  Wykonanie zadania w systemie clusterix
  Wykonaniezadania w systemie CLUSTERIX

  Virtual User Account System

  User Interface

  Broker - GRMS

  CDMS

  Portal

  Globus

  SSH Session

  Server

  SSHSession

  Server

  PBS/Torque, SGE

  Checkpoint restart

  USER

  Grid


  GRMS (1)

  • GRMS (Grid Resource Management System) jest systemem zarządzania zasobami i zadaniami w projekcie CLUSTERIX

  • Został stworzony w ramach projektu GridLab

  • Głównym zadaniem systemu GRMS jest zarządzanie całym procesem zdalnego zlecania zadań obliczeniowych do różnych systemów kolejkowych obsługujących klastry lokalne

  • GRMS został zaprojektowany jako zbiór niezależnych komponentów zajmujących się różnymi aspektami procesu zarządzania zasobami, wykorzystujących serwisy niskiego poziomu


  GRMS (2)

  • GRMS bazuje na serwisach dostępnych w pakiecie Globus (GRAM, GridFTP) oraz w systemie zarządzania danymi CDMS i systemie monitorującym JIMS

  • GRMS udostępnia interfejs w formie web-serwisu (GSI-enabled), przez który mogą się do niego odwoływać wszyscy klienci (portale, klienci linii komend lub aplikacje)

  • Wszystkie wymagania użytkowników są specyfikowane przy pomocy specjalnych dokumentów XML, nazywanych opisami zadań GJD (GRMS Job Description), przy czym są one wysyłane do GRMS’a jako komunikaty SOAP poprzez połączenia GSI


  Funkcjonalność systemu GRMS

  Z punktu widzenia końcowego użytkownika funkcjonalność systemu GRMS można podzielić na:

  • zlecanie zadań użytkownika i ich kontrolowanie

  • listowanie zadań użytkownika z uwzględnieniem zadanych kryteriów

  • zarządzanie zadaniami – migracja, zatrzymywanie, wznowienie, usuniecie

  • pobieranie informacji o zadaniach

  • znajdowanie zasobów spełniających wymagania użytkownika

  • zarządzanie powiadamianiem (notyfikacja)


  <grmsjob appid="psolidify">

  <simplejob>

  <resource>

  <localrmname>pbs</localrmname>

  <hostname>access.pcss.clusterix.pl</hostname>

  </resource>

  <executable type="mpi" count="6">

  <file name="exec" type="in">

  <url>file:////home/users/olas/opt/bin/psolidify</url>

  </file>

  <arguments>

  <value>/home/users/olas/calc/solid/large/40000/40000</value>

  </arguments>

  <stdout>

  <url>gsiftp://access.pcz.clusterix.pl/~/tmp/zad/out</url>

  </stdout>

  <stderr>

  <url>gsiftp://access.pcz.clusterix.pl/~/tmp/zad/err</url>

  </stderr>

  </executable>

  </simplejob>

  </grmsjob >


  Zarządzanie kontami użytkowników w Gridach

  Klaster lokalny Grid !!!

  Główne (z naszej perspektywy) problemyto:

  • Problemy z zarządzaniem kontami użytkowników

  • Kwestia rozliczenia wykorzystanych zasobów

  • Niekompatybilność systemów kolejkowych

  • Problemy z transferem plików

   Integracja użytkowników z systemem w sposób przezroczysty i wygodny jest niezbędna w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści.


  System zarządzania

  zasobami

  +

  System Wirtualnych

  Użytkowników

  jsmith

  jsmith

  foo

  john

  js

  acc01

  smith

  System Wirtualnych Użytkowników (VUS)

  Dotychczas użytkownik musiał posiadać oddzielne konto fizyczne na każdej maszynie


  Globus

  PBS

  VUS dla Gridu


  VUS dla Gridu

  • Zbiór ogólnodostępnych kont, które mogą być przyporządkowane kolejnym zadaniom

  • Możliwość zgłaszania zadań do innych maszyn i klastrów lokalnych

  • Automatyczny transfer plików

  • Uproszczona administracja kontami użytkowników

  • Pełna informacja rozliczeniowa o wykorzystaniu kont


  Archite ktura s ystem u
  Architektura systemu


  Autoryzacja przyk ad

  Clusterix

  Clusterix

  TUC

  Cyfronet

  PSNC

  TUC

  Cyfronet

  PSNC

  scientists

  operators

  programmers

  staff

  Lab_users

  Scientists

  operators

  programmers

  staff

  Lab_users

  Grid Node

  guests

  common

  power

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  login:

