Heroinbehandling
Download
1 / 50

Heroinbehandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Heroinbehandling. Fra opium til heroin. Anvendt som lægemiddel 3.000 fvt. Opiumsrygning fra år 1.500. Morfin isoleres fra opium 1803. Opfindes 1856. Heroin syntetiseres 1874 i England, markedsføres 1898 i Tyskland. Heroin. 6-monoacetylmorfin. Morfin. Morfin 3- β -glucoronid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Heroinbehandling' - naida-oneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fra opium til heroin
Fra opium til heroin

Anvendt som lægemiddel 3.000 fvt.

Opiumsrygning fra år 1.500

Morfin isoleres fra opium 1803

Opfindes 1856

Heroin syntetiseres 1874 i England, markedsføres 1898 i Tyskland


Heroinbehandling

Heroin

6-monoacetylmorfin

Morfin

Morfin 3-β-glucoronid

Morfin 6-β-glucoronid


Behandlingsrationaler og behandlingsstil
Behandlingsrationaler og behandlingsstil

 • Den medicinske model – rettet mod sygdom

  • Individuel dosis, rådgivning frivillig, tidsubegrænset, minimal kontrol, men meget monitorering. Præparater med langtidsvirkning

 • Den reformistiske (socialpædagogiske) model – rettet mod adfærd

  • Fast dosis, obligatorisk rådgivning, tidsbegrænset, kontrol> behandling. Præparater med langtidsvirkning. Jf. Steffen Jöhncke: ”Det gælder om at beskytte sine doner”

 • Den liberale (harm reduction-) model – rettet mod stigmatisering og kontrolpolitik

  • Individuel dosis, rådgivning frivillig, tidsubegrænset, serviceorienteret, minimal kontrol. Præparater: Det brugeren ønsker


Heroinfors g behandling tidslinie
Heroinforsøg/-behandling. Tidslinie

 • England. Fra 1920´erne. Heroin kan udskrives af læger med særlig autorisation.

 • Schweiz. 1994. Forsøgsstatus ophørt

 • Holland. 1998 - 2002. Forsøgsstatus ophørt

 • Tyskland. 2003 - 2005

 • Spanien 2004

 • England. Kontrolleret forsøg publiceret 2009

 • Canada. 2005 – 2008. Forsøget afsluttet, ikke videreført


De tidlige erfaringer fra england horse trading eller softly softly catchee monkey
De tidlige erfaringer fra England”Horse Trading” eller ”Softly softly catchee monkey”


Heroin i england ii
Heroin i England II

 • Uovervåget indtagelse

 • Ca. 500 personer (2.000 – 3.000 i.v. metadon)

 • Ingen evidens for effekten

 • Frygt for spredning

 • Behandlermodvilje

 • Omkostningerne. Metadon 500 £/år Heroin 6.500 £/år (medicinudgifter)


Schweiz
Schweiz

 • Fra 1994 –

 • Ikke længere forsøgsordning

 • > 1.000 personer i behandling sv. til ca. 10 % af samtlige i metadonbehandling
Heroinbehandling

De Schweiziske heroinforsøg

“WHO konkluderede i sin vurdering af de schweiziske heroinforsøg, at de opnåede resultater kunne tilskrives heroinbehandlingen, eller den ekstensive psykosociale støtte og omsorg eller kombinationen af begge. Vores undersøgelse var ikke i stand til at afgøre hvilke af de nævnte faktorer, hvis nogen, der påvirkede behandlingsresultatet. Det var heller ikke muligt at afgøre om heroinbehandling er mere effektivt end metadonbehandling”.


Holland
Holland

 • 1998 –2002

 • 139 rygere

 • 76 i. v.Heroinbehandling

Andelen med > 40 % ´s bedring i kontrol- og forsøgsgruppen på hhv. det sociale, fysiske og psykiske område


Heroinbehandling

Hvem får mest ud af heroinbehandlingen?? på hhv. det sociale, fysiske og psykiske område

Alt andet – fysisk, psykisk lidelse, uddannelse, mv. –

spillede ingen rolle. HVORFOR NU DET??