  Autoryzacja - przykład

  VO hierarchy

  VO admins security policy

  Account

  groups

  Node admin security policy


  VUS:Podsumowanie

  • Pozwala stworzyć produkcyjne środowisko gridowe

  • Łączy lokalne i globalne polityki zarządzania kontami

  • Redukuje narzuty na administrację

  • Udostępnia pełną informację na temat wykorzystania zasobów

  • Wspiera różnorodne scenariusze dostępu do Gridu –dla użytkownika końcowego, właściciela zasobów, managera organizacji


  Wykonanie zadania w systemie clusterix1
  Wykonaniezadania w systemie CLUSTERIX

  Virtual User Account System

  User Interface

  Broker - GRMS

  CDMS

  Portal

  Globus

  SSH Session

  Server

  SSHSession

  Server

  PBS/Torque, SGE

  Checkpoint restart

  USER

  Grid


  Bazowy scenariusz wykonywania zadań w systemie CLUSTERIX

  • Użytkownik zleca zadanie do systemu GRMS za pośrednictwem np. portalu, przekazując opis zadania GJD

  • GRMS wybiera optymalny zasób do uruchomienia zadania, zgodnie z opisem zadania (hardware/software)

  • VUS odpowiada za mapowanie uprawnień użytkownika (user credentials) na konta fizyczne w klastrach lokalnych

  • Transfer danych wejściowych i plików wykonywalnych (staging):

   a) dane wejściowe opisywane przy pomocy logicznego lub fizycznego pobierane są z systemu CDMS ( CLUSTERIX Data Management System)

   b) pliki wykonywalne, w tym również skrypty (GRMS + CDMS)

  • Wykonanie zadania

  • Po zakończeniu zadania wyniki przekazywane są do CDMS; wykorzystywane konta fizyczne są „czyszczone” przez VUS


  Interfejs dost powy portale gridowe
  Interfejs dostępowy:Portale gridowe

  • Wymagania w stosunku do interfejsu dostępowego :

   - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb użytkowników

   - wydajność

   - bezpieczeństwo

  • Opracowano SSH Session Framework z następującymi właściwościami:

   - oparcie interfejsu GUI o interfejs „command-line”

   - wykorzystanie portletów GridSphere oraz parserów zdefiniowanych w języku XML

   - architektura rozproszona

   - łatwa adaptacja istniejących aplikacji do wykonywania w Gridzie

   - instalacja przezroczysta dla systemu gridowego (run-time)

   - niezawodność

   - wsparcie dla VRML, X3D, SVG, formatów graficznych (jpeg, png)


  Aplikacje pilotowe
  Aplikacje pilotowe

  • Ponad 20 aplikacji użytkownika końcowego

  • Wśród zaproponowanych aplikacji można wyróżnić następujące typy zadań:

   • zadania jednoprocesowe

   • sekwencja zadań jednoprocesowych

   • zadania równoległe uruchamiane na jednym klastrze lokalnym

   • sekwencja zadań równoległych uruchamianych na jednym klastrze lokalnym

   • meta-aplikacje rozproszone uruchamiane na więcej niż jednym klastrze lokalnym - MPICH-G2


  Symulacje wielkiej skali przep yw w krwi w mikrokapilarach dyskretne modele cz stkowe

  Symulacje wielkiej skali przepływów krwi w mikrokapilarach (dyskretne modele cząstkowe)

  W.Dzwinel, K.Boryczko

  AGH, Institute of Computer Science


  Powstawanie

  skrzepów krwi

  (5x106cząstek, 16 procesorów)


  Przewidywanie struktur białek

  Adam Liwo, Cezary Czaplewski, Stanisław Ołdziej

  Department of Chemistry, University of Gdansk


  Selected UNRES/CSA results from 6th Community Wide Experiment on the

  Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction

  December 4-8, 2004

  left - experimental structure, right - predicted structure


  Symulacje przep yw w w aeronautyce autorskie oprogramowanie hadron

  Symulacjeprzepływóww aeronautyce -autorskie oprogramowanie HADRON

  Prof. Jacek Rokicki

  Politechnika Warszawska


  Symulacje wielkiej skali zagadnie 3d mechaniki p yn w
  Symulacje wielkiej skali zagadnień 3D mechaniki płynów

  Projekt HiReTT (1999-2003)

  36x106węzłów

  3060 x106 równań nielin.