Kritik af det hollandske heroinfors g kontrolgruppeproblematikken
Kritik af det hollandske heroinforsøg - kontrolgruppeproblematikken

 • Kontrolgruppen fik mindre stof (opioid) end forsøgsgruppen

 • De fysiske faciliteter var forskellige

 • Personalebemandingen var forskellig (flere sygeplejerske i heroingruppen)

 • Den psykosociale behandling var ikke standardiseret og ikke kontrolleret


Tyskland
Tyskland kontrolgruppeproblematikken

 • 2003 - 2005

 • Heroinmisbrugere ikke i behandling: 540

 • Heroinmisbrugere i metadonbehandling: 492


Det tyske heroinfors g design n ca 1 000
Det tyske heroinforsøg. Design (N = ca. 1.000) kontrolgruppeproblematikken

Metadon

Ubehandlede

Heroin

+

R + PsE

Heroin

+

CM + MI

Metadon

+

R + PsE

Metadon

+

CM + MI

Heroin

+

R + PsE

Metadon

+

R + PsE

Heroin

+

CM + MI

Metadon

+

CM + MI

Evaluering 1. fase efter 1 år(ITT)

Heroin

+

R + PsE

Heroin

+

CM + MI

Heroin

+

R + PsE

Heroin

+

CM + MI

Evaluering efter 2 år


Prim re succeskriterier
Primære succeskriterier kontrolgruppeproblematikken

 • Forbedring af fysisk eller psykisk helbred > 20 %

 • Reduktion i illegalt misbrug

  • < 3/5 positive urinprøver for ”gade”heroin måned 12 eller

  • Reduktion af dage med selvrapporteret heroinbrug > 60 %

  • Ingen øgning af kokainbrug


Andre forhold ved den tyske heroinbehandling
Andre forhold ved den tyske heroinbehandling kontrolgruppeproblematikken

 • Heroindosis gnsnitligt 442 mg + 7,7 mg metadon. Kontgrolgr. 100 mg metadon

 • Mortalitet 1 %/år i begge grupper

 • Større risiko for komplikationer – overdoser og kramper – i heroingruppen

 • Udgift: 18.000 €/år. Metadon: 6.000 €.


Prognostiske faktorer
Prognostiske faktorer kontrolgruppeproblematikken

 • Stabilt parforhold

 • Stabile boligforhold

 • Alt andet, inkl. behandlingserfaring, uden særlig betydning


Nedsat kriminalitet og bedre psykosocial funktion hvad kan man regne med at f ud af det
Nedsat kriminalitet og bedre psykosocial funktion kontrolgruppeproblematikkenHvad kan man regne med at få ud af det?

 • Number needed to treat 4 (Holland) – 13 (Tyskland)

 • For hver 100 ptt. der behandles opnår 7 – 25 en signifikant forbedring i forhold til metadonbehandling


Alvorlige utilsigtede h ndelser
Alvorlige utilsigtede hændelser kontrolgruppeproblematikken

 • 149.350 behandlingsdage

 • 31 alvorlig respirationsdepression (oftest hos patienter der havde taget benzodiazepiner) = 1 per 4.818 behandlingsdage

 • 10 tilfælde med kramper = 1 per 14.935

 • 50 ptt. i et år: 4 tilfælde med respirationsdepression. 1 tilfælde med kramper


Kampen mod narko regeringen 2003
”Kampen mod Narko”. Regeringen 2003 kontrolgruppeproblematikken

”Skadesreduktion er og bør fortsat være et integreret element i narkotikapolitikken. …

Mere vidtgående krav om skadesreduktion, eksempelvis heroinordination og fixerum … fører til en direkte modstrid med selve kernen i narkotikapolitikken: imødegåelsen af al ikke-medicinsk og ikke-videnskabelig anvendelse af narkotika.”


Heroinbehandling

Foråret 2007 kontrolgruppeproblematikken


Og se s hvad der skete
Og se så hvad der skete kontrolgruppeproblematikken

 • 1. behandling af B 143 – fredag den 11. maj 2007. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med lægeligt ordineret heroin til særlig hårdt belastede stofmisbrugere. (Fremsat 30/3 2007 af Kamal Qureshi (SF), Mette Frederiksen, m. fl.

 • Lars Løkke: På det grundlag må jeg altså afvise det her beslutningsforslag, men jo altså også markere et åbent sind og en parathed til nu at iværksætte en proces, som kan trække den nyeste viden frem. Og hvis den giver anledning til, at regeringen reviderer sin hidtidige position i det her spørgsmål, ja, så er vi ikke for store til at indtage et nyt synspunkt.

 • Teknologirådet af holder høring om lægeordineret heroin maj 2007


Heroinbehandling
Sundhedsstyrelsens konklusion oktober 2007 vedr. ordination af injicerbar heroin til opioidafhængige stofmisbrugere

Den foreliggende evidens omkring lægelig ordination af heroin til stofmisbrugere, der ikke profiterer af 1. valgs behandling med regelret metadon viser, at der kan være grunde til at supplere den eksisterende substitutionsbehandling med oral metadonmed inj. heroin og /eller inj. metadon (i kombination med oral metadon) som 2. valgs behandling


Heroinbehandling

Fremsat den 5. oktober 2007 af Karin Nødgaard (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Pia Kristensen (DF), Tina Petersen (DF),Birthe Skaarup (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forsøgsordning med lægeordineret heroin som behandlingstilbud til særlig hårdt belastede stofmisbrugere

Folketinget opfordrer regeringen til senest 1. april 2008 efter drøftelse med Folketingets partier at fremsætte lovforslag og/eller foretage ændringer af administrative forskrifter, der kan danne grundlag for indførelse af en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin som behandlingstilbud til særlig hårdt belastede stofmisbrugere.

Lovændring (lov om euforiserende stoffer) træder i kraft juni 2008


Satspuljeforhandlinger 2008
Satspuljeforhandlinger Pia Kjærsgaard (DF), Pia Kristensen (DF), Tina Petersen (DF),Birthe Skaarup (DF) og Peter Skaarup (DF)2008

60 mio kr årligt (pr. patient 150.000 kr /år)

10 mio kr i 2009 til etablering af klinikker og uddannelse af personale

SST: 0,4 mio kr i 2008, herefter 0,2 mio kr årligt

Heroin som lægemiddel i DK

Lovgivning, ændringer

Vejledning

Central statslig IT-monitorering

Overvågning, evaluering af beh.

Fysiske rammer, heroinklinikker 4-5 steder i DK


Heroinbehandling

Sundhedsstyrelsens vejledning af 11. maj 2009 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Ved opioidafhængighed


M lgruppen
Målgruppen af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Ikke profiteret af langvarig behandling med peroral metadon

fortsat massiv injektionsmisbrug

alvorlige fysisk og psykiske helbredsproblemer, høj kriminalitet

Ca. 600 personer, svarende til ca. 10 % af personerne i metadonbehandling.

Hvor mange heraf, der reelt ønsker og/eller magter at indgå i behandling med inj. heroin, vides ikke. Sundhedsstyrelsen skønner, at målgruppen reelt vil være på 3-400 personer.


Konomi
Økonomi af injicerbar diacetylmorphin (heroin)


Inklusionskriterier
Inklusionskriterier af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

> 18 år

Regelmæssigt i.v. misbrug af opioider

Ingen aktiv eller svær ubehandlet psykisk lidelse

Ingen svær somatisk lidelse, som kontraindicerer behandlingen

Intet betydende alkoholmisbrug

Intet betydende benzodiazepinmisbrug

Ikke graviditet eller amning

Accept af krav om fremmøde og superviseret selvadministration af injektionsbehandlingen

Magter behandlingen


Faglige overvejelser 1
Faglige overvejelser (1) af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Forudsætninger

Al indtagelse af heroin skal ske overvåget

En geografisk koncentration af potentielle brugere

Et kvalificeret sundhedsfagligt beredskab


Faglige overvejelser 2
Faglige overvejelser (2) af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Målgruppen

2. valgs behandling

Profiterer ikke af metadonbehandling og har et stort misbrug af heroin

Kan følge behandlingen (udelukker de mest kaotiske)

Den helbredsmæssige belastning er irrelevant


Heroinbehandling

Diskussionspunkter af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

 • Den overvågede indtagelse:

  • Al heroin indtages overvåget og kontrolleret

  • Men hvor længe??

  • Og kan vi ikke udnytte behandlingens potentialer bedre med mindre kontrol??

 • Den helbredsmæssige belastning:

  • Er det et relevant kriterium?

 • Kun i. v. behandling:

  • Hvad med dem der ryger og sniffer – og dem der gerne vil ryge og sniffe?


ad