  Nano technologie

  Nano-Technologie

  Michał Wróbel, Aleksander Herman

  TASK & Politechnika Gdańska


  XMD testing target: a planetary gear device containing 8297 atoms (C, F, H, N, O, P, S and Si) designed by K. E. Drexler and R. Merkle

  • XMD - pakiet oprogramowaniaOpen Sourcedosymulacji zagadnień dynamiki molekularnej dla nano-urządzeńoraz nano-systemów


  Pakiet nuscas
  PakietNuscaS

  Politechnika Częstochowska

  Tomasz Olas [email protected]

  Dziedziny zastosowań:

  różnorodne zjawiska termomechaniczne:

  przepływ ciepła, krzepniecie odlewów, naprężenia, pękanie odlewów na gorąco, itd.


  Modelowanie krzepnięcia odlewów

  Siatka MESoraz jej dekompozycja


  Scenariusze wykorzystania zasob w w rodowisku gridowym
  Scenariusze wykorzystania zasobów w środowisku gridowym

  • Grid jako zbiór zasobów:broker zadań znajduje zasób (klaster lokalny) spełniający wymagania użytkownika, który zostaje wykorzystany do uruchomienia zadania

  • Równoległe uruchomienie w środowisku gridowym (meta-aplikacja):

   • standardowe równoległe zadanie obliczeniowe zostaje uruchomione na geograficznie odległych zasobach

   • aplikacja dostosowuje się do środowiska Grid, na którym zostaje uruchomiona, w celu zwiększenia efektywności obliczeń


  Mpich g2
  MPICH-G2

  • W systemie CLUSTERIX do uruchamiania meta-aplikacji wykorzystywane jest środowisko MPICH-G2 jako gridowa implementacja standardu MPI (wersja 1.1)

  • Opiera się ona na Globus Toolkit, który służy do autoryzacji, tworzenia procesów i ich kontroli

  • MPICH-G2 umożliwia połączenie wielu systemów komputerowych (klastrów), potencjalnie o o różnej architekturze, w celu uruchomienia aplikacji MPI

  • W celu zwiększenia wydajności możliwe jest wykorzystan9ie lokalnych wersji MPI dostosowanych do konkretnych architektur sieciowych (np. MPICH-GM)


  Clusterix jako system heterogeniczny
  CLUSTERIX jako system heterogeniczny

  • Hierarchiczna architektura systemu CLUSTERIX

  • Złożoność zagadnienia przystosowania aplikacji do jej efektywnego wykonania w środowisku CLUSTERIX

  • Konstrukcja komunikatora w MPICH-G2 może być wykorzystana w celu uwzględnienia hierarchicznej architektury systemu, umożliwiając adaptację zachowania aplikacji do właściwości takiej architektury  R wnoleg e rozwi zywanie uk adu r wna 1
  Równoległe rozwiązywanie układu równań (1)

  • Zastosowano metodę sprzężonych gradientów

  • Algorytm zaproponowany przez Meisela i Meyera z jednym punktem synchronizacji

  • Zaimplementowano nakładanie się w czasie operacji obliczeniowych i komunikacyjnych

  Podsumowanie 1
  Podsumowanie (1)

  • W chwili obecnej pierwsza wersja oprogramowania zarządzającego dla systemu CLUSTERIX jest już dostępna

  • Trwa intensywne testowanie modułów oprogramowania i ich współdziałania

  • Demo na SC’05

  • Bardzo istotne dla nas:

   - przyciągnięcie perspektywicznych użytkowników z nowymi aplikacjami

   - włączenie nowych klastrów dynamicznych

   - działalność szkoleniowa


  Podsumowanie 2
  Podsumowanie (2)

  • Pokazano że środowisko CLUSTERIX jest wydajną platformą do wykonywania obliczeń numerycznych

  • Pełne wykorzystanie jego potencjału przez meta-aplikacje wymaga w większości przypadków uwzględnienia jego hierarchicznej struktury

  • Plany na najbliższą przyszłość (NuscaS)

   - wersja równoległa systemu NuscaS 3D

   - checkpointing

   - wdrożenie kompleksowej aplikacji z równoległością na wielu poziomach przeznaczonej do modelowania pękania odlewów na gorąco


  Hot tearing modeling
  HotTearing modeling

  Solidification application

  (parallel application using MPI)

  Manager

  module

  Stress application

  (parallel application using MPI)

  ...

  Microscopic application

  (sequential)

  Microscopic application

  (sequential)

  Microscopic application

  (sequential)

  Microscopic application

  (sequential)


  Dziękuję za uwagę !

  www: https://clusterix.pl

  Roman Wyrzykowski

  [email protected]


  ad